ជំនាញ​ចាំបាច់ចំនួន ៤ ​សម្រាប់​ការងារផ្នែកលក់

នៅ​ក្នុង​ពិភព​ការងារ​បច្ចុប្បន្ន អ្នក​អាច​ក្លាយ​ជា​អ្នក​លក់ ហើយ​ក៏​នឹង​អាច​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​លក់។

ចំណុចសំខាន់ៗចំនួន ៤ បញ្ជាក់ថាអារម្មណ៍របស់មនុស្សអាចជះឥទ្ធិពលលើឥរិយាបទនៃការទិញ

បើទោះបីជាមានបដិវត្តន៍ និង ការអភិវឌ្ឍនៃការគិតបែបអរូបី និង ការគិតត្រិះរិះវិនិច្ឆ័យរាប់លានឆ្នាំមកហើយក៏ដោយ

អ្នកដឹកនាំ​ផ្នែក​​លក់ ចាំបាច់ត្រូវមានជំនាញសំខាន់ៗទាំង ៥ នេះ

អ្នកលក់ គឺជាក្រុមដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសង្គម ហើយក៍ជាអ្នកសាងភាពសម្បូរណ៍រុងរឿងផងដែរ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបំផុសគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋក្នុងការលក់?

យោង​តាម​វច​នា​នុ​ក្រម​សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត៖ គំនិត ( ន. ) ការ​គិត, យោបល់ : គំនិត​ល្អ

មេរៀន ៦ យ៉ាងសម្រាប់អ្នកលក់ ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

ការធ្វើអាជីវកម្ម គឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដ៏ទៃ។ ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរ