ការពិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ចំនួន ១៤ ដែលអ្នកត្រូវដឹង

១. ប្រសិនបើអ្នកនិយាយច្រើនពេក អ្នកនឹងកុហក។

២. ប្រសិនបើអ្នកគិតច្រើនពេក អ្នកនឹងបាក់ទឹកចិត្ត។

៣. ប្រសិនបើអ្នកយំខ្លាំងពេក អ្នកនឹងបាត់បង់ការមើលឃើញរបស់អ្នក។

៤. ប្រសិនបើ​អ្នកស្រលាញ់​ខ្លាំង​ពេក​ អ្នកនឹង​វង្វេង។

៥. ប្រសិនបើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេក អ្នកនឹងត្រូវបានគេយកមកលេងសើច។

៦. ប្រសិនបើអ្នកលេងច្រើនពេក អ្នកនឹងមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ញឹកញាប់ទេ។

៧. ប្រសិនបើអ្នកទុកចិត្តខ្លាំងពេក អ្នកនឹងត្រូវគេក្បត់។

៨. ប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំច្រើនពេក អ្នកនឹងធាត់។

៩. ប្រសិនបើអ្នកគេងច្រើនពេក អ្នកនឹងខ្ជិល។

១០. ប្រសិនបើអ្នកចំណាយច្រើនពេក អ្នកនឹងគ្មានអនាគតទេ។

១១. បើ​អ្នក​តុបតែង​ច្រើន​ពេក​ អ្នកនឹង​បាត់បង់​សម្រស់​។

១២. ប្រសិនបើអ្នកមើលច្រើនពេក អ្នកនឹងបាត់បង់ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់អ្នក។

១៣. ប្រសិនបើអ្នកដេញតាមតជីវិតច្រើនពេក អ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់។

ហើយចុងក្រោយ…

១៤. ប្រសិនបើអ្នករំពឹងច្រើនពេក អ្នកនឹងខកចិត្ត។

កុំ​ច្រើន​ពេក ព្រោះ​វា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ឈឺចាប់​ខ្លាំង​។


អត្ថបទទាក់ទង

រឿង ១៤ យ៉ាង ដែលអ្នកគួរដឹងដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តកាន់តែរឹងមាំ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *