បច្ច័យសំខាន់ៗចំនួន ៤ នៃការគ្រប់គ្រង

អ្នកគ្រប់គ្រង ធ្វើឲ្យកិច្ចការត្រូវបានគេដាក់ឲ្យធ្វើ និងកិច្ចការដែលដាក់ខ្លួនឯង សម្រេចតាមរយៈមនុស្សផ្សេងទៀត។ ពួកគេបង្កើតការសម្រេចចិត្ត បែងចែកធនធាន និងដឹកនាំសកម្មភាពរបស់អ្នកដទៃឲ្យចូលរួមសម្រេចគោលដៅមួយ។ អ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពមួយដែលធ្វើការយ៉ាងស្និតជាមួយសង្គមរាប់ចាប់ពីមនុស្សពីរនាក់ ឬច្រើននាក់ រួមគ្នាធ្វើការប្រទាក់ក្រឡាគ្នាដើម្បីបន្តសម្រេចគោលដៅរួមមួយ ឬគោលដៅច្រើនទៀត។ អ្នកដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពទាំងអស់របស់អ្នកដទៃ និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងអង្គភាពគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ពេលខ្លះគេហៅថា អ្នកចាត់ការ ឬអភិបាល ដែលភាគច្រើនប្រើក្នុងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ)

ជាការពិតណាស់ មិនថាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ស្ថាប័នឯកជន ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឡើយ សុទ្ធតែមានបញ្ហាសន្ធឹកសន្ធាប់ បើមិនយល់ពីគោលការណ៍គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដែលជារឿងដែលយើងត្រូវសិក្សា ឬប្រើទាំងវិទ្យាសាស្ត្រ និងសិល្ប៍វិធី (កលឧបាយ ឬ វិធីសាស្រ្ត)។ បើពោលដោយសង្ខេប គោលការណ៍គ្រប់គ្រង មានបច្ច័យសំខាន់ ៤ យ៉ាងគឺ៖

១. ស្វែងរក (Search for) 

ចំណុចនេះ គឺការស្វែងរកសឹកនាំមនុស្សល្អ មនុស្សដែលមានគុណភាព មនុស្សដែលមានចំណេះដឹង ព្រមទាំងសមត្ថភាពឲ្យសមរម្យជាមួយការងារ។

២. បណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ (Training & Develop) 

ការបណ្តុះបណ្តាល​ និងអភិវឌ្ឍន៍ គឺការព្យាយាម​ធ្វើឲអ្នកដែលយើងជ្រើសរើសស្វែងរកបានមកនោះ មានចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើង រួមទាំងមានទស្សនៈល្អចំពោះការធ្វើការងារ។

៣. រក្សាទុក (Retain) 

វាគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សមានការពេញចិត្ត មានសេចក្តីសុខ និងមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការងារ ថែមទាំងទទួលបាននូវតម្លៃតបស្នងគ្រប់គ្រាន់​ ក្នុងការលះបង់នូវកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពួកគេ។

៤. អត្ថប្រយោជន៍ (Benefit) 

ត្រង់ចំណុចនេះ ចង់មានន័យថា ការប្រើមនុស្សឲ្យសមរម្យទៅនឹងការងារ ដើម្បីឲ្យគេបានសម្តែងនូវសមត្ថភាពយ៉ាងពេញទំហឹង និងមានប្រយោជន៍ចំពោះអង្គភាព។

អ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគួរចេះប្រើវិធី ៥ យ៉ាង ដូចជា៖

  • ១. ញញឹមញញែម (Smiling) គឺសម្តែងខ្លួនជាមិត្តភាពជាមួយបុគ្គលិកគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីធ្វើឲបុគ្គលិកមានទឹកចិត្តធ្វើការងារ។
  • ២. សរសើរ (Praise) មុននឹងសរសើរនរណាម្នាក់ យើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនឯងជាមុនសិន ទើបសរសើរអ្នកដទៃ ឬបុគ្គលិកការងារ។
  • ៣. ស្ងៀមស្ងាត់ (Cool) ទទួលស្តាប់រាល់បញ្ហា ហើយនឹងមានភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការសម្រេចចិត្ត។
  • ៤. ទន់ភ្លន់ (Limber) គឺការមានអាកប្បកិរិយាសុភាពរាបសា មិនប្រកាន់ខ្លួន ជាមួយបុគ្គលិកការងារ។
  • ៥. ជួយសង្គ្រោះ (Saving) មិនថាកើតមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង គឺចៅហ្វាយនាយឈរខាងបុគ្គលិកខ្លួនជានិច្ច (ជួយដោះស្រាយបញ្ហាជានិច្ច)។

ជារួមមកវិញ ការគ្រប់គ្រង គឺដំណើរការនៃធ្វើផែនការ ចាត់តាំង ដឹកនាំ និងត្រួតពិនិត្យ ទៅលើការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស និងធនធានដទៃទៀតដើម្បីសម្រេចគោលដៅអង្គភាព ហើយ ៤ ចំណុចខាងលើនេះ គឺជាបច្ច័យសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងដែលអ្នកគួរអនុវត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍអង្គភាពរបស់អ្នក។


អត្ថបទទាក់ទង

គោលការណ៍គ្រប់គ្រងសំខាន់ៗចំនួន ១០ ពីលោក John D. Rockefeller មហាសេដ្ឋីដំបូងបង្អស់របស់អាម៉េរិក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *