រឿងខ្លី៖ អ្នកលក់មាន់អាំង

អ្នកលក់មាន់អាំង មានថ្ងៃល្អរីករាយណាស់នៅកន្លែងធ្វើការ។ គាត់បានលើកមាន់ចុងក្រោយនៅលើជញ្ជីងដោយមោទនភាព ហើយបែរមករកអតិថិជនវិញថា៖ “មួយក្បាលនេះមានតម្លៃ ៦.៣៥ ដុល្លារ”។

ស្ត្រី​ដែល​ទិញ​បាន​ឆ្លើយ​ថា​៖ “តម្លៃ​សមរម្យ ប៉ុន្តែ​មួយ​នេះ​តូច​បន្តិច​។” “មិនមានមាន់ធំជាងនេះទេ?”

គិតមួយសន្ទុះ អ្នកលក់ក៏ប្រញាប់យកមាន់ទៅដាក់ក្នុងទូដាក់ឥវ៉ាន់ ផ្អាកមួយសន្ទុះ រួចក៏យកវាចេញម្តងទៀត។

“មួយ​នេះ​ធ្ងន់​ជាង​បន្តិច។ តម្លៃ ៦.៦៥ ដុល្លារ!” អ្នកលក់មាន់ឆ្លើយទាំងមិនសប្បាយចិត្ត។

ស្ត្រី​នោះ​បាន​សញ្ជឹង​គិត​មួយ​សន្ទុះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ចុង​ក្រោយ៖ “អូ! ខ្ញុំ​យល់​ឃើញ​ហើយ។ ខ្ញុំ​នឹង​យក​វា​ទាំង​ពីរ។”

=> មេរៀនដែលបានរៀន៖ កុំបោកបញ្ឆោតអតិថិជន ព្រោះអ្នកមិនដឹងថាអ្វីកំពុងរង់ចាំអ្នកនៅខាងមុខនោះទេ។


អត្ថបទទាក់ទង់

រឿងខ្លី៖ អាជីវកម្មស្បែកជើង

Leave a Reply

Your email address will not be published.