គន្លឹះ ៧ យ៉ាង ដើម្បីដឹកនាំអ្នកណាម្នាក់នៅពេលអ្នកមិនអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេបាន

ការវាស់វែងពិតប្រាកដនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺឥទ្ធិពល! ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដ មិនអាចត្រូវបានប្រគល់ តែងតាំង ឬ ចាត់ចែងឡើយ។ វាកើតចេញពីឥទ្ធិពល។

ការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំអ្នកដទៃក្នុងពេលតែមួយ គឺជាកិច្ចការដែលទាមទារខ្ពស់ ប៉ុន្តែក៏ផ្តល់ប្រយោជន៍មកវិញផងដែរ។ ទោះជាមាន​ភាព​ងាយស្រួលខុសពីគេក៏ដោយ វាមានភាពសាមញ្ញជាងនៅពេលអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងតួនាទីរបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវ​ដឹក​នាំ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយ ក្រុមហ៊ុននានាចូលចិត្តធ្វើការដំឡើងតំណែងពីខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនវិញ។

ប៉ុន្តែកិច្ចការលំបាកមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការលំបាកដែលមេដឹកនាំនឹងត្រូវដោះស្រាយនោះ គឺការគ្រប់គ្រងអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការដែល​ពួកគេមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបាន។ សូមគិតពីនាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗ។ ទោះ​បីជាពួកគេអាចជាអ្នកពូកែខាងលក់ ឬក៏ជាអ្នកជំ​នាញ​ខាងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ ពួកគេប្រហែលជាដឹងតិចតួចពីបច្ចេកវិជ្ជា ឬក៏ការផលិត។ លក្ខខណ្ឌចាំបាច់ជាមុនសម្រាប់បុគ្គលិកប្រតិបត្តិថ្នាក់​កំពូល គឺសមត្ថភាពដើម្បីដឹកនាំអ្នកដទៃដែលមានជំនាញពួកគេមិនមាន ខណៈដែលជួយបន្ថែមគុណតម្លៃទៅកាន់​លទ្ធផល​ធ្វើការរបស់ពួកគេ។

ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះ៧ យ៉ាង ដើម្បីដឹកនាំអ្នកណាម្នាក់នៅពេលអ្នកមិនអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេបាន៖

១. ប្រើប្រាស់ហេតុផល និងឡូស៊ីក

នាយកប្រតិបត្តិដ៏អស្ចារ្យ មិនមានចំណេះលើគ្រប់ក្បួនច្បាស់ទាំងអស់នោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេអាចយកគោលការណ៍នៃហេតុផល និង​ឡូ​ស៊ីក ទៅប្រើក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលពួកគេធ្វើ។ មិនថាប្រធានបទអ្វីនោះទេ ពួកគេផ្តល់វិធីសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវនៃការវិភាគដែលផ្តល់​ប្រយោជន៍។ បើអ្នកត្រូវបានគេសុំឲ្យដឹកនាំអ្នកដទៃឬក្រុមមួយ អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយ​នឹងធ្លាប់បង្កើត​ការ​សម្រេចចិត្តមួយដ៏ឆ្លាស់វៃកាលពីមុន។ កុំភ្លេចពីបទពិសោធន៍ទាំងនោះ ដោយសារតែអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់។

២. ទទួលបានការគោរពពីពួកគេ

ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងបង្កើតទំនាក់ទំនងការងារឲ្យបានរឹងមាំជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមថ្មីរបស់អ្នក ចូរវិភាគពីផែ្នកដែលអ្នកអាច​ផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេបាន។ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចធ្វើការងារពួកគេបាន ប៉ុន្តែអាចផ្តល់ជំនួយនៅផ្នែកដទៃ ដូចជា​ការគ្រប់គ្រង​ពេលវេលា ការទំនាក់ទំនង ការធ្វើទីផ្សារ។ល។ ការចំណាយពេលដើម្បីស្តាប់គឺជាវិធីដ៏ច្បាស់មួយដើម្បីទទួលបានការគោរព។

៣. កុំព្យាយាមប្រើល្បិច ដើម្បីឲ្យពួកគេគិតថាអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការបស់ពួកគេបាន

វាប្រហែលជាសមហេតុផលក្នុង​និយាយពាក្យបច្ចេកទេសប៉ុន្មានម៉ាត់ដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់អ្នកជឿថា​អ្នក​ជា​អ្ន​កជំនាញនៅក្នុងផ្នែករបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែវាច្បាស់ជាផ្តល់ផលប៉ះពាល់ផ្ទុយមកវិញនៅក្នុងរយៈពេលវែង។ នៅពេលណាមួយ ពួកគេនឹងយល់​ពី​ការ​ធ្វើពើរបស់អ្នកដែលនឹងគ្រាន់តែកាត់បន្ថយភាពអាចជឿជាក់លើអ្នកបាននិងអាចបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទៀតផង។

៤. សុំជំនួយពីពួកគេ

ចូរទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនដឹងពីតួនាទីរបស់ពួកគេ ហើយទុកឲ្យពួកគេដឹងថាអ្នកនឹងត្រូវការជំនួយរបស់ពួកគេដើម្បីយល់ពីអ្វីដែល​ពួក​គេធ្វើ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះអាចចាត់ទុកថាវាជាសញ្ញាបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយ បុគ្គលិកត្រឹមត្រូវនឹងមើលឃើញថាវាសញ្ញាបង្ហាញពី​ភាពខ្លាំងទៅវិញទេ។ ត្រូវសង្ឃឹមថាតម្លាភាពនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពទាំងពីរផ្លូវដើម្បីជួយដល់ទំនាក់ទំនងការងារទាំងមូលរប​ស់អ្នក។

៥. សូមនិយាយឡើងវិញពីអ្វីដែលបាននិយាយ ដើម្បីធានាការយល់បានត្រឹមត្រូវរប​ស់អ្នក

ចូរស្នើសុំការបកស្រាយឲ្យច្បាស់បើពួកគេនិយាយពីអ្វីលើសពីសមត្ថភាពដែលអ្នកអាចយល់បាន។ វាជាការគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការ​សន្មត់​រឿងអ្វីមួយ ជាពិសេសនៅពេលភាគីទាំងពីរមិនមានកម្រិតយល់ដឹងពីប្រធានបទមួយដូចគ្នា។ វាជាភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបន្ថយល្បឿន​បន្តិចដើម្បីឲ្យប្រាកដក្នុងចិត្តថាមនុស្សរាល់គ្នាមានការរំពឹងទុកដូចគ្នាជៀសជាងសោកស្តាយដែលមិនបានធ្វើវាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ឬប៉ុន្មានខែ​ក្រោយមក។

៦. ចូរធ្វើកិច្ចប្រជុំឲ្យបានច្រើននៅលើកដំបូង

មេដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធិភាពយកចិត្តទុកដាក់នឹងពេលវេលាក្រុមនិងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការកោះប្រជុំមិនចាំបាច់ច្រើន។ ផ្ទុយទៅវិញ ទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើននៅលើកដំបូងអាចជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងការងារល្អនិងជួយឲ្យអ្នកយល់នូវកិច្ចការនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែល​បុគ្គលិករបស់អ្នកប្រឈមមុខ។

៧. ជួយឲ្យពួកគេអភិវឌ្ឍបែបផែនទំនាក់ទំនងដែលងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

មានពុំនោលពីបុរាណ​ថា “បើអ្នកមិនអាចពន្យល់ពីអ្វីមួយដោយសាមញ្ញបាន នោះ​បានន័យថាអ្នកមិនទាន់យល់ពីវាល្មមគ្រប់​គ្រាន់​នោះទេ”។ ការរៀនពីជំនាញថ្មីនឹងជួយឲ្យអ្នកនិងរបាយការណ៍ផ្ទាល់រប​ស់អ្នកបង្កើតភាសាររួមមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីបើកជំហរការទំនាក់ទំ​នង។ វានឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់​គ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ។

មេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការដែលថាពួកគេមិនចាំបាច់ដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងនោះទេ។ សូមកុំភ័យខ្លាចនឹងលទ្ធភាព​ក្នុងការដឹក​នាំ​អ្នកណាម្នាក់ នៅពេលអ្នកមិនមានជំនាញលើការងាររបស់ពួកគេ។ ផ្ទុយទៅវិញ សូមក្រឡែកមើលវាជាបញ្ហាប្រឈមវិញ ហើយ​ស្វែងរក​វិធីមួយដើម្បីបន្ថែមតម្លៃទៅលើលទ្ធផលការងាររបស់ពួកគេដោយការដឹកនាំរបស់អ្នក។

សម្រួលពី៖ គេហទំព័រ entrepreneur


អត្ថបទទាក់ទង

មេរៀនចំនួន ១០ ដើម្បីប្រែក្លាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងល្អ ទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏អស្ចារ្យ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *