ចង់ពូកែទំនាក់ទំនង អ្នកត្រូវស្តាប់មុននិយាយ

ការស្ដាប់​ គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ដែលគួរគប្បីយល់ដឹងផងដែរ ដូចជាការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយ កិច្ចប្រជុំ ការសន្ទនា ការស្តាប់មេរៀនគ្រូពន្យល់… -ល-​។

លក្ខណៈនៃការស្តាប់របស់មនុស្សមាន៥ចំណុច៖

 • ការអត់ស្តាប់សោះ (Ignored Listening) 
 • ការធ្វើពុតជាស្តាប់ (  Pretended Listening  )
 • ការស្តាប់រើសចំណុច (Selective Listening )
 • ការស្តាប់សកម្ម (Active listening )
 • ការស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ (Empathetic Listening)

ការស្តាប់ទោះជាគេនិយាយអ្វីហើយ បើយើងមិនបានស្តាប់ នូវពាក្យពេជន៍ដែលញគេនិយាយ នោះប្រាកដជាអ្នកមិនបានដឹងយល់នូវអ្វីដែលជារឿងសំខាន់ និងមិនសំខាន់ឡើយ។ នៅពេលធ្វើការប្រជុំ ឬ ការសន្ទនា ក៏ដូចជាការជជែកគ្នាលេងក៏ដោយ បើយើងគ្រាន់តែអង្គុយស្តាប់ ធ្វើខ្លួនដូចជាស្តាប់ ហើយអត់ស្តាប់សោះ ឬក៏ស្តាប់បន្តិចបន្តួច ឬបង្ខំចិត្តស្តាប់ ព្រោះជាទូទៅខកខានពុំបាន ក៏វាគ្មានន័យដែរ។

ក្នុងនាមជាសិស្ស នៅពេលគ្រូពន្យល់មេរៀនក្នុងម៉ោងរៀន គួរគាប់បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្តាប់ មិនមែនចេះតែស្តាប់ ឬ ធ្វើពុតជាស្តាប់នោះទេ នៅពេលគ្រូពន្យល់ចប់ ច្បាស់ជាអត់យល់ អត់ដឺងអ្វីសោះ មានន័យថាចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ចោលទទេ។

កត្តាសំខាន់ យើងចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្តាប់ ទោះបីជានៅក្នុងខណៈពេលណាក៏ដោយ ទោះបីជាយើងមិនពេញចិត្តស្តាប់ ក៏ត្រូវស្តាប់់ឲ្យបានច្បាស់ ឲ្យយល់ ប្រសិនជាយើងអង្គុយស្តាប់ហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់នោះទេ នោះការស្តាប់របស់យើងនឹងបរាជ័យ។

ចំពោះដៃគូរសន្ទនា ពិតជាកត្តាសំខាន់ណាស់ និងមានសារៈប្រយោជន៍ ចំពោះយើង ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនឹងការងារអ្វីមួយ បើសិនជាយើងយល់អ្វីដែលគេនិយាយមកកាន់យើង។ បើយើងពូកែស្តាប់ នោះយើងនឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ ជាច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ជីវិត និងការងារ។

ដើម្បីស្វែយល់លម្អិត យើងសូមណែនាំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅកន្លែងធ្វើការ ដែលមានព័ត៏មានជូនដូចខាងក្រោម៖

 

 

2 thoughts on “ចង់ពូកែទំនាក់ទំនង អ្នកត្រូវស្តាប់មុននិយាយ

 1. Hey, this is Eric and I ran across thehrdaily.com a few minutes ago.

  Looks great… but now what?

  By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what happens next? Do you get a lot of leads from your site, or at least enough to make you happy?

  Honestly, most business websites fall a bit short when it comes to generating paying customers. Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment.

  Here’s an idea…

  How about making it really EASY for every visitor who shows up to get a personal phone call you as soon as they hit your site…

  You can –

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  You’ll be amazed – the difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour or more later could increase your results 100-fold.

  It gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation.

  That way, even if you don’t close a deal right away, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

  Pretty sweet – AND effective.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=thehrdaily.com

 2. Good day,

  My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations

  What for?

  Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with thehrdaily.com definitely stands out.

  It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality.

  There is, however, a catch… more accurately, a question…

  So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know?

  More importantly, how do you make a connection with that person?

  Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind.

  Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about…

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out thehrdaily.com.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.)

  Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship.

  Everything I’ve just described is simple, easy, and effective.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=thehrdaily.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *