មេរៀនកំពូលទាំង ៦ ដែលរៀនពីសៀវភៅ Think and Growth Rich ដោយ ណាប៉ូឡេអុង ហ៊ីល

សៀវភៅ “គិតហើយមាន” (Think and Grow Rich) ជាសៀវភៅមួយក្បាល ដែលមនុស្សចង់កសាងទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភ គួរទិញយកមកអាន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពជីវិតរបស់ខ្លួនរស់នៅ។ ក្រោយពីការស្រាវជ្រាវ ២០ឆ្នាំ និងសម្ភាសសេដ្ឋី ៥០០នាក់ អ្នកនិពន្ធ ណាប៉ូឡេអុង ហ៊ីល (Napoleon Hill) បានរៀបចំចងក្រងជារូបមន្ត សម្រាប់មនុស្សចង់ទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិត ក្នុងកូនសៀវភៅមួយក្បាលនេះ។ អ្នកនឹងដឹងពីអាថ៌កំបាំងទាក់ទាញទ្រព្យសម្បត្តិ មកចូលហោប៉ៅរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានជីវិតមួយ ដែលអ្នកចង់បានពិតប្រាកដ។

ខាងក្រោមនេះជាមេរៀនកំពូលទាំង ៦ ដែលរៀនពីសៀវភៅ Think and Growth Rich ៖

១. អភិវឌ្ឍអាកប្បកិរិយាផ្លូវចិត្តវិជ្ជមាន

Think and Grow Rich បញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការមានអាកប្បកិរិយាផ្លូវចិត្តវិជ្ជមាន។ នេះមានន័យថាមានទស្សនវិស័យសុទិដ្ឋិនិយម និងជឿថាអ្នកអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អ្នក។ វាក៏មានន័យថា មានឆន្ទៈក្នុងការប្រថុយប្រថាន និងមានជំនឿលើខ្លួនឯង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នក។

២. ធ្វើសកម្មភាព

Think and Grow Rich ទាមទារឱ្យមានសកម្មភាព។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​មាន​ឆន្ទៈ​ក្នុង​ការ​ដាក់​ក្នុង​ការងារ​ និង​ចាត់​វិធានការ​ចាំបាច់​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​គោល​ដៅ​របស់​អ្នក​។ នេះមានន័យថាកំណត់គោលដៅ បង្កើតផែនការ និងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឱ្យវាកើតឡើង។

៣. មើលឃើញគោលដៅរបស់អ្នក

ការមើលឃើញ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃទស្សនវិជ្ជា Think and Grow Rich ។ ការមើលឃើញគោលដៅរបស់អ្នក ជួយអ្នកឱ្យផ្តោតលើពួកវា និងធ្វើឱ្យពួកវាក្លាយជាការពិត។

៤. ជឿជាក់លើខ្លួនឯង

ជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នក។ ជឿថាអ្នកអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អ្នក ហើយថាអ្នកមានថាមពលដើម្បីធ្វើឱ្យពួកវាកើតឡើង។

៥. តស៊ូ

កុំចុះចាញ់ពេលមានរឿងលំបាក។ តស៊ូ និងបន្តទៅមុខ ទោះបីជាវាហាក់ដូចជាអ្នកមិនរីកចម្រើនក៏ដោយ។

៦. ហ៊ុំព័ទ្ធខ្លួនអ្នកជាមួយមនុស្សវិជ្ជមាន

ហ៊ុំព័ទ្ធខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តអ្នក។ មនុស្សទាំងនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យរក្សាការលើកទឹកចិត្ត និងស្ថិតនៅលើផ្លូវ។


អត្ថបទទាក់ទង

សេដ្ឋី ៥ ប្រភេទនៅលើលោកយើងនេះ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *