ជំនាញបង្វឹកសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងធ្វើការ

$12.00

ជំនាញបង្វឹកសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងធ្វើការ 

ទំនាក់ទំនងជាវតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

Category:

Description

សៀវភៅ ជំនាញបង្វិកសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងធ្វើការ​ ជាសៀវភៅប្រកបដោយខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅដែលយើងខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រែសម្រួល និងរៀបរៀងឡើង ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សិស្ស និស្សិត អ្នកធ្វើការ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ ដោយអាចដាក់តាមខ្លួនសម្រាប់ដាស់តឿនសតិ និងអាចប្រើនៅគ្រប់ស្ថានការណ៍ និងគ្រប់ទីកន្លែង។ ខ្លឹមសារក្នុងសៀវភៅនេះ ពិតជាអាចយកទៅប្រតិបត្តិចំពោះការងារជាក់ស្តែង និងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្ត ហើយសៀវភៅនេះក៏មាននូវគំរូសម្រាប់ពិសោធ ដែលអាចជួយដល់ការហ្វឹកហាត់ និងដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីពេលធ្វើដំណើរ។ សម្រាប់បុគ្គលដែលទើបនឹងបោះជំហានឈានចូលទៅក្នុងពិភពនៃការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ និងពិភពជំនួញសម័យថ្មីនេះ ចាំបាច់ត្រូវតែមានសៀវភៅអភិវឌ្ឍជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយក្បាលនេះនៅក្បែរខ្លួន។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ជំនាញបង្វឹកសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងធ្វើការ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *