គន្លឹះ ៦ យ៉ាង ដើម្បីពិចារណានៅពេលបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទំនួលខុសត្រូវសង្គមសាជីវកម្ម (CSR)

ពាក្យ​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​របស់​សាជីវកម្ម ​ឬ​ CSR​ ត្រូវ​បាន​សាធារណជន​ទូទៅ​ឱ្យ​និយមន័យ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ ទៅ​តាម​កម្រិត​នៃ​ការ​យល់ដឹង​ ឬ ​បទពិសោធ​ដែល​ធ្លាប់​ឆ្លង​កាត់​ផ្សេងៗ​គ្នា​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់។​ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ ក៏​មាន​ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​មិន​ទាំង​ស្គាល់ ​ឬ ​ធ្លាប់​ឮ​ពាក្យ​ CSR ​នេះ​ផង។​

ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម ​មិនមែន​ជា​ការ​ធ្វើ​អំពើ​មនុស្សធម៌​នោះ​ទេ។​ តាម​ពិត​ទៅ វា​​ជា​ការ​វិនិយោគទុន។​ ហើយ​វា​ជា​ការ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ដែល​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​តាម​រយៈ​មធ្យោបាយ​ការពារ​បរិស្ថាន​ ផ្តល់​នូវ​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​ ដែល​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​សហគមន៍​ កម្មករ​និយោជិកត និង​ចូល​រួម​ការងារ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេស​ផង​ដែរ។​ ដូច្នេះ ​គេតែង​តែ​មាន​ការ​យល់​ច្រលឡំអំពី​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​ និង​សកម្មភាព​មនុស្សធម៌។​​ សកម្មភាព​មនុស្សធម៌​ គឺ​ជា​ការ​បរិច្ចាគ​ប្រាក់​ចំណេញ​របស់​អ្នក​ ក៏​ប៉ុន្តែ​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​របស់​សាជីវកម្ម​ ឬ​ CSR​ គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​តាម​រយៈ​មធ្យោបាយ​សុច្ចរិត​ ដែល​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចេរភាព។

យោងតាមឯកសារ​ស្តី​ពី​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​របស់សាជីវកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ បោះពុម្ព​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦​ ដោយអង្គការ DPA សរសេរ​ថា​ CSR​ ផ្តោត​លើ​ការ​ជួយ​ទំនុក​បម្រុង​ក្រុមហ៊ុន​ ដើម្បី​ធានា​ថា​ ជំនួញ​នោះ​ប្រកប​ដោយ​សីលធម៌​ និង​គុណធម៌។​

យុទ្ធសាស្រ្តទំនួលខុសត្រូវសង្គមសារជីវកម្ម (Corporate Social Responsibility – CSR) គឺជាក្រុមហ៊ុនផែនការ និងអ្នកផ្តល់មូលនិធិដ៏ទូលំទូលាយដែលប្រើដើម្បីរចនា ប្រតិបត្តិ និងវិភាគគំនិតផ្តួចផ្តើមទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ពួកគេ។ វារួមបញ្ចូលតំបន់ផ្តោតអារម្មណ៍ជាក់លាក់ ការរចនាកម្មវិធី (program design) វិធីផ្សព្វផ្សាយ (Promotion) វិធីទំនាក់ទំនង និងនីតិវិធីវាយតម្លៃ ព្រមទាំងជាគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តដែលបានអនុវត្ត។ លើសពីនេះ យុទ្ធសាស្រ្តនេះ មានគោលដៅអាចជួយឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងក្នុងការគិតធំជាងមុន និងធ្វើបានច្រើន ព្រមទាំងបង្កើនការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាគន្លឹះ ៦ យ៉ាង ដើម្បីពិចារណានៅពេលបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទទួលខុសត្រូវសាជីវកម្មដែលផ្តោតលើគោលដៅដែលសាកសមនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក៖

១. ទទួលបានការទិញចូលពីនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់របស់អ្នក

ការទិញចូល (buy-in) ពីនាយកប្រតិបត្តិ (CEO) និងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ (Executives) របស់អ្នក មានន័យថា សុំឱ្យមានការគាំទ្រពីសំណាក់នាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ ហើយធ្វើបែបនេះឱ្យបានមុនពេលបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ នឹងធានាថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។ ហើយតាមរយៈការគាំទ្ររបស់នាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់លើយុទ្ធសាស្រ្ត និងទំនាក់ទំនងសារៈសំខាន់របស់ខ្លួនដល់បុគ្គលិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ព្រមទាំងជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ដូច្នេះ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកអាចយល់ស្រប និងអនុវត្តដំណើរការនេះ?

 • បង្ហាញពីតម្លៃអាជីវកម្មនៃយុទ្ធសាស្រ្តដែលជំរុញគោលដៅ ដោយបង្ហាញពីរបៀបដែលវានឹងជំរុញឱ្យមានផលវិជ្ជមាន និងធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនមានការប្រកួតប្រជែង
 • ប្រើឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាញនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ អំពីគោលដៅទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន និងរបៀបដែលពួកគេអាចជំរុញតម្លៃរយៈពេលវែងសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
 • អ្នកអាចបំពេញបន្ថែមទិន្នន័យទីផ្សារជាមួយនឹងចំណុចភស្តុតាងពីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចជាការសន្សំសំចៃថ្លៃដើម ដោយការវិនិយោគលើប្រសិទ្ធភាពថាមពល ឬ ការកើនឡើងនៃសំណួរអំពីនិរន្តរភាពដែលទទួលបានពីវិនិយោគិន ឬ អតិថិជន
 • ហើយពិចារណាបញ្ចូលការយល់ដឹងពីអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្ម និងលទ្ធផលពីយុទ្ធសាស្រ្ត ផលប៉ះពាល់សាជីវកម្មរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែង

២. កំណត់បញ្ហាចម្បងរបស់អ្នក

អ្នកត្រូវកំណត់បញ្ហាចម្បងរបស់អ្នក ដោយផ្ដោតលើតំបន់ណាដែលសំខាន់បំផុតចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធ និងកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចទទួលរងនាំផលប៉ះពាល់ច្រើនបំផុតតាមរយៈការប្រតិបត្តិការ ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយតម្លៃពីបញ្ហាទាំងនោះ ដើម្បីអាចកំណត់បាននូវបញ្ហាស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ក្រោយមកស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងជំនួយ ដើម្បីរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទទួលបានភាពល្អប្រសើរ ជំរុញឱ្យមានការច្នៃប្រតិដ្ឋកាន់តែច្រើន និងរីកចម្រើនខ្លាំងនាពេលអនាគត។

បន្ថែមពីនេះ ការវាយតម្លៃអំពីបញ្ហានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ក៏ទាមទារឱ្យមានការស្ទង់មតិយោបល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ដើម្បីស្វែងរកផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដែលអាចកើតមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ក្នុងគោលបំណងបង្កើតជាបញ្ជីបញ្ហាសម្រាប់ការស្ទង់មតិនេះ ហើយឯកសារយោងដែលសំខាន់បំផុត រួមមាន គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (Sustainable Development Goals – SDGs) របាយការណ៍ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក និងការណែនាំពីក្រុមហ៊ុននិរន្តរភាព ដូចជាអាជីវកម្មសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវសង្គម (Business for Social Responsibility – BSR)។ បន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិរបស់អ្នកហើយ សូមពិនិត្យឡើងវិញនូវទិន្នន័យផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការតាមដានស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក (គិតគូរពីការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការទំនិញ និងសេវាកម្មសម្រាប់មនុស្ស)។

៣. តម្រឹមគោលដៅទៅនឹងគុណតម្លៃនិងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន

ការកំណត់គោលដៅ គឺជាការពិភាក្សាអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើតាមវិធីដែលមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះគោលបំណង គុណតម្លៃម៉ាកយីហោ និងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។ ហើយការកំណត់គោលដៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកនឹងបង្កើតការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកកាន់តែច្រើនដែលជាធាតុសំខាន់នៃកម្មវិធីទទួលខុសត្រូវសាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យ។

ឧទាហរណ៍៖

 • ក្រុមហ៊ុនអេបផល (Apple) បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សាលាអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់និស្សិតដែលរួមបញ្ចូលនូវម៉ាកយីហោ ដោយផ្ដល់ការអប់រំបច្ចេកទេសប្រកបដោយគុណភាព
 • ចំពោះធនាគារក្នុងតំបន់តូចមួយ គោលដៅពិតប្រាកដអាចផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិយេនឌ័រ និងពូជសាសន៍

