រឿង​ ចៅ​ពាល​ក្លែង​ភេទ​ជា​សង្ឃ​ធ្វើ​គ្រូ​មើល​ស្កន់

​ប្រយោជន៍​ទៅ​ផ្សេង ៗ ក៏​មាន​ដូច​និទាន​ពី​មនុស្ស​ម្នាក់​គេ​ហោ​ថា ចៅ​ពាល​ត្បាល់​ក្ដឿង

រឿង ទោស​កើត​អំពី​ជក់​អាភៀន​ និង​កញ្ឆា

សិស្ស៖ ករុណា ខ្ញុំ​ករុណា​ចូល​ចិត្ត​ហើយ អើ​យ៉ាង​ជក់​អាភៀន​ជក់​កញ្ឆា​នោះ តើ​មាន​

រឿង ស្រី​ល្អ ទឹក​ផ្អែម ត្រី​ដែល​មាន​រស​ពីសា​ជាង​ត្រី​ឯ​ទៀត

ឯ​ពលិការ​នោះ គួរ​យើង​បូជា​ដល់​បុគ្គល ៥ ជំពូក ដូច​សេចក្ដី​ដែល​បាន​អធិប្បាយ​មក​នេះ ។

រឿងដែលប្រវត្តិវិទូជនជាតិអារ៉ាប់ Ibn al-Athir (១១៦០-១២៣៤) និយាយអំពីការឈ្លានពានរបស់ម៉ុងហ្គោល

នៅពេលដែល ហ្សង់ស៊ី ខាន់ (Genghis Khan) ឡោមព័ទ្ធ បុខារ៉ា (Bukhara)

ការធ្វើដំណើរនៃជីវិតនេះ គឺខ្លីណាស់

ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានឡើងលើរត់ភ្លើង ហើយអង្គុយចុះ។ នៅ​កន្លែង​ឈប់​ ឬចំណតបន្ទាប់

ប្រសិនបើអ្នកតែងតែរង់ចាំឱកាស ចូរអានអត្ថបទនេះ!!!

មានរឿងមួយតំណាលថា មានបុរសម្នាក់បានលួចស្រលាញ់កូនស្រីកសិករម្នាក់។