រឿងខ្លី៖ ជំនួញសត្វស្វា

ល្បិចរបស់អ្នកជំនួញម្នាក់នេះ ធ្វើឱ្យកើតស្វាពេញមួយភូមិដោយឥតដឹងខ្លួន។

តើលោកអ្នកកំពុងឆ្ងល់ថាតើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគេដំណើរការរបៀបម៉េច​? សាច់រឿងខ្លីនេះអាចពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ថាគេធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ 

គ្រាមួយ មានអ្នកជំនួញម្នាក់ បង្ហាញមុខក្នុងភូមិរួចប្រកាសឱ្យអ្នកស្រុកលក់ស្វាឱ្យគាត់ក្នុងតម្លៃ ១០ ដុល្លារក្នុងមួយក្បាល 

ដោយមើលឃើញស្វាច្រើននៅជុំវិញភូមិ ប្រជាជនក៏បាននាំគ្នាចេញទៅក្នុងព្រៃក្បែរភូមិដើម្បីចាប់ស្វាយកមកលក់ 

អ្នកជំនួញនោះ បានទិញស្វារាប់ពាន់ក្បាលក្នុងតម្លៃ ១០ ដុល្លារក្នុងមួយក្បាល ហើយខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់ស្វាកាន់តែថមថយ អ្នកភូមិក៏ឈប់នាំគ្នាដើរចាប់ស្វា។ ហើយអ្នកជំនួញនោះក៏ចេញមកប្រកាសម្តងទៀតថា គាត់នឹងទិញស្វាក្នុងតម្លៃ ២០ ដុល្លារក្នុងមួយក្បាល។ អ្នកភូមិបែបនោះ ក៏ចាប់ផ្តើមប្រឹងប្រែងដើររកចាប់ស្វាមកលក់សាជាថ្មី 

មិនយូរប៉ុន្មានចំនួនស្វាចាប់ផ្តើមថយចុះ ហើយអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្តើមនាំគ្នាត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែវិញ។ អ្នកជំនួញនោះប្រកាសម្តងទៀតថានឹងទិញស្វាក្នុងមួយក្បាល ២៥ ដុល្លារ។ អ្នកភូមិបាននិយាយថា ស្វាឥឡូវរកមួយក្បាលពុំមានផង បើចង់បានស្វាសូមអញ្ជើញចូលព្រៃរកចាប់ខ្លួនឯងចុះ​!

ដូច្នោះ អ្នកជំនួញបានប្រកាសថា គាត់នឹងទិញស្វាមួយក្បាល ៥០ ដុល្លារ​! ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ជាប់រវល់កិច្ចការជំនួញនៅទីក្រុង គាត់បានប្រគល់ភារកិច្ចទិញស្វាទៅជំនួយការជំនិតរបស់គាត់ 

ដោយបាត់វត្តមានរបស់ចៅហ្វាយ ជំនួយការនោះ បានប្រាប់អ្នកភូមិថា “​មើលស្វាក្នុងទ្រុងធំៗទាំងនេះចុះ ថៅកែខ្ញុំទិញពីបងប្អូន។ ខ្ញុំនឹងលួចស្វាទាំងនេះលក់ឱ្យបងប្អូនវិញក្នុងតម្លៃ ៣៥ ដុល្លារ ហើយពេលថៅកែខ្ញុំមកពីទីក្រុងវិញ បងប្អូនអាចលក់ស្វាទាំងនេះឱ្យគាត់ក្នុងតម្លៃ ៥០ ដុល្លារក្នុងមួយក្បាល ដឹងតែចំណេញកប់ពពកហ្មង​។”​ 

អ្នកភូមិឮដូច្នេះ ក៏ប្រមូលអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានសន្សំ យកមកទិញស្វាទាំងនោះអស់រលីងពីទ្រុង 

ចាប់តាំងពីពេលលក់ស្វាអស់ពីទ្រុងមក អ្នកភូមិមិនដែលឃើញបុរសទាំងពីរនាក់នោះត្រឡប់មកភូមិវិញឡើយ ហើយក្នុងភូមិឃើញសុទ្ធតែស្វាគ្រប់ទីកន្លែង​!

ឥឡូវលោកអ្នកប្រហែលជាយល់ច្បាស់ហើយថាតើទីផ្សារហ៊ុន/ជំនួញមួយចំនួន គេលេងរបៀបម៉េច គឺគេលេងតាមរបៀបជំនួញស្វានេះឯង​។


អត្ថបទទាក់ទង

រឿងខ្លី៖ ហ្វូងស្វាល្ងង់ និងព្រឹទ្ធាចារ្យទីទុយ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *