៦ ចំណុចសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវដឹង ប្រសិនបើអ្នកតែងតែផ្ដល់ឲ្យអ្វីមួយទៅនរណាម្នាក់ដោយគ្មានការស្នើសុំ

យើងមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះត្រូវស្តាប់រឿងនេះនោះទេ ប៉ុន្តែមានគេលើកឡើងថា ប្រសិនបើមនុស្សម្នាមិនសុំជំនួយពីអ្នកទេ សូមកុំបើកចិត្តឱ្យចួបបញ្ហា ក្តីអាក់អន់ចិត្ត និងការស្អប់នាពេលអនាគត…

ឥឡូវ​យើងសូមមើល​ហេតុផល​ទាំង ៦ នេះ​ ថាហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើការអះអាងខាង​លើ៖

១. ជាលើកដំបូងដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យនរណាម្នាក់នូវអ្វីមួយដោយឥតគិតថ្លៃ អ្នកកំពុងបង្កើតការកោតសរសើរ

២. លើកទីពីរដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យនរណាម្នាក់នូវអ្វីមួយដោយឥតគិតថ្លៃ អ្នកបង្កើតការរំពឹងទុក

៣. លើកទីបីដែលអ្នកកំពុងបង្កើតការរំពឹងទុក ហើយនោះជាបញ្ហាដែលចូលមក

៤. នៅលើកទីបួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យនរណាម្នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ នោះអ្នកកំពុងបង្កើតសិទ្ធិ

៥. ហើយនៅលើកទីប្រាំដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យនរណាម្នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ អ្នកបានបង្កើតភាពអាស្រ័យ

៦. ហើយប្រសិនបើលើកទីប្រាំមួយ អ្នកមិនផ្តល់វាទៅពួកគេម្តងទៀតទេ នោះអ្នកបង្កើតការអាក់អន់ចិត្ត និងភាពស្អប់ខ្ពើម…

នេះ​មិន​មែន​​បំបាក់​ទឹកចិត្ត​អ្នក​ពី​ការ​ផ្តល់ឲ្យនោះទេ… អ្នក​គួរដឹងពីដែនកំណត់របស់អ្នក… ពីព្រោះអ្នកទទួលមិនចេះស្កប់ស្កល់ក្នុងការទទួលនោះទេ។

ទោះពីជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើ​អ្នក​ទុក​ឲ្យ​មនុស្ស​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​អ្នក​តាម​វិធី​ណា​មួយ នោះយូរៗ​ទៅ​វា​នឹង​ក្លាយ​ជា​វប្បធម៌…

តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ?


អត្ថបទទាក់ទង

រឿង ៥ យ៉ាង ដែលអ្នកត្រូវដឹងក្នុងជីវិត

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *