របៀបចាក់​សោរ​ពីរជាន់(2FA) នៅក្នុងកម្មវិធី តេលេក្រាម

តេឡេក្រាម​អាច​ជា​កម្មវិធី​ទំនាក់ទំនង​មួយ​ដែល​ពេញ​និយម ដូច្នេះ​ហើយ​រាល់​ការ​សន្ទនា​ទាំងអស់ អ្នក​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​មាន​សុវត្ថិភាព។

ការ​ចាក់​សោរ​ពីរជាន់ (2FA) គឺ​សម្រាប់ការ​ពារ​សុវត្ថិភាព និង​បង្កើន​ភាព​រឹង​មាំ​សម្រាប់​គណនីលើ​តេឡេក្រាម​របស់​អ្នក ហើយ​វា​នឹង​ត្រូវ​ការលេខកូដរបស់ (2FA) ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចង់​ដំឡើង​កម្មវិធី​នេះ​នៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងថ្មី​​ទៀត។

ខាងក្រោមនេះ គឺជារបៀបចាក់​សោរ​ពីរជាន់(2FA) នៅក្នុងកម្មវិធី តេលេក្រាម៖


One thought on “របៀបចាក់​សោរ​ពីរជាន់(2FA) នៅក្នុងកម្មវិធី តេលេក្រាម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *