រឿងខ្លី៖ អាជីវកម្មស្បែកជើង

កាលពីឆ្នាំមុន បុគ្គលិកផ្នែកលក់ពីរនាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទ្វីបអាហ្រ្វិកដោយក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងនៅចក្រភពអង់គ្លេស ដើម្បីស៊ើបអង្កេតសក្តានុពលទីផ្សារ និងរាយការណ៍ត្រឡប់មកវិញ។

អ្នកទីមួយ បាននិយាយថា “ទីផ្សារគ្មានសក្តានុពលទេ គ្មាននរណាម្នាក់ពាក់ស្បែកជើងទេ។”

អ្នកទីពីរ បាននិយាយថា “ទីផ្សារមានសក្តានុពលដ៏ធំ – គ្មាននរណាម្នាក់ពាក់ស្បែកជើងទេ។”

មេរៀន៖ ស្ថានភាព និងករណីនីមួយៗ មានទាំងគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ។ អ្នកជំនួញល្អ គឺជាអ្នកដែលមើលឃើញគុណសម្បត្តិក្នុងការលំបាក ហើយដឹងពីរបៀបទាញយកប្រយោជន៍ពីវា។


អត្ថបទទាក់ទង

ទ្រឹស្តីល្បែងភ្នាល់ – ស្ថានភាពពិបាកសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទោស

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.