៦ ប្រយោគ ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងជីវិតរបស់អ្នក

ខាងក្រោមនេះជា ៦ ប្រយោគ ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងជីវិតរបស់អ្នក៖ ១. កុំរំពឹងលើអ្វីទាំងអស់

២៥ វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្ស

វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្ស (Free HR Course)  ▪️ហេតុផលទាំង ៨

របស់ ៦ យ៉ាងដែលទាល់តែអ្នកបានបាត់បង់ទើបអាចស្គាល់ពីតម្លៃ

តើអ្នកធ្លាប់សោកស្ដាយក្រោយពេលបាត់បង់អ្វីមួយដែរឬទេ? ខាងក្រោមនេះជារបស់ ៦ យ៉ាង

១០ ជំហានក្នុងការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

រចនាសម្ព័ន្ធ [រៈ-ចៈ-ណា-សំ-ព័ន] ន. រូបរាង គ្រឿងការកសាង អ្វីដែលរចនារួមគ្នា; របៀបសង់ផ្គុំ

ឧបករណ៍ AI មានប្រយោជន៍ទាំង ៦២ ដែលអ្នកគួរដឹង

មិនថាអ្នកជាអ្នកចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យា អ្នកជំនាញផ្នែកជំនួញ ឬអ្នករុករកដែលចង់ចេះ

ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗចំនួន ១១ ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេល ២៩ ឆ្នាំនេះ

ពី World Wide Web (WWW) ទៅកាន់ AI (ឆ្នាំ១៩៩៣-២០២២) ១៩៩៣ – World Wide Web (WWW)

សប្បុរិសធម៌ ៧ យ៉ាង របស់បណ្ឌិត

សប្បុរិសធម៌ [ស័ប-ប៉ុ-រ៉ិ-សៈ-ធ័រ] (ន.) ធម៌របស់សប្បុរស។ ១. ធម្មញ្ញូតា ភាពជាអ្នកស្គាល់នូវហេតុនៃបញ្ហា

ការកំណត់គោលដៅ និងឥរិយាបថប្រកបដោយអភិសមាចារ

ទោះបីជាស្ថាប័នជាច្រើនប្រើប្រាស់គោលដៅដើម្បីណែនាំ និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក៏ដោយ

តើការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំអាចជំរុញការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងដោយរបៀបណា?

ខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ៗដែលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាព

៧ ចំណុចសំខាន់ៗដែលបុគ្គលិកមិនដឹងអំពីការគិត និងសកម្មភាពរបស់អ្នកដឹកនាំ

បុគ្គលិក [បុក-គៈ-លិក]  ន. ភ្នាក់ងាររាជការដែលធ្វើការក្នុងក្រសួងរាជការផ្សេងៗ ឬនិយោជិត

ប្រទេសនាំ​ចូល​អង្ករ​លំដាប់​ពិភពលោក ឆ្នាំ​២០២៤

យោងតាម Statista ប្រទេសហ្វីលីពីន 🇵🇭 ក្លាយជាប្រទេសនាំចូលអង្ករធំជាងគេ

សម្រង់សំនួនវោហារ ១៣ ឃ្លា ពីក្នុងរឿងមហាភារតៈ

សៀវភៅរឿង មហាភារតយុទ្ធ និយាយអំពីរឿងចម្បាំងដ៏ធំមួយ ដែលស្រដៀងនឹងរឿង រាមកេរ្ដិ៍ ដែរ។

សង្ខេបសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ដើរតាមប្រព័ន្ធទីផ្សារបើកចំហ (សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ) ហើយ

ពាក្យសម្តីមិនល្អរបស់អ្នកដទៃ ៥ យ៉ាង ដែលយើងត្រូវចេះអត់ធ្មត់ជាមួយដើម្បីសម្រេចបំណងក្នុងផ្លូវល្អមួយ

សម្ដី (សំ-ដី) ( ន. ) ពាក្យ​ដែល​ស្ដី, ដែល​និយាយ, ភាសា: សម្ដី​ពីរោះ, សម្ដី​ទន់; ចេះ​សម្ដី ។

៧ យ៉ាង ដើម្បីធ្វើជាមនុស្សចាស់ដែលអាចនៅជាមួយក្មេង

មនុស្សវ័យចំណាស់ បន្សល់ទុកនូវសមិទ្ធផល និងមរតកជាច្រើន។ យ៉ងណាមិញ

៦ យ៉ាង អំពីមិត្តមិនច្បាស់ជាមិត្ត សត្រូវមិនច្បាស់ជាសត្រូវ

មិត្ត (មិត បា. ឬ សំ.) ( ន. ) អ្នក​ដែល​រាប់អាន​គ្នា​ជិតដិត, មនុស្ស​ដែល​ស្រឡាញ់​រាប់​រក​គ្នា​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ

បុគ្គល ៥ ប្រភេទ ដែលមិនយល់ពីការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃ

ឈឺចាប់ [ឈឺ-ចាប់]  (១) កិ. ចុកចាប់ ពើតផ្សាដោយប៉ះទង្គិច មុត ដាច់រលាត់លើរាងកាយ

៩ យ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនរីកចម្រើនក្នុងការងារ

ការងារ [កា-ងា] ន. កិច្ចដែលត្រូវធ្វើតាមមុខងាររបស់ខ្លួន : ធ្វើការងារ, មានការងារ។