លំនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់

មនុស្ស ៧៥% លាឈប់ដោយសារការដឹកនាំមិនល្អ។ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​ដឹក​នាំ​ល្អ? វាប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាព។

នោះហើយជាមូលហេតុដែលការដឹងអំពីលំនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ហើយ​រឹតតែ​ពិសេស​ទៀត​ គឺ​ដឹង​ពីពេល​ដែលត្រូវ​ប្រើ​វា។

ក្រុមនីមួយៗ គឺខុសគ្នា។ ពួកគេមានភាពខុសគ្នា៖

  • តម្រូវការ
  • ភាពខ្លាំង
  • កម្រិតជំនាញ
  • ការលើកទឹកចិត្ត
  • លំនាំការងារ
  • ប្រវត្តិរូប
  • ការអត់ឱនចំពោះហានិភ័យ

ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ គឺ​សំដៅលើ​បុគ្គល​ដែលមាន​ឥទ្ធិពល​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង និង​ចាត់ចែង​កិច្ចការ ព្រមទាំង​បង្កើត​យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកក្រោមបង្គាប់​អនុត្ត​ន៍​តាម​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធ​ផល និង​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការងារ។ ពិតណាស់ នៅក្នុងប្រទេសមួយ ជាតិសាសន៍មួយ ក្រុមហ៊ុនមួយ ស្ថាប័នមួយ ឬក្រុមគ្រួសារមួយ ដើម្បីឲ្យមានដំណើរការប្រព្រឹត្តិទៅដោយរលូន និងមានការអភិវឌ្ឈន៍នោះ ចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីដឹកនាំ និងរិះរកមធ្យោបាយដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ។ ហើយដើម្បីឲ្យការដឹកនាំមានភាពល្អប្រសើរ ចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកដឹកនាំល្អដែលមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំបាន។

ដើម្បីដឹកនាំបានល្អ សូមផ្គូផ្គងលំនាំរបស់អ្នកទៅនឹងក្រុមរបស់អ្នក។

និយាយថាអ្នកមានបុគ្គលិកថ្មី។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវណែនាំពួកគេយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។

ប៉ុន្តែ​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​ដែល​ធ្វើការតាម​រដូវ​កាល សូម​ថយ​ក្រោយ។ អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបង្ហាញពីជំនាញរបស់ពួកគេ។

ដូចគ្នានេះផងដែរ សូមរក្សាអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្ត ទាំងរបស់អ្នក និងរបស់ពួកគេ។ EQ មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងថាពេលណាដែលត្រូវប្រើលំនាំណាមួយ។

អ្នកដឹកនាំល្អសម្របខ្លួន។ ពួកគេយល់ និងយកចិត្តទុកដាក់។ ពួកគេជ្រើសរើសលំនាំត្រឹមត្រូវ នៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវ។

ចង់ដឹកនាំកាន់តែប្រសើរ? សូមរក្សាទុកសន្លឹករូបភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងក្រោម។ វាជាការណែនាំដ៏សាមញ្ញមួយ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ។

ក្រុមរបស់អ្នកនឹងដឹងគុណ។ ហើយអ្នកនឹងឃើញភាពខុសគ្នាដែលវាបង្កើតឡើង។

តើរបៀបដឹកនាំរបស់អ្នកទៅជាយ៉ាងណា?

P.S. បង្ហោះឡើងវិញដើម្បីចែករំលែកជាមួយអ្នកដឹកនាំក្នុងបណ្តាញរបស់អ្នក ♻️ ។

សម្រាប់ការបង្ហោះជាច្រើនទៀតដូចនេះ សូមតាមដាន៖


សូមណែនាំសៀវភៅ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន (១២ មេរៀន ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន)

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *