មាគ៌ាឆ្ពោះទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំឆ្នើម

$11.99

Description

សៀវភៅមាគ៌ាឆ្ពោះទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំឆ្នើម​ គឺជាកិច្ចសិក្សា ប្រែសម្រួល ស្រាវជ្រាវ ចងក្រង និងរៀបរៀង ដើម្បីអាចឲ្យអ្នកយកនូវគំនិតជាច្រើនទៅសិក្សា ពិចារណា និងអនុវត្ត ដើម្បីជួយកែលម្អវិធីសាស្រ្តធ្វើការ បង្កើនឥទ្ឋិពល និងជួយសាងកម្លាំងជំរុញចិត្តដល់អ្នកដទៃឲ្យធ្វើការបានល្អ និងត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកចំណេះដឹង និងជំនាញនៃការគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នក ឆ្ពោះទៅរកឧត្តមភាពយ៉ាងពិតប្រាកដ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “មាគ៌ាឆ្ពោះទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំឆ្នើម”

Your email address will not be published. Required fields are marked *