រឿងនិទានខ្លីរបស់ អូស្ហូ (Osho)៖ ចោរ និងអ្នកកាន់សីល

មានរឿងដំណាលមួយបាននិទានតៗគ្នាថា នៅរាត្រីព្រះចន្ទ័ពេញបូណ៍មី មានចោរលបចូលទៅក្នុងខ្ទមអ្នក

រឿងអាជីវកម្មខ្លី៖ ខ្ញុំចង់ទិញសាប៊ូងូតទឹក

មានរឿងនិយាយតៗគ្នាថា បុរសជនជាតិកូរ៉េសិចស៊ីខ្លាំងណាស់ រហូតដល់អាយុ ៧០ឆ្នាំ

រឿងអាជីវកម្ម៖ ចចក ខ្លាឃ្មុំ និងកញ្ជ្រោង

សត្វ​សាហាវ​ទាំង​បី ​គឺ ចចក ខ្លាឃ្មុំ និង​កញ្ជ្រោង បានចាប់វេន​គ្នា​ធ្វើ​បាប​ពពែ។ មេ​ដឹកនាំពពែ