ពិចារណាអំពីរបៀបដែលសមាជិកក្រុមដែលសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន រួមមានប្រតិបត្តិការគណនេយ្យ ធនធានមនុស្សទីផ្សារ ផ្នែកលក់ និងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយ ដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅរកបុព្វហេតុរួមមួយ។

៤. បង្កើតក្របខ័ណ្ឌគោលដៅរបស់អ្នក

នៅពេលអ្នកកំណត់គោលដៅជាក់លាក់របស់អ្នក ហើយធានាថាវាសមស្របជាមួយនិយោជិត អតិថិជន វិនិយោគិន និងអាទិភាពប្រតិបត្តិ អ្នកនឹងចង់បង្កើតក្របខ័ណ្ឌដែលរៀបចំ និងទំនាក់ទំនងគោលដៅក្នុងវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងគួរឱ្យចងចាំ។

វិធីសាស្រ្តមួយ គឺរៀបចំគោលដៅទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធំទូលាយជុំវិញតំបន់នៃផលប៉ះពាល់ ដូចជាមនុស្ស សហគមន៍ និងភពផែនដី ឬ ដើម្បីរក្សាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ផ្តោតលើចក្ខុវិស័យចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក អ្នកអាចបង្កើតក្របខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយដែលផ្តោតលើលទ្ធផល។ ឧទាហរណ៍៖ នៅ អិនអាយ (NI) បានបម្លែង “មនុស្ស” ទៅជា“ ការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់វិស្វកម្ម” ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលដែលចង់បាននៃការធ្វើពិពិធកម្មឧស្សាហកម្មវិស្វកម្ម។

លើសពីនេះ វាក៏ជាការអនុវត្តល្អក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌជាមួយគោលដៅ ភាពលំបាក និងកម្រិតនៃមហិច្ឆតា ពីព្រោះជាធម្មជាតិរបស់មនុស្ស គឺចង់កំណត់គោលដៅដែលអាចមើលដឹងថា វាអាចសម្រេចបាន ហើយពេលខ្លះបញ្ហាធំត្រូវការដំណោះស្រាយធំៗ។

៥. បង្កើតប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្ត និងគណនេយ្យភាព

ការសម្រេចបាននូវគោលដៅទំនួលខុសត្រូវរបស់សាជីវកម្ម ទាមទារឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែង និងសហការគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

វិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែងក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍ និងគណនេយ្យភាពនៅក្រុមហ៊ុនទាំងមូល គឺបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន និងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ កំណត់អត្តសញ្ញាណ “ម្ចាស់គោលដៅ” មួយ ឬ ច្រើន សម្រាប់គោលដៅនីមួយៗ។

ហើយនិយោជិតនឹងទទួលខុសត្រូវ៖

 • ការអភិវឌ្ឍ
 • ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងមូល
 • រាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សា

៦. ផ្តល់ការរាយការណ៍ប្រកបដោយតម្លាភាព

នៅពេលបង្កើតផែនការទំនាក់ទំនងដើម្បីប្រកាស (announce) ពីយុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលដៅទទួលខុសត្រូវសាជីវកម្ម សូមផ្តោតលើគោលការណ៍ ៣យ៉ាង គឺ៖

 • ភាពស្មោះត្រង់៖ និយាយដោយស្មោះត្រង់អំពីកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុន និងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នកជួបបញ្ហា
 • តម្លាភាព៖ ត្រូវមានតម្លាភាពអំពីផែនការរបស់អ្នក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ហើយធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នក
 • និយាយដដែលៗ៖ ហើយរកមើលគ្រប់ឱកាស ដើម្បីនិយាយសាររបស់អ្នកឡើងវិញ ជាពិសេសក្នុងចំណោមនិយោជិតដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងជាអ្នកអនុវត្តរបស់អ្នក។

សម្រួលពី៖

 • ឯកសារ​ស្តី​ពី​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​របស់សាជីវកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ បោះពុម្ព​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦ ដោយអង្គការ DPA 
 • Your CSR Strategy Needs to Be Goal Driven, Achievable, and Authentic ដោយ Tabitha Upshaw គេហទំព័រ HBR

អត្ថបទទាក់ទង

តើអ្វីជាផែនការ? ហើយអ្វីទៅជាផែនការអាជីវកម្ម? (គម្រូសង្ខេប)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *