តិចនិក ៦ យ៉ាង ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងធ្វើការឲ្យកាន់តែប្រសើរ

ទំនាក់ទំនង ឬ​ការប្រស្រ័យទាក់ទង​ គឺជាដំណើរការនៃការផ្តល់ព័ត៌មានពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ ឬពីមនុស្សម្នាក់​ទៅមនុស្សច្រើន​នាក់។ ដំណើរការ​នៃ​ការទំនាក់ទំនង ​គឺ​ជា​ឥទ្ធិពល​ក្នុង​ការ​សម្រុះសម្រួល​រវាងមនុស្ស​ យ៉ាងតិច​ពីរនាក់ ដែលផ្លាស់ប្តូរ​គំនិត​គ្នា​ទៅ​វិញទៅ​មក។

ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាននៅកន្លែងធ្វើការ គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃភាពជោគជ័យក្នុងអាជីព។ នៅពេលអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អនៅកន្លែងធ្វើការ អ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញពីការកើនឡើងនៃផលិតភាពការងារ រួមនឹងសេចក្ដីសុខទាំងមូលផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការកសាងទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងធ្វើការ ក៏ដូចជាជំហានជាក់លាក់ដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ។

តើទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងធ្វើការគឺជាអ្វី?

ទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងធ្វើការ គឺជាអន្តរកម្មដែលអ្នកមានជាមួយមិត្តរួមការងាររបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយអ្នកជំនាញផ្សេងៗក្នុងក្រុមហ៊ុន និងសមាជិកក្រុម នោះអ្នកទំនងជារីករាយក្នុងការបំពេញការងារ និងកាន់តែរីករាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរ។ ការកសាងទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងធ្វើការ គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងអាជីព។ ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​មិត្ត​រួម​ការងារ​ក្នុង​កន្លែង​ធ្វើ​ការ ​មិន​ត្រឹម​តែ​ជួយ​ដល់​ការ​បង្កើត​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​អាច​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​ណែនាំ​ និង​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​ជោគជ័យ​ក្នុង​តួនាទី​របស់​អ្នកផងដែរ។

មធ្យោបាយក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងធ្វើការ

ការកសាងទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាននៅកន្លែងធ្វើការ អាចកើតឡើងដោយធម្មជាតិចំពោះមនុស្សមួយចំនួន ហើយមានលក្ខណៈងាយស្រួល។ ប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងដ៏លំបាកសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនផងដែរ ដែលតម្រូវឱ្យមានការហាត់ពត់លត់ដំ ហើយប៉ុន្មានជំហានខាងក្រោមនេះ អាចជាគន្លឹះជួយអ្នកបាន៖

១. សួរសំណួរ និងស្តាប់

ការសួរសំណួរ និងការស្តាប់យ៉ាងសកម្មនឹងមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃដំណើរការនៃការកសាងទំនាក់ទំនងផងដែរ។ នៅពេលអ្នកសួរសំណួរអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មិត្តរួមការងារ គោលដៅអាជីព ឬតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ នោះមានន័យថាអ្នកកំពុងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើពួកគេ។ សូមផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគេចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីជីវិតរបស់ពួកគេ មុនពេលចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ដូចគ្នានេះផងដែរ តាមរយៈការសួរសំណួរ និងការលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងបើកចំហ មិត្តរួមការងាររបស់អ្នកនឹងមកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ប៉ុន្តែចូរចាំថា សំណួរជជីករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន ពុំគួរសួរនៅកន្លែងការងារនោះឡើយ។

២. ផ្តល់ជំនួយ

ការដកបន្ទុកចេញពីមិត្តរួមការងារនៅពេលដែលពួកគេកំពុងជួបបញ្ហា ឬមិនអាចបញ្ចប់ការងារតាមគម្រោងបាន គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្គាល់ឃើញថាមិត្តរួមការងារមានអារម្មណ៍ធុញថប់ ហើយមានការងារត្រូវបំពេញច្រើន សូមពិចារណាផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេ។

៣. ដឹងថាពេលណាត្រូវសុំជំនួយ

ការសុំជំនួយក៏អាចចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងធ្វើការផងដែរ។ តាមរយៈការស្នើសុំឱ្យមិត្តរួមការងារចូលរួមនៅក្នុងគម្រោង ឬកិច្ចការងាររបស់អ្នក នឹងជួយឱ្យអ្នកមានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីស្គាល់ពួកគេ។ សូមចងចាំផងដែរថា អ្នកទំនងជាទទួលបានជំនួយដែលអ្នកត្រូវការ នៅពេលដែលអ្នកបានផ្តល់ជំនួយដូចគ្នាដល់អ្នកដទៃពីមុនមក។ ទំនាក់ទំនង​មាន​ទាំង​ការ​ផ្តល់​ឱ្យ​និង​ទទួលយក​ហើយ​អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​នេះ​ដោយ​ការ​សុំ និង​ផ្តល់​ជំនួយ។

៤. កោតសរសើរតួនាទីរបស់និយោជិតម្នាក់ៗ

ការសរសើរគឺជាអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏មានឥទ្ធិពល។ គ្រប់ការងារ គ្រប់កន្លែងធ្វើការ គឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាប្រឈមត្រូវដោះស្រាយចៀសមិនផុត ដែលពេលខ្លះបង្កជាបញ្ហាល្អក់កករនៅកន្លែងការងារ។ ទោះយ៉ាងណា ជាជាងការសន្និដ្ឋាន ឬទម្លាក់កំហុស វាអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហា។ ការធ្វើការប្រកបដោយផលិតភាព និងវិជ្ជាជីវៈ ការបង្ហាញអារម្មណ៍ដឹងគុណដល់ក្រុមការងារ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមបង្កើតទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមាន និងល្អប្រសើរពីមួយពេលទៅមួយពេល។

៥. ស្វែងយល់ពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក

មុននឹងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងការងារ វាអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការយល់ដឹងពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ការយល់ដឹងនូវពីរចំណុចនេះគឺនឹងបង្កឱកាសឱ្យលោកអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ដោយផ្តោតទៅលើ៖

  • ការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង៖ ការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការដឹងពីតម្រូវការ និងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកផ្ទាល់នៅក្នុងអាជីព និងទំនាក់ទំនង។
  • ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង៖ ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ និងគំនិតរបស់អ្នក។
  • ការយល់ចិត្ត៖ ការយល់ចិត្ត គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការយល់ និងយល់ចិត្តចំពោះស្ថានភាពរបស់អ្នកដទៃ។
  • ជំនាញសង្គម៖ ការអភិវឌ្ឍជំនាញសង្គមសំខាន់ៗដូចជា ការធ្វើការងារជាក្រុម ការដោះស្រាយជម្លោះ ការទំនាក់ទំនង និងជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាគឺមានសារសំខាន់នៅពេលបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មី។

៦. កំណត់ពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនង

ការកសាងទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាននៅកន្លែងធ្វើការ គឺត្រូវការពេលវេលា ព្រោះថាភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនៃមុខតំណែងរបស់អ្នកអាចធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការស្វែងរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកក្រុមផ្សេងទៀត។ តាមរយៈការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនង អ្នកនឹងឃើញថាវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ និងស្គាល់មិត្តរួមការងាររបស់អ្នក។ អ្នកអាចកំណត់ពេលវេលាក្នុងអំឡុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ ក្នុងអំឡុងពេល ១០នាទីដំបូងនៃថ្ងៃធ្វើការរបស់អ្នក ឬនៅពេលដែលអ្នកកំពុងចាកចេញពីការិយាល័យនៅថ្ងៃចុសប្ដាហ៍។ អ្នកថែមទាំងអាចកំណត់ពេល ១០នាទីដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំជាពេលវេលាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់ដៃគ្នាទៅវិញទៅមកបានផងដែរ។


អត្ថបទទាក់ទង

រឿងសំខាន់ទាំង ៩ ដែលអ្នកមិនគួរនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *