រូបភាព៖ Pinterest

រឿងដែលប្រវត្តិវិទូជនជាតិអារ៉ាប់ Ibn al-Athir (១១៦០-១២៣៤) និយាយអំពីការឈ្លានពានរបស់ម៉ុងហ្គោល

នៅពេលដែល ហ្សង់ស៊ី ខាន់ (Genghis Khan) ឡោមព័ទ្ធ បុខារ៉ា (Bukhara) គាត់មិនអាចយកវាដោយកំរោលនោះទេ ដូច្នេះគាត់បានសរសេរទៅកាន់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងថា “អ្នកដែលនៅខាងយើង មានសុវត្ថិភាព។” អ្នកស្រុក Bukhara ក៏ត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុម។ អ្នកទីមួយ មិនព្រមស្តាប់បង្គាប់ Genghis Khan ខណៈដែលអ្នកទីពីរយល់ព្រម។ Genghis Khan បានសរសេរទៅកាន់អ្នកដែលយល់ព្រមចុះចូលនឹងគាត់ថា “ប្រសិនបើអ្នកជួយប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកដែលបានបដិសេធ យើងនឹងប្រគល់ទីក្រុងរបស់អ្នកឱ្យអ្នក។”

ដូច្នេះ ពួក​គេ​ធ្វើ​តាម​បញ្ជា​របស់​ Genghis Khan ហើយ​សង្គ្រាម​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​រវាង​ក្រុម​ទាំង​ពីរ។ នៅទីបញ្ចប់ “អ្នកគាំទ្រ Genghis Khan” បានឈ្នះ ប៉ុន្តែការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដ៏ធំគឺថា ទ័ពឈ្លានពាន (ទ័ពរបស់ Genghis Khan) បានចាប់អាវុធ ហើយចាប់ផ្តើមសម្លាប់ពួកគេ។ ហើយបន្ទាប់មក Genghis Khan បាននិយាយថា “ប្រសិនបើពួកគេស្មោះត្រង់ ពួកគេនឹងមិនក្បត់បងប្អូនរបស់ពួកគេសម្រាប់ពួកយើងទេ នៅពេលដែលយើងជាមនុស្សចម្លែកចំពោះពួកគេ។”

គំនិតអប់រំក្នុងរឿងនេះ៖ អ្នកដែលក្បត់ម្តងហើយ អាចក្បត់ម្ដងទៀត។

ប្រភព៖ ប្រវត្តិវិទូជនជាតិអារ៉ាប់ Ibn al-Athir (1160-1234)


អត្ថបទទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *