១០​ ចំណុច ដែលត្រូវហ៊ានប្រឈមក្នុងជីវិត​ បេីចង់ក្លាយជាមនុស្សខ្លាំង

នៅពេលចួបការលំបាក មនុស្សដែលមានកម្លាំងផ្លូវចិត្តរឹងមាំ ក៏មានសភាពចួបទុក្ខលំបាកដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែរ។ ភាពខុសគ្នានោះគឺថា ពួកគេយល់ថាភាពលំបាកក្នុងជីវិតផ្តល់មេរៀនដ៏មានតម្លៃ ហើយវាជាមេរៀន និងគន្លឺះដែលបង្កើតកម្លាំងជំរុញចិត្តដល់ពួកគេដើម្បីទទួលភាពជោគជ័យ។ ការពង្រឹងកម្លាំងផ្លូវចិត្ត គឺជាទម្លាប់ធ្វើអ្វីៗដែលគ្មាននរណាម្នាក់មិនមានបំណងចង់ធ្វើនោះទេ។ ខាងក្រោមេនះជាមធ្យោបាយមួយចំនួនដែលត្រូវហ៊ានប្រឈមក្នុងជីវិត​ បេីចង់ក្លាយជាមនុស្សខ្លាំង៖

  • បញ្ហាថ្មីនីមួយៗតែងតែផ្តល់ឱកាសថ្មីឱ្យអ្នកជានិច្ច។
  • អ្វីដែលអស្ចារ្យ​ មិនមែនកេីតឡេីងមកងាយៗនោះទេ។
  • កុំនៅក្បែរមនុស្សដែលកំណត់មហិច្ឆតារបស់អ្នក។
  • ស្រមៃរូបភាពនៃគោលដៅចុងក្រោយ​ ហេីយខិតខំបង្កេីតវាឡេីង។
  • ធ្វេីតាមបេះដូងរបស់អ្នក​ ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាភាពស្ងៀម​ស្ងាត់។
  • ដេីម្បីសម្រេចគោលដៅជីវិត​ ត្រូវរៀនឱ្យតម្លៃរបស់ជុំវិញខ្លួន។
  • មនុស្សខ្លាំងហ៊ានទទួលយកការបាត់បង់គ្រប់យ៉ាង។
  • កុំប្រាថ្នាជីវិតស្រណុកស្រួល​ ត្រូវខំធ្វេីការដេីម្បីឱ្យជីវិតប្រសេីរឡេីង។
  • ត្រូវចាំថា​ បេីទ្វារមួយបិទ​ ទ្វារមួយទៀតនឹងបេីកជាមិនខាន ឱកាសនៅតែមានជានិច្ច។
  • នៅពេលយេីងចេះផ្តល់តម្លៃដល់របស់តិចតួចដែលយេីងមាន​ នោះហេីយជាសុភមង្គល។

មនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាលើពិភពលោក សុទ្ធតែចង់ក្លាយជាមនុស្សខ្លាំងរឹងមាំ មានឧត្តមភាពសម្រាប់ការរស់នៅ និងទទួលបានការឱ្យតម្លៃពីអ្នកដទៃជាដើម។


អត្ថបទទាក់ទង

មនុស្ស ៣ ប្រភេទ ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនជាងមុន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *