វិធីសាស្រ្តសាមញ្ញទាំង ៧ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជោគជ័យ

ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ គឺ​សំដៅលើ​បុគ្គល​ដែលមាន​ឥទ្ធិពល​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង និង​ចាត់ចែង​កិច្ចការ ព្រមទាំង​បង្កើត​យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកក្រោមបង្គាប់​អនុត្ត​​តាម​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធ​ផល និង​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការងារ។

មិនថាអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតបែបណាទេ វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេ ដែលអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជោគជ័យម្នាក់ ជាពិសេសទៀតនោះ ប្រសិនបើអ្នកជានារី។ យ៉ាងណាវិញ ប្រសិនជាអ្នកជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបហើយនោះ និងចង់ក្លាយជាដឹកនាំដ៏ជោគជ័យអ្នកគ្រាន់តែអនុរត្តន៍តាមវិធីសាមញ្ញទាំង ៧ យ៉ាងខាងក្រោម៖

១. ស្តាប់

អ្នកត្រូវដឹងថា អ្នកគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយរូប មិនមែនមានន័យថា អ្នកត្រូវនិយាយរហូតនោះទេ អ្នកក៏ត្រូវលើកទឹកចិត្តសមាជិករបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេផងដែរ។ ការធ្វើបែបនេះ មិនត្រឹមតែសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់អ្នកឲ្យតម្លៃអ្នកប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកនឹងទទួលបានគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋដែលអាចជួយឲ្យការងាររបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងទៀតផង។

២. ធ្វើខ្លួនដោយអាចទាក់ទងបាន

ជាទូទៅ អ្នកដឹកនាំតែងតែអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យ ហើយមិនសូវជាបាននិយាយជាមួយសមាជិកក្រុមឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជោគជ័យ អ្នកត្រូវឲ្យពួកគេដឹងថាអាចនិយាយជាមួយអ្នកដោយបើកចំហរ និងគ្រប់ពេលវេលា មិនថាបញ្ហាទាក់ទងនឹងការងារ ឬក៏បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនទេ និងព្យាយាមស្តាប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ក្លាយជាមិត្តភក្ខិជិតស្និទ្ធ ឬក៏និយាយដើមពីក្រោយ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើខ្លួនអាចអោយគេពឹងពាក់បាន នោះអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អ។

៣. ត្រូវស្វែងរកមនុស្សគំរូម្នាក់

អ្នកដឹកនាំម្នាក់ៗ មានវិធីខុសៗគ្នាក្នុងការដឹកនាំ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវស្វែងរកអ្នកដឹកនាំជោគជ៏យ ហើយត្រូវព្យាយាមសួរថាតើត្រូវធ្វើដូចម៉េច ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ និងលើកទឹកចិត្តសមាជិកក្រុម។ បន្ទាប់មក អ្នកគួរយកវិធីសាស្រ្តទាំងនោះមកអនុរត្តក្នុងជីវិតអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នក។

៤. ឲ្យរង្វាន់ដល់សមាជិកក្រុម

វាមិនមែនជារឿងពិបាកទេ ដែលអ្នកគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់សមាជិកក្រុមរបស់អ្នកថា “ធ្វើការបានល្អ”។ ការនិយាយពាក្យបែបនេះ ធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់អ្នកមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អ។

៥. កុំធ្វើអ្វីដែលមិនច្បាស់

ត្រូវចងចាំថា អ្នកគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយរូប ដូច្នេះការដាក់ការងារអ្វីឲ្យសមាជិកក្រុមធ្វើក៏ត្រូវច្បាស់ដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ការងារអ្វីមួយទៅសមាជិកក្រុមរបស់អ្នក ត្រូវកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ ថាតើនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណា។ ធ្វើដូច្នេះ ការងារនឹងត្រូវបានធ្វើក្នុងរយៈពេលខ្លី និងមានប្រសិទ្ធភាព។

៦. ត្រូវមានការលេងសើចបន្តិចបន្តួច

ទោះបីអ្នកជាអ្នកដឹកនាំមួយរូប គឺអ្នកមិនអាចចៀសវាងថ្ងៃ ដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អបានឡើយ។ ដូច្នេះមិនត្រូវគិតអ្វីធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេ ពេលដែលការងារអ្នកធ្វើមិនបានល្អ ត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្ត។ ធ្វើដូច្នេះ ក៏អាចជួយដល់សមាជិកក្រុមរបស់អ្នកបន្ធូរភាពតានតឹងផងដែរ។

៧. រក្សាភាពសុទិដ្ឋិនិយម

ប្រសិនបើអ្នកមានគំនិតអវិជ្ជមានទៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះ អ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជោគជ័យបានឡើយ។ ដូច្នេះ ត្រូវរក្សាភាពសុទិដ្ឋិនិយម ហើយវានឹងអាចជួយឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់អ្នកមានអារម្មណ៏ល្អ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេធ្វើការបានកាន់តែល្អ។

សម្រួលពី៖ en.amerikanki


អត្ថបទទាក់ទង

ដំណើរការទាំង ៩ ជំហាន ដើម្បីធ្វើប្រតិភូកម្មការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *