តិចនិកចំនួន ៧ របស់ជនជាតិជប៉ុន ដើម្បីយកឈ្នះ​ភាព​ខ្ជិលច្រអូស

ខ្ជិល ( គុ. ) ដែល​មិន​ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​ការ ឬ ធុញ​ទ្រាន់​ស្អប់​ការ​ងារ ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ​ឧស្សាហ៍ ។

យកឈ្នះលើភាពខ្ជិល ទាមទារការលើកទឹកចិត្ត វិន័យ និងវិធីសាស្រ្តដែលមានភាពជាក់លាក់។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​បច្ចេកទេស​ទាំង ៧ របស់ជនជាតិជប៉ុន ដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​យក​ឈ្នះ​ភាព​ខ្ជិល៖

១. Kaizen

Kaizen គឺជាការអនុវត្តនៃការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់។ បំបែកកិច្ចការរបស់អ្នកទៅជាជំហានតូចៗដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ហើយផ្តោតលើការធ្វើឱ្យមានការរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ វិធីសាស្រ្តនេះជួយលុបបំបាត់ភាពលើសលប់ និងធ្វើឱ្យកិច្ចការកាន់តែសម្រេចបាន។ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នកជាប្រចាំ និងកំណត់ចំណុចដែលត្រូវការកែលម្អ។ អ្នកគួរតែមានការប្រារព្ធពីធីអបអរឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលអ្នកធ្វើអ្វីបានជោគជ័យ និងរៀនពីភាពបរាជ័យរបស់អ្នក។ ផ្នត់គំនិត​នេះ​ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​មាន​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត និង​បន្ត​ខិតខំ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង។

២. បច្ចេកទេស Pomodoro 

បច្ចេកទេសនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបែកការងាររបស់អ្នកទៅជាចន្លោះពេល 25 នាទីហៅថា “Pomodoros” អមដោយការសម្រាកខ្លីៗ។ កំណត់ម៉ោងកំណត់រយៈពេល 25 នាទី ធ្វើការលើកិច្ចការដោយមិនមានការរំខាន ហើយបន្ទាប់មកសម្រាក 5 នាទី។ ធ្វើបែបនេះម្តងទៀតបួនដង ហើយបន្ទាប់មកសម្រាកយូរជាងនេះ។ វិធីសាស្រ្តនេះជួយឱ្យអ្នករក្សាការផ្តោតអារម្មណ៍ និងលើកទឹកចិត្ត។

៣. Seiri (រៀបចំ)

រៀបចំន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកឲ្យរៀបរយ និងរៀបចំកិច្ចការរបស់អ្នក។ ការសម្អាតភាពរញ៉េរញ៉ៃទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត បង្កើតបរិយាកាសប្រកបដោយផលិតភាព និងជួយឲ្យផ្លូវចិត្តមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការសម្រេចកិច្ចការងារ។

៤. Seiton (ចាត់ចែង)

រៀបចំចាត់ចែងសម្ភារៈការងាររបស់អ្នក និងកំណត់អាទិភាពការងារ។ រៀបចំកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និងធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើមធ្វើការងារដោយគ្មានឧបសគ្គ។

៥. Seiso (ស្អាត)

សម្អាតកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកជាប្រចាំ។ បរិស្ថានស្អាត និងមានរបៀប នឹងជួយឲ្យបង្កើនការផ្តោតអារម្មណ៍ និងកាត់បន្ថយការរំខាន ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការបានល្អ និងផលិតភាពខ្ពស់។

៦. Kaikaku (ការផ្លាស់ប្តូររ៉ាឌីកាល់)

ម្តងម្កាល អ្នកប្រហែលជាត្រូវណែនាំការផ្លាស់ប្តូរបែបរ៉ាឌីកាល់ដើម្បីបំបែកវដ្តនៃភាពខ្ជិលច្រអូស។ សាកល្បងផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ ទីតាំងការងារ ឬវិធីធ្វើកិច្ចការនានា ដើម្បីរក្សាទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការ និងអារម្មណ៍ល្អចំពោះការងារ។

៨. Ikigai (គោលបំណង)

កំណត់គោលបំណងរបស់អ្នក ឬ ដាក់គោលបំណងសម្រាប់កិច្ចការអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ។ ការយល់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលអ្នកកំពុងធ្វើការលើកិច្ចការ ឬគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយអាចផ្តល់នូវអត្ថន័យ និងជួយអ្នកឱ្យយកឈ្នះលើភាពខ្ជិលច្រអូស។

សូមចងចាំថា ការយកឈ្នះលើភាពខ្ជិលច្រអូស គឺជាដំណើរការសន្សឹមៗ ដែលទាមទារការប្រឹងប្រែងជាប់លាប់ និងការលត់ដំខ្លួន។ ចាប់ផ្តើមដោយការបញ្ចូលបច្ចេកទេសទាំងនេះទៅក្នុងទម្លាប់របស់អ្នក ហើយសម្របវាឱ្យសមនឹងចំណូលចិត្ត និងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។


អត្ថបទទាក់ទង

រឿងចំនួន ៥ ដែលត្រូវចៀសវាង ដើម្បីគោលដៅធំៗ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *