រឿងអាជីវកម្ម៖ ចចក ខ្លាឃ្មុំ និងកញ្ជ្រោង

សត្វ​សាហាវ​ទាំង​បី ​គឺ ចចក ខ្លាឃ្មុំ និង​កញ្ជ្រោង បានចាប់វេន​គ្នា​ធ្វើ​បាប​ពពែ។ មេ​ដឹកនាំពពែ​ បាននិយាយ​ទៅ​ហ្វូង​របស់វាថា​៖ “​យើង​គួរ​អញ្ជើញ​ចចក ខ្លាឃ្មុំ ឬ​កញ្ជ្រោង​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សត្វ​ទាំងបី​ក្បាល​មក​ធ្វើ​ជា​មេ​ដឹក​នាំ​របស់​យើង។” ពពែ​ទាំងឡាយ មិន​ពេញ​ចិត្តទេ ប៉ុន្តែ​សត្វសាហាវ​ទាំង​បី​បាន​ឮ​ដំណឹង​នេះ​ ក៏​សប្បាយ​ចិត្ត​ជា​ខ្លាំង។ ដូច្នេះពួកគេបានងាកមកប្រយុទ្ធគ្នា ដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំ ហើយនៅទីបញ្ចប់ កញ្ជ្រោងបានប្រើអន្ទាក់ដើម្បីសម្លាប់ចចក និងខ្លាឃ្មុំ។ ទោះជាយ៉ាងណា ​ពេល​នោះ​វា​តែ​ម្នាក់​ឯង​មិន​អាច​ធ្វើ​បាប​ពពែ​បាន​ទៀត​ទេ។

=> មេរៀន៖ ចូរប្រុងប្រយ័ត្ន ពេលអ្នកឮថា អ្នកជិតក្លាយជាចៅហ្វាយ!


អត្ថបទទាក់ទង

រឿងអាជីវកម្មខ្លី៖ អ្នកលក់ទឹកដោះគោ

Leave a Reply

Your email address will not be published.