វិធីសាស្រ្តចំនួន ៥ ដែលអាចជួយពង្រឹងផ្លូវអាជីពឲ្យកាន់តែរឹងមាំ និងប្រសើរជាងមុន

អាជីព និងការងារ គឺជាកត្តាកំណត់នូវជោគវាសនា និងអនាគតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើន

​ក្រមសីលធម៌​ល្អ ៥ យ៉ាង ដែលអ្នកគួរប្រកាន់ជាប់ខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការ

ក្រមសីលធម៌ គឺជាប្រព័ន្ធនៃគុណតម្លៃសីលធម៌នានាដែលកំណត់នូវអាកប្បកិរិយារបស់យើង

របៀបដែលគោលការណ៍បង្វិលការងារឆ្លាតវៃអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអង្គភាព និងបុគ្គលិក

តើការបង្វិលការងារគឺជាអ្វី និងតើវាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអង្គភាពដោយរបៀបណា

សារៈសំខាន់នៃការបង្វិល ការពង្រឹង និងការពង្រីកការងារក្នុងការលូតលាស់អាជីពការងារ

បុគ្គលគ្រប់រូប ប្រាថ្នាចង់រីកចម្រើនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃភាព

ការពង្រីកការងារ – អត្ថន័យ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាចំពោះអង្គភាព

ការពង្រីកការងារ (Job Enlargement) គឺជាបច្ចេកទេសរចនាការងារ ដែលក្នុងនោះមានការកើនឡើង

ការបង្កើនការងារ – អត្ថន័យ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា

អង្គភាពនានា កំពុងប្រឈមមុខនឹងការឡើងកំដៅនៃការបាត់បង់ប្រសិទ្ឋភាពដែលមិនល្អចំពោះ

ទង្វើ ៣ យ៉ាង ដែលអ្នកមិនគួរធ្វើនៅកន្លែងធ្វើការ

កន្លែងធ្វើការ (ន) កន្លែងដែលមនុស្សធ្វើការ ដូចជាការិយាល័យ ឬរោងចក្រជាដើម។

គុណវិបត្តិនៃការបង្វិលការងារ

ការបង្វិលការងារ គឺជាដំណើរការដែលអាចឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗដឹង និងធ្វើការលើសពីដែនរបស់ពួកគេ

ការធ្វើផែនការ និងការអនុវត្តការបង្វិលការងារប្រកបដោយភាពជោគជ័យ

ការធ្វើផែនការ គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្វិលការងារ។ សូមកុំ​អនុវត្ត​ការ​បង្វិល​ការងារ​ដោយ​សារ​តែ​

គន្លឹះសម្រាប់ការបង្វិលការងារប្រកបដោយភាពជោគជ័យ

ការបង្វិលការងារ អាចឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗសាកល្បងជំនាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងនាយកដ្ឋានផ្សេងទៀត

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្វិលការងារ

ការបង្វិលការងារ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការអនុវត្ត

ការបង្វិលការងារ – អត្ថន័យ និងគោលបំណងរបស់វា

ការបង្វិលការងារ (Job Rotation) គឺជាវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងមួយដែលបុគ្គលិកត្រូវបាន

ការចាត់ថ្នាក់ការងារ – អត្ថន័យ តម្រូវការ និងសារៈសំខាន់របស់វា

ការចាត់ថ្នាក់ការងារ គឺជាគ្រោងការណ៍នៃការបែងចែកការងារដោយយោងទៅតាមទំនួលខុសត្រូវ

គោលការណ៍នៃវាយតម្លៃការងារ

ការវាយតម្លៃការងារ មានគោលបំណងវាយតម្លៃការងារ មិនមែនបុគ្គលនោះទេ។ វាគឺជា

មនុស្ស ៤ ប្រភេទ ដែលមានសំណាង និងឆាប់ក្លាយជាអ្នកមាន

សំណាង ( ន. ) អំពើ​ដែល​កសាង, ភ័ព្វ​ព្រេង, ព្រេង​ពី​នាយ : សំណាង​ល្អ, សំណាង​អាក្រក់,

ការវិភាគការងារ និងវាយតម្លៃការងារ

ការវិភាគការងារ (Job Analysis) គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងកំណត់លម្អិតនូវ