ត្បាល់ខ្មែរ (Tbal Khmer) គ្រប់មុខ គ្រប់ចាន គ្រប់ឈុត ត្រូវចិត្ត ត្រូវមាត់ លោកអ្នក

ត្បាល់ខ្មែរ Tbal Khmer គឺជាភោជនីយដ្ឋានល្បីមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ត្បាល់ខ្មែរ មានមុខម្ហូបជាច្រើនប្រមាណជា៣០មុខ សម្រាប់លោកអ្នកជ្រើសរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត។ មិនថាអ្នករើសម្ហូបយ៉ាងណានោះទេ អ្នកនឹងនៅតែអាចរកបានម្ហូបជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នៅទីនេះបានដែរ ព្រោះតែ គ្រប់មុខ​ គ្រប់ឈុត​ គ្រប់ចាន​ ត្រូវចិត្ត​ ត្រូវមាត់​ លោកអ្នក។​

លោកអ្នកអាចស្វែងរក និងទំនាក់ទំនងមកកាន់ភោជនីយដ្ឋានត្បាល់ខ្មែរបានដូចខាងក្រោម៖

ត្បាល់ខ្មែរ សាខាទួលទំពូង១ 
📞 015 222 168

ត្បាល់ខ្មែរ សាខាបឹងកេងកង១ 
📞 016 895 888 / 071 4444 55

ត្បាល់ខ្មែរ សាខាព្រះស៊ីសុវត្តិ 
📞 010 991 178 / 011 661 178

ត្បាល់ខ្មែរ

គិតពីគុណភាព និងគុណតម្លៃយូរអង្វែងជាចំបង

ខាងក្រោមនេះ គឺជាកម្រងរូបភាពមុខម្ហូបមួយចំនួន ដែលលោកអ្នកអាចកំណត់ចំណាំទុក មុនទៅដល់ភោជនីយដ្ឋាន ត្បាល់ខ្មែរ ៖

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *