រឿងអាជីវកម្មខ្លី៖ KFC

នៅ KFC នៅពេលអ្នកទិញមាន់បំពង បុគ្គលិកនឹងផ្តល់ជូន Pepsi បន្ថែម។ កែវមធ្យម មានតម្លៃ ១.៦៩ ដុល្លារ។ ប៉ុន្តែជានិច្ចកាល ពួកគេនឹងសួរថា “តើអ្នកចង់បង់បន្ថែម ៣០សេន សម្រាប់កែវធំជាងនេះទេ?” (កែវធំ គឺធំជាងពីរដង) ដូច្នេះអ្នកនឹងងក់ក្បាលសម្រាប់កែវធំ។

នេះត្រូវបានគេហៅថា UPSELL by CURRENT SELLING ។ ព្រោះ​ពេល​ដែល​ងាយស្រួល​បំផុត​ក្នុង​ការ​លក់ ​គឺ​នៅ​ពេល​ដែល​អតិថិជន​ទើប​តែ​យល់ព្រម​ទិញ​ទំនិញ​ដំបូង។

សូមចាំថា McDonald’s ទើបតែបង្រៀនបុគ្គលិកឱ្យនិយាយថា “តើអ្នកចង់បានដំឡូងបារាំងថែមទៀតទេ?” ហើយ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ពួក​គេ​លក់​ដំឡូងបារាំង​បាន​ជាង ៤​លាន​គីឡូក្រាម។

=> មេរៀន៖ ពេលវេលាដែលងាយស្រួលបំផុតក្នុងការលក់ គឺនៅពេលដែលអតិថិជនទើបតែយល់ព្រមទិញទំនិញដំបូង។

សម្រួលពីបរទេស


អត្ថបទទាក់ទង

រឿងអាជីវកម្ម៖ ចចក ខ្លាឃ្មុំ និងកញ្ជ្រោង

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *