គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន ៦ ក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធិផលខ្ពស់

ជីវិតរបស់សហគ្រិនម្នាក់ គឺមានភាពមមារញឹកណាស់ ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើមការងារដំបូង។ អ្នកត្រូវចំណាយពេលវេលាជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងៗ រៀបចំទុកដាក់បញ្ជីស្តុកទំនិញសារពើភណ្ឌ និងរៀបចំំផ្លាស់ប្តូរកាលវិភាគ។ ជាក់ស្តែង នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ វាជារឿងងាយស្រួលណាស់ ដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកជាច្រើនទៅលើការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ តែយ៉ាងណាមិញ អ្នកក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាក និងលម្អែកាយដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកសួរខ្លួនឯងជាញឹកញ៉យថា តើខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាទៅលើអ្វីខ្លះ? ដូច្នេះហើយ អ្នកគួរតែរៀនអនុវត្តវិធីសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់។ ខាងក្រោមនេះ គឺជារបៀបខ្លះៗក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវាលាឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធិផលខ្ពស់÷

១. កំណត់ការងារដែលជាអាទិភាព និងធ្វើតាមកាលវិភាគ

ការរៀបចំកាលវិភាគប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព អាចជាកត្តាកែប្រែស្ថានភាពមុខជំនួញរបស់អ្នក។ សូមចំណាយពេលវេលារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពេលយប់ ឬថ្ងៃច័ន្ទ ពេលព្រឹក សរសេរចងក្រងនូវការងារសំខាន់ៗជាអាទិភាពប្រចាំសប្តាហ៌។ បន្ទាប់មក បែងចែកការងាររបស់អ្នកទៅតាមប្រភេទភារកិច្ចការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់។ អ្នកបង្វឹកអាជីពមួយចំនួន បានណែនាំថា ការបែងចែកពេលវេលា គួរតែបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ “ថ្ងៃផ្ចង់អារម្មណ៌ និងថ្ងៃធម្មតា”។ “ថ្ងៃផ្តោតអារម្មណ៌” គឺជាថ្ងៃសម្រាប់ការផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើការអភិវឌ្ឃមុខជំនួញរបស់អ្នក។ ការគិតវិភាគដ៏រឹងមាំ អាចជួយគ្រោងការគិត បង្ហាញពីការលក់ចំណុចកំពូលរបស់អ្នក និងកំណត់ចន្លោះផ្នែកដែលត្រូវកែតម្រូវ និងដំឡើង។

ចំណែកឯថ្ងៃធម្មតាវិញ គឺដើម្បីរក្សាដំណើរការក្រុមហ៊ុន។ នៅថ្ងៃធម្មតា អ្នកគួរតែផ្តោតលើចំណុចមូលដ្ឋាន ដូចជាក្រដាសលាយលក្ខអក្សរ វិក្កយបត្រ និងដំណើការប្រាក់បៀបវត្សរ៍។ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថា អ្នកកំពុងតែធ្វើការងារទៅតាមកាលវិភាគ ដូចជាការងារដែលត្រូវពិនិត្យ បញ្ជីបង់ប្រាក់ អ្នកគួរតែមានការសរសេររបាយការណ៌ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។ សូមប្រើប្រាស់កម្មវិធីធ្វើវិក្កយបត្រអេឡិចត្រូនិច ពីព្រោះវាអាចជួយផ្តល់ព័ត៍មានឲ្យអ្នក ថាតើអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់ទៅលើដៃគូអាជីវកម្មណាខ្លះ និងអ្នកណាខ្លះត្រូវបង្វិលប្រាក់មកឲ្យអ្នកវិញ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចធ្វើការដោះស្រាយការងារដែលនៅសេសសល់បានជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅមើលប្រព័ន្ធបញ្ជីប្រាក់ខែ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធបញ្ជីបង់ជាសាច់ប្រាក់ ពីព្រោះវាអាចជួយអ្នកសន្សំពេលវេលាក្នុងការបង់ប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិករបស់អ្នក។

២. ដំណើរការប្រតិបត្តិការឲ្យត្រូវជាមួយឧបករណ៌បច្ចេកទេស

ទាក់ទិនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា ការរស់នៅផ្សារភ្ជាប់នឹងពាក្យមួយម៉ាត់ គឺស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ដូច្នេះហើយ អ្នកគួរតែបង្កើតបញ្ជីការងារទាំងអស់ណាដែលនឹងត្រូវប្រើពេលវេលាច្រើន បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាណា ដែលជួយសម្រេចការងារនោះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។

៣. ប្រើប្រាស់ឱបករណ៌ព័ត៍មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងទីផ្សារផ្សេងៗ

ឧទាហរណ៍ ដូចជាការគ្រប់គ្រងទំនិញសារពើភណ្ឌ គឺជាការងារមួយដែលត្រូវប្រើពេលវេលាច្រើន។ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងទំនិញសារពើភណ្ឌ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាចពិនិត្យមើលទិន្នន័យលក់របស់អ្នកកន្លងមក ដូចនេះហើយអ្នកនឹងអាចដឹងជាមុនថា ពេលណាត្រូវដំឡើងការទិញ ពេលណាត្រូវបន្ថយការទិញ ហើយពេលណាត្រូវកម្មង់ចំនួនទំនិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក អ្នកអាចបង្កើតជាសារដាស់តឿន ដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងពេលណាដែលទំនិញនៅកម្រិតទាប។

បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការណាត់ជួបអតិថិជន។ ប្រសិនជា អ្នកមានការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជន កម្មវិធីកំណត់កាលវិភាគអនឡាញ គឺអាចជួយសន្សំពេលវេលាជាច្រើនសម្រាប់អ្នកជាពិសេស នៅពេលដែលកម្មវិធីនោះមានភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីកាលវិភាគ Google ពីព្រោះតាមរយៈកម្មវិធីនេះ អ្នកអាចពិនិត្យមើលពេលវេលាទំនេរណា ដែលអាចសាកសមបានគ្រប់ទីកន្លែង។ កម្មវិធីការកំណត់កាលវិភាគអនឡាញ ក៏អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជន ធ្វើការរៀបចំការណាត់ជួបជាមួយអ្នកបាន ២៤ ម៉ោង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលនេះអាចជួយកាត់បន្ថយម៉ោងរដ្ឋបាល និងជួយបង្កើនការលក់បន្ថែមទៀត។

៤. ឲ្យទិន្នន័យតួលេខនិយាយមកកាន់អ្នក

ការក្តាប់យកទិន្នន័យតួលេខរយៈពេលខ្លី និងវែង អាចជួយឲ្យអ្នកកាន់តែឆ្លាតវាងវៃក្នុងការរៀបចំពេលវេលារបស់អ្នក។ Excel មិនមែនជាកម្មវិធីដែលអ្នកពេញចិត្ត? ប្រើប្រាស់កម្មវិធី POS នៅពេលដែលអ្នកចង់សន្សំពេលវេលា ពីព្រោះកម្មវិធីនេះអាចគណនាតួលេខ និងរបាយការណ៌ជូនអ្នក ដោយពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យលក់របស់អ្នក ប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ និងឆ្នាំ។

៥. រៀបចំគម្រោងការ និងផែនការ នៅពេលដែលអ្នកមានពេលទំនេរ

ប្រសិនបើអ្នករៀបគម្រោងការក្នុងវិនាទីចុងក្រោយ នោះអ្នកនឹងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយឧបសគ្គដែលអាចកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុកឡើយ។ ចូរព្យាយាមចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយម៉ោង ធ្វើការសម្រាប់ការងារដែលមិនបានគ្រោងទុក។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់សម្ពាធទៅលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេក អ្នកនឹងអាចបរាជ័យនៅពេលក្រោយ។ ត្រូវស្វែងរកវិធីសាស្រ្ត ក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នក។

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងទីផ្សារតាមអុីម៉ែល ក៏អាចផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវគំរូអុីម៉ែល គំរូអត្ថបទផ្សេងៗជាច្រើន ដូចនេះហើយអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាក្នុងការច្នៃអត្ថបទផ្ញើសារតាមមុខជំនួញរបស់អ្នកឡើយ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកក៏មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នកឡើយ។ ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន (CRM) កម្មវិធីនេះអាចជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំបញ្ជីរយឈ្មោះអតិថិជនដោយស្វ័យប្រវត្តិ កំណត់ពីកម្រិតអតិថិជនគោល ធម្មតា និងគម្រោងដែលបញ្ចប់តាមអត្រាការលក់របស់អ្នក។ ពេលដែលព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានរៀបចំរួចស្រេច អ្នកងាយស្រួលផ្ញើសារសម្រាប់អតិថិជនប្រភេទណា តាមភាពជាក់ស្តែងនៃទំនាក់ទំនងមុខរបរអ្នក ដែលមានជាមួយពួកគាត់។

៦. រៀនរៀបចំផ្ទេរតួនាទីការងារ

អ្នកអាចមានទំនួលខុសត្រូវ ឬតួនាទីច្រើន ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងវាគ្រប់ផ្នែកក្នុងពេលតែមួយបាននោះទេ។ គួរចំណាយពេលវេលាជួលបុគ្គលិកល្អៗ ដែលអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងក្រុមការងាររបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវព្យាយាមប្រគល់ការងារទៅតាមតួនាទីឲ្យបានសាកសមដល់ក្រុមការងាររបស់អ្នក។ ជាចុងបញ្ចប់ ដោយប្រើប្រាស់គន្លឹះរៀបចំពេលវាលាទាំងអស់នេះ អ្នកនឹងសង្កេតឃើញថា អ្នកនឹងមានពេលវេលាទំនេរច្រើនជាងមុន។ នេះជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចចាប់ផ្តើមធ្វើ។


 អត្ថបទទាក់ទង

ការណែនាំចំនួន ៦ ចំណុចក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា សម្រាប់មនុស្សដែលមមាញឹក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *