សត្រូវ​ក្នុងខ្លួនចំនួន ១០ ដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន

សត្រូវ (ស័ត-ត្រូវ សំ. ក្ល.; សំ.; បា.) ( ន. ) (ឝត្រុ; សត្តុ) អ្នក​បៀតបៀន​គេ, អ្នក​ដែល​ប្រទូស្ដ, ដែល​ចង​ទោស​ឬ​ចង​គំនុំ​រក​គ្នា, ដែល​មាន​បំណង​នឹង​ធ្វើ​អាក្រក់​ដល់​គ្នា, ដែល​រក​រឿង​គ្នា, បច្ចា​មិត្ត : ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​សត្រូវ​នឹង​គ្នា; ខ្លា​ជា​សត្រូវ​ចំពោះ​ពួក​ម្រឹក ។ សភាវៈ​ឬ​អ្វី​ៗ​ដែល​ជា​ទំនាស់​នឹង​គ្នា: កិលេស​ជា​សត្រូវ​ចំពោះ​សេចក្ដី​បរិសុទ្ធ ។

១.​ ភាពសង្ស័យធ្វើឲ្យយេីងលែងជឿទុកចិត្តខ្លួនយេីង។

២.​ កំហឹងធ្វេីឲ្យអ្នកទាំងឡាយស្អប់ខ្ពេីមយេីង។

៣.​ គំនុំធ្វេីឲ្យយេីងរស់នៅយ៉ាងក្ដៅក្រហល់ក្រហាយចិត្ត។

៤.​ ការភូតកុហក ធ្វេីឲ្យអ្នកផងលែងជឿទុកចិត្តយេីង។

៥.​ អំនួតធ្វេីឲ្យយេីងមិនមេីលឃេីញនិងមិនព្រមរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់យេីង

៦.​ ការភ័យខ្លាច រារាំងយេីងមិនឲ្យចាប់យកឱកាសល្អ។

៧.​ ភាពអវិជ្ជាធ្វេីឲ្យយេីងសម្រេចចិត្តខុស។

៨.​ កំហឹងធ្វេីឲ្យយេីងមេីលមិនឃេីញនូវភាពត្រឹមត្រូវ។

៩.​ ការច្រណែនគឺយេីងសម្លឹងមេីលតែគេហេីយភ្លេចសម្លឹងមេីលខ្លួនយេីង។

១០.​ ភាពតួឯកនិយម ធ្វើឲ្យយេីងភ្លេចរៀនសូត្រពីអ្នកដទៃ។


អត្ថបទទាក់ទង

មេរៀនជីវិត ១៥ ចំណុច ដែលយើងគួរស្វែងយល់

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *