វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈ (ធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ចាប់ពីវេលាម៉ោង០៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ ម៉ោង០៥៖០០នាទីល្ងាច ដែលទីតាំងស្ថិតនៅ ហ្វេកតូរី ភ្នំពេញ (Factory Phnom Penh)

លទ្ឋផលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ក្រោយពីបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ អ្នកអាច៖

 • ពន្យល់ពាក្យ “ការនិយាយដែលជះផលប៉ះពាល់ខ្ពស់” ក៏ដូចជាសមាសធាតុ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា
 • ចង្អុលបង្ហាញវិធី ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្ត និងការកាត់បន្ថយការថប់បារម្ភក្នុងការនិយាយ
 • កំណត់ និងដោះស្រាយប្រភេទនៃទស្សនិកជន និងបង្កើតគោលបំណងនៃការនិយាយ
 • ពិពណ៌នាវិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធិភាព ដើម្បីគាំទ្រគំនិតរបស់អ្នក គូសព្រាងបញ្ជាក់ការនិយាយ និងការបញ្ជូនការនិយាយ
 • លើកឡើងនូវពាក្យដែលរំជួលចិត្ត ដើម្បីជ្រួតជ្រាបបេះដូងទស្សនិកជនឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

មាតិកានៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ម៉ូឌុលទី១៖ ទស្សនៈនិងប្រវត្តិ នៃការនិយាយជាសាធារណៈ

 • និយមន័យនៃការនិយាយជាសាធារណៈ
 • ប្រវត្តិនៃការនិយាយជាសាធារណៈ
 • អត្ថប្រយោជន៍នៃការនិយាយ
  សមាសធាតុនៃការនិយាយ

ម៉ូឌុលទី២៖ ការសាងទំនុកចិត្ត

 • ៧ភាពមិនប្រាកដប្រជា នៃការនិយាយដែលចាញ់ច្រាប
 • ការមើលឃើញ
 • ការធ្វើឱ្យធូរស្បើយឡើងវិញ
 • ការសំរាកបន្ឋូរភាពតានតឹង
 • ការអនុវត្ត

ម៉ូឌុលទី៣៖ ប្រភេទនៃទស្សនិកជន និងការដោះស្រាយ

 • ទស្សនិកជនវិជ្ជមាន
 • ទស្សនិកជនអវិជ្ជមាន
 • ទស្សនិកជនដែលត្រូវបានបែងចែក
 • ទស្សនិកជនមិនត្រូវបានផ្តល់ដំណឹង
 • ទស្សនិកជនអាណិតអាសូរ

ម៉ូឌុលទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍគោលបំណងនៃការនិយាយ

 • ការនិយាយបែបសុន្ទរកថាព័ត៌មាន
 • ការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូល
 • ការនិយាយបង្កការកំសាន្តសប្បាយរីករាយ
 • ការនិយាយតាមស្ថានភាពនៃគោលបំណង

ម៉ូឌុលទី៥៖ វិធីសាស្រ្តបញ្ជូនការនិយាយ

 • ការនិយាយដោយមិនបានដឹងមុន Extemporaneous
 • ការនិយាយដោយមិនបានព្រាងទុកមុន Impromptu
 • ការនិយាយដោយមានឯកសារ Manuscript
 • ការនិយាយដោយចងចាំ Memorized

ម៉ូឌុលទី៦៖ ការគាំទ្រគំនិតរបស់អ្នក

 • និទានកថា
 • ឧទាហរណ៍
 • និយមន័យ
 • ភស្តុតាង
 • អង្គហេតុ និងស្ថិតិ

ម៉ូឌុលទី៧៖ ការគូសព្រាងបញ្ជាក់ពីសុន្ទរកថារបស់អ្នក

 • សេចក្តីផ្តើម
 • តួសេចក្តី
 • សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ម៉ូឌុលទី៨៖ ភាសានិងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

 • ភាសា និងវប្បធម៌
 • ភាសា និងភេទ
 • ភាសានិយាយ និងសរសេរ
 • ការអនុវត្ត

របៀបចុះឈ្មោះ

 • អ៊ីម៉ែល៖ hrts.training@gmail.com
 • តាមរយ:ទម្រង់ហ្គូហ្គល៖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxifMF1I8ylE7dI1bQ-CpAfEp4C5PDvLsJ80g_0zhTgCUovA/viewform
 • ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥

តម្លៃនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

 • តម្លៃ ២៥ដុល្លារ ក្នុងម្នាក់ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
 • តម្លៃ ៣៥ដុល្លារ ក្នុងម្នាក់ ចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ខ និង លក្ខខណ្ឌ

 • ទូទាត់ប្រាក់ជាមុន ឬនៅតុចុះឈ្មោះ
 • ការលុបចោលអាចទទួលយកបានដោយមិនគិតថ្លៃ ប្រសិនបើបានមួយសប្តាហ៍មុនព្រឹត្តិការណ៍
 • អ្នកនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ប្រសិនបើអ្នកមិនបង្ហាញខ្លួនដោយគ្មានការលុបចោលជាមុន
 • ការបណ្តុះបណ្តាលនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *