របៀបនិយាយក្នុងស្ថានភាព ៦ យ៉ាង

មនុស្ស​គ្រប់​រូប​ដែល​កើត​មក​ក្នុង​លោក រមែង​មាន​ការ​ទាក់​ទង​គ្នា​ដោយ​ពាក្យ​និយាយ​។ ពាក្យ​និយាយ ​មាន​អំណាច​ក្រៃ​លែង ហើយក្នុងស្ថានភាព ៦ យ៉ាង យើងត្រូវ៖

រឿងប្រញាប់ និយាយមួយៗ

រឿងដែលធ្វើមិនបាន កុំចេះតែនិយាយ

រឿងដែលធ្វើឱ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ កុំនិយាយ

រឿងកំប៉ិកកំប៉ុក កុំនិយាយម៉ឺងម៉ាត់ពេក

រឿងដែលមិនទាន់កើត កុំនិយាយផ្តេសផ្តាស

រឿងអាក្រក់ខ្លួនឯង កុំនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃ

រឿងល្អខ្លួនឯងកុំអួត ទុកឱ្យអ្នកដទៃជាអ្នកនិយាយ


អត្ថបទទាក់ទង

១៧​ ចំណុច​សំខាន់ៗ ដើម្បី​ស្គាល់​ខ្លួនឯង​តាមរយៈ​ទស្សនវិទូ​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *