រឿងអាជីវកម្មខ្លី៖ ស្រាបៀរ Budweiser

នៅ​អាមេរិក​ គេ​មាន​យុទ្ធវិធីលក់​ចម្លែក​ណាស់។ បើអ្នកទៅ 7 Eleven ដើម្បីទិញស្រាបៀរ អ្នកនឹងឃើញ Budweiser ២ប្រអប់។ ប្រអប់មួយ មាន ១២កំប៉ុង តម្លៃ១៧$ ហើយមួយប្រអប់ទៀត មាន ១៨កំប៉ុង តម្លៃ១៨$។ មិនបាច់គិតច្រើនទេ អ្នកប្រាកដជាយកប្រអប់ដែលមាន ១៨កំប៉ុង ទៅបញ្ជរបង់ប្រាក់ហើយ។ បន្ទាប់ពីអ្នកទិញវាហើយ អ្នកនឹងដឹងថាអ្នកបានទិញច្រើនជាងធម្មតា។ ការលក់របស់ Budweiser ស្រាប់តែកើនឡើងទ្វេដង ដោយសារតែគោលនយោបាយកំណត់តម្លៃ។ ប្រអប់ ១២កំប៉ុង គ្រាន់តែជាផលិតផលលក់ (SALE PRODUCT) ប៉ុណ្ណោះ។

វាត្រូវបានគេហៅថា UPSELL by COMBO ។ ពួកគេផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវជម្រើសមួយ ប៉ុន្តែមិនមាន “ទេ” (NO) សម្រាប់ជម្រើសនោះទេ។ នេះក៏ព្រោះតែ​យើង​ចូល​ចិត្ត​ជ្រើសរើស​ទិញ មិន​មែន​លក់។

=> មេរៀនដែលបានរៀន៖ ចូរផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវជម្រើស ប៉ុន្តែគ្មានជម្រើស ថា “ទេ” នោះទេ។


អត្ថបទទាក់ទង

រឿងអាជីវកម្មខ្លី៖ អ្នកលក់ទឹកដោះគោ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *