សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំ​ ការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ​ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន​ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០​១៩-២០២០

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា​ នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំ​ ការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ​ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន​ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០​១៩-២០២០។ សេចក្តីណេនាំនេះមានដូចខាងក្រោម៖

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *