ហេតុអ្វី អ្នកដឹកនាំខ្លាំងត្រូវមានធាតុផ្សំជាគ្រូបង្វឹក?

អ្នកដឹកនាំ មានកិច្ចការងារជាច្រើនដើម្បីដឹកនាំធ្វើ ទាំងដឹកនាំមនុស្ស និងដឹកនាំអាជីវកម្មឱ្យមានប្រតិបត្តការល្អ។ អ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះ ការដឹកនាំភាគច្រើនតែងតែមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា អ្នកដឹកនាំ និងបុគ្គលិកមិនស៊ីចង្វាក់គ្នា ដោយនៅពេលមានអង្គប្រជុំបាននិយាយគ្នាច្បាស់លាស់ ហើយថែមទាំងបានបែងចែកភារកិច្ចគ្នារួចរាល់ទៀត ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលចប់ប្រជុំ បែរជាគ្មានអ្នកអនុវត្តន៍បានដូចផែនការសោះ ហេតុអ្វី? ពីព្រោះ អ្នកដឹកនាំ ខ្វះការដឹកនាំបែបគ្រូបង្វឹក។

ហេតុអ្វីអ្នកដឹកនាំខ្លាំងត្រូវតែមានធាតុផ្សំជាលក្ខណៈគ្រូបង្វឹក?

ការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបែបគ្រូបង្វឹក មិនមែនចាប់ដៃគេឲ្យធ្វើនោះទេ គឺគ្រាន់តែដើរតួជាអ្នកតម្រង់ទិស និងចាំផ្តល់យោបល់ពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះ។ តួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំ គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពធ្វើដោយខ្លួនឯង ធ្វើបានល្អបំផុត និងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន។

អ្នកដឹកនាំមួយចំនួន ភាគច្រើនចូលចិត្តការដឹកនាំបែបបង្គាប់បញ្ជា ដោយគ្រាន់តែប្រាប់បុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ឱ្យបែបនេះ បែបនោះ បន្ទាប់មកក៏ចប់។ ការធ្វើបែបនេះ មិនសូវមានលទ្ធផលល្អទេ ពីព្រោះគ្មានការពិភាក្សា គ្មានការជំទាស់ គ្មានការវែកញែក ឱ្យតែអ្នកដឹកនាំយល់ថាត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវទាំងអស់ ដោយអំណាច គឺស្ថិតតែនៅលើមេតែម្នាក់។

ហេតុផលទាំងនោះហើយ ដែលទាមទារឱ្យអ្នកដឹកនាំ បណ្ដុះខ្លួនឯងឱ្យមានធាតុផ្សំជាគ្រូបង្វឹក។ អ្នកដឹកនាំ​ដែលមានលក្ខណៈជាគ្រូបង្វឹក ត្រូវមានតែចំណុចខាងក្រោម៖

  • ផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់បុគ្គលិកឱ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង នៅពេលបុគ្គលិកត្រូវការជំនួយ
  • ដឹងពីស្ថានភាពការងាររបស់បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកសំខាន់ៗនៃក្រុមហ៊ុន
  • ធ្វើឱ្យបុគ្គលិកមានភាពកក់ក្ដៅ និងបំពេញកិច្ចការងារបានយ៉ាងល្អ តាមរយៈការយល់ពីអារម្មណ៍និងភាពរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលិក មានមនោសចេតនា ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្ត ផ្ដល់ដំណោះស្រាយ ផ្ដល់ឱកាស ជាជាងគិតតែពីលទ្ធផលការងារជាអាទិភាព។
  • ស្ដាប់ និងស្វែងយល់ពីហេតុការណ៍ណាមួយរបស់បុគ្គលិក បន្ទាប់មកពិភាក្សា និងផ្ដល់ឱកាសឱ្យបុគ្គលិកបញ្ចេញនូវយោបល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ។
  • មិនចូលចិត្តដាក់បញ្ជាឱ្យធ្វើការងារអ្វីមួយនោះទេ តែធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានបុគ្គលិកមានការជំរុញទឹកចិត្តពីខាងក្នុង ដោយធ្វើឱ្យពួកគេចង់ធ្វើការងារនោះដោយខ្លួនឯង និងមានទំនួលខុសត្រូវ​ចំពោះការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ។
  • អ្នកដឹកនាំបែបគ្រូបង្វឹក គិតលើរូបមន្ត “លទ្ធផល = គុណភាពការងារ x ចំណង់”
  • ប្រើគោលការណ៍ ៣ ជាមួយបុគ្គលិក គឺសន្ទនាគ្នា ផ្ដល់យោបល់ឱ្យគ្នា និងរកឱកាសបង្រៀនបុគ្គលិក។ 

ជារួមមក អ្នកដឹកនាំខ្លាំង មិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងនោះទេ ថែមទាំងអាចបង្វឹកបុគ្គលិកឱ្យខ្លាំងបានទៀតផង។ អ្នកដឹកនាំដែលមានធាតុផ្សំជាគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងខ្លួន តែងតែធ្វើឱ្យបុគ្គលិកមានភាពជឿជាក់ មានទំនុកចិត្ត និងមានសមត្ថភាពខ្លាំង ដើម្បីបន្តដំណើរនៃភាពរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន ក៏ដូចជាភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូល។


អត្ថបទទាក់ទង

ចំណុចសំខាន់ៗទាំង ៧ នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង (7Cs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *