តើអ្វីជាការគ្រប់គ្រងគម្រោង?

តើ​គម្រោង​ជា​អ្វី​? (What is a project?)

គម្រោង ​គឺជា​ការ​ប្រមូលផ្ដុំ​នៃ​សកម្មភាព​ជា​ច្រើន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​គ្នា ដែល​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ដ​តាម​បែបបទ​ដែល​បាន​រៀបចំ​រួច​ជា​ស្រេច ដោយ​មាន​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើម និង​បញ្ចប់​ច្បាស់លាស់។ គោលបំណង​របស់​គម្រោង​ គឺ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឱ្យ​សម្រេច​បាន​នូវ​លទ្ធផល​ជាក់លាក់ ដើម្បី​បំពេញ​តាម​តម្រូវការ​យុទ្ធសាស្ដ្រ​របស់​អង្គភាព​មួយ។ ការងារ​របស់​គម្រោង​ គឺ​លើស​ពី​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម​ធម្មតា​របស់​អង្គភាព​មួយ។ សកម្មភាព​នានា​របស់​គម្រោង​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជា​លំដាប់​លំដោយ ពោល​គឺ សកម្មភាព​ជាក់ស្ដែង​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​រួចរាល់ មុន​នឹង​សកម្មភាព​ថ្មី​មួយទៀត​អាច​ចាប់ផ្ដើម​បាន ដោយ​ផ្អែក​លើ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស ឬ​រដ្ឋបាល។ ឧទាហរណ៍​សាមញ្ញ​មួយ​ចំនួន​នៃ​គម្រោង​មាន​ដូច​ខាងក្រោម ៖

  • ការ​ស្ថាបនា​ស្ថានីយ៍​ថាមពល​កម្ដៅ​ដែល​មាន​កម្លាំង​៥០០​MW​
  • ការ​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ក្រោម​ដី​
  • ការ​ស្ថាបនា​ស្ពាន​ឆ្លង​ទន្លេ​
  • ការ​ស្ថាបនា​ភោជនីយដ្ឋាន ឬ​រោងចក្រ​
  • ការ​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​/ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​

ការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង (Managing a project)

ការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​ គឺ​ជា​ដំណើរការ​ប្រកបដោយ​ថាមពល​យ៉ាង​សកម្ម​ដែល​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ធនធាន​របស់​អង្គភាព​ ឱ្យ​បាន​សម​ស្រប​តាម​រចនាសម្ព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ ដើម្បី​សម្រេច​គោលបំណង​ច្បាស់លាស់​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​តម្រូវការ​ជា​យុទ្ធសាស្ដ្រ ។ គម្រោង​ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​នៅ​ក្នុង​រង្វង់​នៃ​បញ្ហា​ដែល​ប្រឈម​នឹង​ពេលវេលា តម្លៃ ឬ​ធនធាន​មនុស្ស​ដែល​មាន។ ការ​បញ្ចប់​គម្រោង​តាម​ពេលវេលា​កំណត់ គឺ​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ ពីព្រោះ​ការ​ពន្យា​ពេល​គម្រោង​នាំ​មាន​បញ្ហា​ដូច​ខាងក្រោម ៖

  • កើន​តម្លៃ​គម្រោង​តាម​រយៈ​ប្រាក់​ឈ្នួល​
  • ការ​ចំណាយ​ធនធាន​បន្ថែម​លើ​គម្រោង​ ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទទួលផល​ខកចិត្ដ​
  • ខាតបង់​ប្រាក់​ចំណេញ​ ប្រសិនបើ​គម្រោង​ស្វែងរក​កម្រៃ (ឧទាហរណ៍៖ ស្ថានីយ៍​ថាមពល​អគ្គីសនី ឬ​ការ​បូម​យក​ប្រេង)

ដូច្នេះ ការ​អនុវត្ដ​គម្រោង​ទាន់​ពេលវេលា​ជា​គោលបំណង​ចម្បង​មួយ​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង។ គោល​បំណង​នៃ​ការ​កសាង​ផែនការ​គឺ​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​សកម្មភាព​ទាំងអស់ ត្រូវ​បាន​កំណត់ និង​ដាក់​ចេញ​ជា​កាលវិភាគ​ឱ្យ​គម្រោង​ចប់​តាម​ពេល​កំណត់​នេះ។ ការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​រួម​មាន​មុខងារ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា ការ​កសាង​ផែនការ រចនាសម្ព័ន្ធ​តួនាទី ការ​សម្របសម្រួល និង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ។ គម្រោង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ក្រុម ការងារ និង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​តាម​ដំណាក់កាល​ផ្សេងៗ​ពី​គ្នា។​

ដំណាក់កាល​គម្រោង (Stages of a project)

គម្រោង​ប្រព្រឹត្ដិ​ទៅ​តាម​ដំណាក់កាល​មូលដ្ឋាន​ចំនួន​៤ ៖

១. ទស្សនទាន និង​និយមន័យ​គម្រោង ៖ ដំណាក់កាល​នេះ​គឺជា​ការ​កំណត់​នូវ​សេចក្ដី​ត្រូវការ​របស់​គម្រោង​ដែល​បាន​ឯកភាព​គ្នា​ជាមួយ​អ្នក​ដែល​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​លទ្ធផល​គម្រោង។​

២. ការ​កសាង​ផែនការ​គម្រោង ៖ ដំណាក់កាល​នេះ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ដំណើរការ​នៃ​ការ​កសាង​ផែនការ​គម្រោង​ដើម្បី​បង្កើត​កាលវិភាគ​ជាក់ស្ដែង​មួយ ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រឈម​នានា​របស់​គម្រោង។​

៣. ការ​អនុវត្ដ​គម្រោង ៖ ដំណាក់កាល​នេះ​សំដៅ​លើ​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​គម្រោង និង​ការ​ធានា​ថា​គ្រប់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​យល់​ច្បាស់លាស់​អំពី​សកម្មភាព ក៏​ដូច​ជា​ការ​ប្រឈម​នានា ។ សកម្មភាព​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ដ​ដោយ​ពិចារណា​លើ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ណា​ដែល​អាច​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ផែនការ។​

៤. ការ​បញ្ចប់​គម្រោង និង​ប្រគល់​សមិទ្ធិផល​ឱ្យ​អ្នក​ទទួលផលៈ ដំណាក់កាល​នេះ​គឺ​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ការ​រៀបចំ​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​ទទួលផល​ទទួល​ស្គាល់ និង​ការ​ប្រគល់​ជូន ដោយ​ធានា​ថា​គម្រោង​ពិតជា​បាន​ផ្ដល់​នូវ​លទ្ធផល​តាម​ការ​ព្រមព្រៀង និង​ឆ្លង​តាម​ដំណើរការ​វាយតម្លៃ​គម្រោង​ផង​ដែរ។​

ដំណាក់កាល​ទាំង​៤​នេះ គឺជា​ចំណាត់ថ្នាក់​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​យល់​អំពី​គម្រោង។ តាម​ពិត គម្រោង​ភាគ​ច្រើន​ធ្វើ​ជា​ដដែលៗ​ច្រើន​សារ​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់។ ក្នុង​ដំណាក់​កាល​អនុវត្ដ​គម្រោង​ណាមួយ អាច​មានការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​លើ​និយមន័យ​គម្រោង ធ្វើ​ផែនការ​ការងារ​ម្ដងទៀត រៀបចំ​កាលវិភាគ​សកម្មភាព​សា​ជា​ថ្មី។ ទិដ្ឋភាព​បម្រែបម្រួល​នៃ​គម្រោង​ទាំងនេះ គឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្វីៗ​គ្រប់យ៉ាង​រៀបរយ​ដើម្បី​សម្រេច​ឱ្យ​បាន​លទ្ធផល​រំពឹង​ទុក។​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *