តើអ្នកអាចអភិវឌ្ឍអ្នកដឹកនាំដោយរបៀបណា?

ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលលើពិភពលោករបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែជួយអ្នកដទៃឱ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អ។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះមួយចំនួន ដែលអ្នកអាចស្វែងយល់បាន៖

១. តើអ្នកជួយមនុស្សឱ្យដឹងពីទេពកោសល្យនៅក្នុងខ្លួនពួកគេយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រហែលជាទិដ្ឋភាពដែលផ្តល់រង្វាន់ច្រើនបំផុតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺការមើលឃើញមនុស្សដែលមានក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់លើខ្លួនឯង អភិវឌ្ឍខ្លួនឯង និងរីកចម្រើនក្លាយជាមេដឹកនាំឆ្នើម។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ជួយមនុស្សរបស់អ្នកឱ្យធ្វើដូច្នេះបាន សូមធ្វើតាមវិធីនេះ៖

២. ស្វែងរកភ័ស្តុតាងដែលបង្ហាញថាពួកគេចង់រីកចម្រើន

មនុស្សដែលមានតម្លៃសមនឹងពេលវេលានិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក ត្រូវមានចំណង់ចំណូលចិត្តខាងការរៀនសូត្រ។ ពួកគេបើកចំហចំពោះការណែនាំនិងស្រេកឃ្លាន ការរីកចម្រើនឡើង។ ពួកគេប្រហែលជាមិនទាន់ជឿជាក់ថា ពួកគេអាចឈានដល់អ្វីដែលអ្នកទទួលស្គាល់ជាសក្តានុពលរបស់ពួកគេទេ ប៉ុន្តែពួកគេមានបំណងប្រាថ្នា។ ហើយពួកគេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរីកចម្រើន។

៣. សម្គាល់ភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេ

មនុស្សដែលអ្នកដឹកនាំ ប្រហែលជាមិនដឹងថាខ្លួនគេពូកែអ្វីទេ។ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ អ្នកត្រូវជួយមនុស្សឱ្យរកកន្លែងដែលពួកគេមានសក្តានុពល និងគួរតែរីកចម្រើនបន្តទៀត។

៤. ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវកន្លែងដើម្បីអនុវត្ត

ការបណ្តុះបណ្តាល គឺល្អ។ ការណែនាំ គឺអស្ចារ្យ។ ការអភិវឌ្ឍ គឺជារឿងមិនគួរឱ្យជឿ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងរីកចម្រើននូវកន្លែងអនុវត្តចំណេះដឹងរបស់ពួកគេទេ នោះវានឹងមិនក្លាយជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់ពួកគេទេ។

៥. បង្វឹកពួកគេឱ្យប្រសើរឡើង

មនុស្សតែងតែរៀនសូត្រពីការបរាជ័យរបស់ពួកគេច្រើនជាងពួកគេទទួលបានពីជោគជ័យរបស់ពួកគេ។ ដើរជាមួយពួកគេដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់ពួកគេ និងជួយពួកគេឆ្លងកាត់បញ្ហាលំបាកបំផុត។ រួមចំណែកខុសជាមួយពួកគេនៅចំណុចដែលពួកគេបានធ្វើខុស និងវិធីដែលពួកគេអាចយកឈ្នះលើកំហុសទាំងនោះបាន។ ប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើការ។ ហើយលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេបន្តព្យាយាម។

៦. បន្តបង្កើនទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នក ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នក រហូតដល់ពួកគេមានសមត្ថភាពធ្វើការងាររបស់អ្នក។ ធ្វើបែបនោះបាន វាត្រូវការសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកធ្វើវាបាន នោះនៅពេលណាដែលដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុន ឬផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងថ្មី អ្នកនឹងមានមនុស្សដែលអាចចូលមកជំនួសកន្លែងរបស់អ្នកបាន។

សម្រួលពី៖ Good Leaders Ask Great Questions ដោយ John C. Maxwell


អត្ថបទទាក់ទង

គុណតម្លៃសំខាន់ៗចំនួន ៦ នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *