វិធីសាស្រ្ត ៥ យ៉ាង ដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិករបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាព

គ្រប់នាយកប្រតិបត្តិ អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្ម សុទ្ធតែដឹងថា និយោជិតរបស់ពួកគេ គឺជាអាយុជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុន។ បើគ្មាននិយោជិតដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពីក្រោមទេ ពួកគេនឹងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យរយៈពេលវែងបានឡើយ។ ដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើន ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តោតលើការខិតខំរបស់បុគ្គលិកដើម្បីបង្កើតផលិតភាពការងារ និងបន្ថែមភាពរីករាយ។

បុគ្គលិក​ដែល​មាន​ភាព​សប្បាយរីក​រាយ គឺជា​បុគ្គ​លិក​ដែល​មានផលិត​ភាព​ការងារ​ល្អ តែ​តើ​គួ​រ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ទើប​អាច​ជំរុញទឹក​ចិត្តបុគ្គលិក​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​ងារ​បាន​ល្អ​ ខិត​ខំ​ធ្វើ​ការ​ងារ​ និង​បំពេញ​តួនាទី​របស់​ពួក​គេ​ចេញ​ពី​ទឹក​ចិត្ត? តាមពិត​ទៅ ​វា​មិន​ចាំ​បាច់​ចំណាយ​ធនធាន​ច្រើន​ណាស់​ណា​ទេ ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​បុគ្គលិក​បំពេញ​ការងារតាមអ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​ និង​អាចឈាន​ទៅ​សម្រេច​បំណង​របស់​ស្ថាប័ននោះ។

ចំណុច​ទាំង ៥ ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​ជួយ​បង្ហាញ​ផ្លូវអ្នក​ពី​ការលើក​ទឹក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​របស់​អ្នក៖

១. មាន​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ (Communicate Better)

ទំនាក់​ទំនង​រវាង​មនុស្ស​គឺ​សំខាន់ណាស់ មិនថា​នៅក្នុង​គ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​រស់​នៅទេ។ យ៉ាង​ណា​មិញ​នៅ​ក្នុ​ង​ស្ថាប័ន​មួ​យក៏​ដូចគ្នា បើ​ចង់​ឲ្យ​ការងារ​ដំណើរ​ការ​ទៅ​បាន​ល្អ​លុះ​ត្រា​អ្ន​កភ្ជាប់​ទំ​នាក់​ទំនង​ជា​មួយ​បុគ្គលិក​ តាម​ដាន​ពី​ស្ថានភាព​ការ​ងារ​របស់​ពួក​គេដើម្បីដឹង​ថា​ពួកគេអាចសម្រេច​ការងារដែល​អ្នក​ដាក់​ឲ្យ​នោះ​បាន​ដោយ​ភាព​ងាយស្រួល ឬ​លំបាក​ប៉ុណ្ណា។ បើ​គ្រាន់​តែជួប​គ្នា​តាម​ររយៈ email ផ្ញើរ​តែ​ការ​ងារ​ គាត់​ផ្ញើរ​តែ​របាយ​ការណ៍ ឬ​លទ្ធ​ផល​ផ្សេងៗមក​កាន់​អ្នក​វិញ​ សួរ​ថា​គាត់​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ណា។ តែ​បើ​អ្នក​តាម​ដាន​ការ​ងារបុគ្គលិករបស់អ្នកដោយ​ការជួប​មុខ​ផ្ទាល់ សួរ​នាំ​ពី​ស្ថាន​ភាព ការងារ​ ជួ​យ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែល​គាត់​ជួប គាត់​នឹង​មាន​អា​រម្មណ៍​ថាអ្នក​មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​ចៅ​ហ្វាយ ជាអ្នក​គ្រប់​គ្រង តែ​ជា​អាណាព្យាបាលដែល​តែង​យក​ចិត្តទុកដាក់​លើ​គាត់យល់​ពីស្ថានភាព​គាត់ និង​ផ្តល់​ជា​ដំបូន្មាន​ល្អ​ៗដល់​គាត់ អ្នក​ផ្តល់​តម្លៃ​ឲ្យ​បុគ្គលិក​។ ទោះបីបុគ្គលិករបស់អ្នក​ហត់​នឿយ​នឹង​ការ​ងារ​ប៉ុណ្ណា ​ក៏​ពួកគេ​នៅតែរីក​រាយ​នឹង​បំពេញ​ការងារ​ជូន​ស្ថាប័ន​ដែរ។

២. ជា​ឧទាហរណ៍​ល្អសម្រាប់​បុគ្គលិក​ (Be an Example)

អ្នកមិន​អា​ច​រំពឹង​ថា​បុគ្គលិក​អ្នក​អាច​បំពេញ​ការងារ និងមាន​ឥ​រិយា​បថ​សមស្រប​ទៅ​នឹង​អ្វី​ដែល​​អ្នក​ចង់​បាន អ្វី​ដែល​អ្ន​ក​ចង់​ឲ្យ​គាត់​បំពេញ​ឡើយ​។ វិធី​សាស្រ្ត​តែមួយល្អ​បំ​ផុត​គឺ​ខ្លួន​អ្ន​ក​ត្រូវ​ធ្វើជា​គំរូ ជា​ឧទាហរណ៍​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ពួក​គាត់​អនុវត្ត​តាម​​ ទោះ​ជា​អ្នក​ជា​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ ឬជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ក៏​ដោយ​បើអ្នក​បង្ហា​ញថា​អ្នក​មាន​ភាពពេញ​ចិត្ត​ រីករាយនឹង​គោល​ដៅ​របស់ស្ថាប័ន​ នោះ​បុគ្គ​លិក​អ្នក​នឹងខិតខំ​ធ្វើ​ការដើម្បី​បាន​ទៅ​ដល់​គោល​ដៅ​មួយ​នោះ​ទាំង​អស់​គ្នា​។ បើ​អ្នកហាក់​បង្ហាញ​ថា​គ្រាន់​តែ​បំពេញ​ការ​ងារ​ដើម្បី​ប្រាក់​បៀ​វត្ស នោះ​បុគ្គលិក​ឬ​អ្នក​ក្រោម​បង្គាប់​អ្នក​ក៏​គ្រាន់​តែ​ដើរ​លេង​ៗ​កំដរ​អ្នក​ ដោយ​មិន​ប្រាកដថា​បាន​ទៅ​ដល់​គោល​ដៅ​នោះ​​​​ឬត្រូវ​ឈប់ហើយ​បក​ក្រោយ​វិញនោះទេ។

៣. ផ្តល់​អំណាច​ដល់​បុគ្គលិក (Empower Them)

មិន​មែន​ផ្តល់​អំណាច​ឲ្យ​ពួ​កគេ​សម្រេច​ការ​ងារ​អ្វី​ទាំង​អស់​នោះ​ទេ តែ​អំណាច​នោះ​គឺ​ការ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពួក​គេ​អាច​បញ្ចេញ អា​ច​និយាយអ្វី​ដែលជាយោ​បល់​​គាត់ ពេល​ខ្លះ​វាអាច​ជា​បញ្ហា​ដែល​គាត់​ចង់​លើក​ឡើង ឬជា​គំនិត​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​មួយ​ដ៏​ល្អ​ដែល​យើង​គិត​មិន​ដល់។ ពេល​ខ្លះ​គាត់​ជា​បុគ្គលិកធម្ម​តា​ក៏​ពិត​មែន​តែ​គាត់​មាន​គំ​និត​ល្អ​ៗ​ច្រើន ពួកគេអាច​មាន​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទី​ផ្សារ​ប្លែក​ដើម្បី​ទប់​ទល់ជាមួ​យគូ​ប្រកួត​ប្រជែង​។ លើក​ទឹក​ចិត្តគាត់​កុំ​ខ្លាច​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​យោបល់​ វា​ល្អប្រសើរ​បើ​ពួកគេ​បានចែក​រំលែក​យោ​បល់​នានាជាជាង​ការ​មិន​ធ្វើ​អ្វី​សោះ។​

៤. ផ្តល់​នូ​វ​ឱកាស​ក្នុង​ការ​រី​ក​ចម្រើន​ (Offer Opportunities For Advancement)

ក្នុង​នា​ម​ជា​បុគ្គលិក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​រីក​រាយ​ណាស់ប្រសិន​បើពួកគេ​មើល​ឃើញ​ថា​ពួកគេធ្វើការ​មិនមែន​អាច​ទទួល​បាន​ត្រឹម​តែ​ប្រាក់​ខែមួយ​មុខ តែគាត់នឹ​ង​មានឱកាសអភិ​វឌ្ឍខ្លួន​ ទទួល​បាន​ចំណេះ​ដឹង​ថ្មី​ៗ​បន្ថែម និង​​ដូចជា​ចេះ​ការ​ងារ​ច្រើន​ជាង​ការ​រំពឹង​ទុក​។ ​​​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ចង់​ធ្វើ​ការ​ងារ​ដដែលៗ ឬ​ហៅថាការ​ងារ​ដែល​ងាប់​ក្រលា តាំង​ពី​ចូល​ធ្វើ​ការ​រហូត​ចេញ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ទៅ​រក​ការ​ងារ​ថ្មី​ ដូច្នេះ​ទើប​ពួក​គេ​តែ​រីក​រាយ​នឹង​ការ​មាន​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​លើជំនាញ​បន្ថែម ឬអាច​រៀន​ពី​វគ្គ​អ្វីថ្មី។ បើ​ធ្វើ​បែប​នេះ​បាន​អ្នក​អាច​ក៏សាង​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​អ្នក​បាន​ ក៏​ទទួល​បាន​ឱកាសរីក​ចម្រើន​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​អ្នក​ដែរ។​

៥. ផ្តល់​ជា​គ្រឿង​លើក​ទឹក​ចិត្ត (អាចជារូបិយ និង​អរូបិយ) (Provide Incentives)

ពេល​ខ្លះ​បុគ្គលិក​អាច​នឹង​ចង់បាន​វត្ថុ​ដែល​ជា​កាដូក្នុងការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ តែ​ពួក​គេ​មិន​ចង់​បាន​របស់​ដែល​ថ្លៃ​កប់​ពពក​អ្វី​ទេ គ្រាន់​តែជា​សំបុត្រ​កុន វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ដំណើរ​កំសាន្ត​ជាលក្ខណៈក្រុម​ការងារ ការ​ញ៉ាំ​អាហារ ឬពេល​ខ្លះ​អា​ចជា​ការ​ផ្តល់​នូវ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​បន្ថែម ហើយ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ទៀត​ការ​ផ្តល់​ជា​លុយ​សុទ្ធ​ក៏​ជា​តម្រូវ​ការ​គាត់​ដែរ។ ការលើក​ទឹក​ចិត្ត​ដើរ​តួ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ថែ​រក្សានិង​ចងជើង​បុគ្គលិក​បានល្អ​បំផុត​ ហើយ​វាក៏​ជាធាតុ​សំខាន់​ដើម្បី​រុញ​អាជីវកម្ម​អ្ន​ក​ឲ្យ​លូត​ទៅ​ដល់គោល​ដៅ​បាន​យ៉ាង​លឿន​តាម​អ្វី​ដែលអ្នក​រំពឹងទុក​។

ប្រភព៖ Top 5 Ways to Motivate Your Employees (It’s Easier Than You Think) ដោយ Margaret Jacoby លើគេហទំព័រ HUFFPOST,


អត្ថបទទាក់ទង

យុទ្ឋសាស្រ្តចំនួន ៣ ដើម្បីជួយមនុស្សម្នាក់ឲ្យរីកចម្រើន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *