គោលការណ៍ ៩ យ៉ាង ដែលយើងគួរបន្ថែមក្នុងជីវិត

ជីវិត (សំ. បា.) ( ន. ) ដំណើរ​រស់​នៅ, អាយុ : ចិញ្ចឹម​ជីវិត, រស់​នៅ​អស់​មួយ​ជីវិត ។

គោលការណ៍ ( ន. ) [គោលការ]   ( បា. ) ទ្រឹស្ដី​ដែល​ចេញ​ប្រើ​ជា​គោល សម្រាប់​អនុវត្ត​កិច្ចការ​ឲ្យ​ត្រូវ​តាម​បែបផែន ។

១. ស្មោះត្រង់ 

២. មានហេតុផល

៣. ចេះជួយអ្នកដទៃ

៤. ឧស្សាហ៍ព្យាយាម

៥. មិនប្រកាន់លើកតម្កើងខ្លួន

៦. ស្រលាញ់និងការពារយុត្តិធម៌

៧. ចេះស្រលាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួន

៨. មានការទទួលខុសត្រូវលើទង្វើរបស់ខ្លួន

៩. រក្សាខ្លួនចេញផុតពីអំពើអបាយមុខគ្រប់ប្រភេទ។


អត្ថបទទាក់ទង

របៀបនិយាយដើម្បីសេចក្ដីល្អ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *