មេរៀនចំនួន ១០ ពីសៀវភៅសិល្បៈនៃការនិយាយជាសាធារណៈ

មេរៀនចំនួន ១០ ពីសិល្បៈនៃការនិយាយជាសាធារណៈ៖ ឧបករណ៍ដើមសម្រាប់កែ លម្អការនិយាយជាសាធារណៈ ដោយ Dale Carnegie៖

១. ស្គាល់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក

ជំហានដំបូងក្នុងការថ្លែងសុន្ទរកថាជោគជ័យ គឺត្រូវស្គាល់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក។ តើអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ? តើពួកគេដឹងអ្វីខ្លះអំពីប្រធានបទរបស់អ្នក? តើពួកគេចង់រៀនអ្វី? សូមរៀបចំសុន្ទរកថារបស់អ្នកទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងទំនងជាអាចរក្សាពួកគេឱ្យមានការចូលរួម។

២. មានគោលបំណងច្បាស់លាស់

តើអ្នកចង់សម្រេចបានអ្វីខ្លះជាមួយនឹងការនិយាយរបស់អ្នក? តើអ្នកចង់ជូនដំណឹង បញ្ចុះបញ្ចូល ឬកម្សាន្តអារម្មណ៍ទស្សនិកជនរបស់អ្នក? ការ​មាន​គោល​បំណង​ច្បាស់​លាស់ ​នឹង​ជួយ​អ្នកឲ្យ​រក្សាបាននូវ​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍​ និង​ដើរ​លើគន្លង​ផ្លូវ​។

៣. រៀបចំសម្ភារៈរបស់អ្នក

សុន្ទរកថារបស់អ្នក គួរតែមានការចាប់ផ្តើម តួសេចក្ដី និងចុងបញ្ចប់ច្បាស់លាស់។ ការណែនាំ គួរតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនា ហើយណែនាំប្រធានបទរបស់អ្នក។ ខ្លឹមសារនៃសុន្ទរកថារបស់អ្នក គួរតែអភិវឌ្ឍប្រធានបទរបស់អ្នក និងគាំទ្រចំណុចសំខាន់របស់អ្នក។ ការសន្និដ្ឋាន គួរតែសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗរបស់អ្នក ហើយបន្សល់ទុកឲ្យទស្សនិកជនរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្វីដែលត្រូវគិតអំពី។

៤. ប្រើភាសារស់រវើក

សូមប្រើភាសារស់រវើកដើម្បីគូររូបភាពក្នុងគំនិតរបស់អ្នកទស្សនា។ ប្រើកិរិយាស័ព្ទខ្លាំង នាមជាក់លាក់ និងគុណនាមពិពណ៌នា។

៥. និទានរឿង

ការនិទានរឿង គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយទស្សនិកជនរបស់អ្នក និងធ្វើឱ្យសុន្ទរកថារបស់អ្នកកាន់តែមានការចងចាំ។ សូមប្រើការនិទានរឿងដើម្បីបង្ហាញចំណុចរបស់អ្នក និងនាំយកប្រធានបទរបស់អ្នកមកកាន់ជីវិតជាក់ស្ដែង។

៦. ប្រើការលេងសើច

ការលេងសើច អាចជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយដើម្បីរក្សាទស្សនិកជនរបស់អ្នកឱ្យមានការចូលរួម និងធ្វើឱ្យសុន្ទរកថារបស់អ្នកកាន់តែរីករាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវប្រាកដថា ការប្រើការលេងសើចដែលសមរម្យសម្រាប់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក ហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់អ្នក។

៧. ការអនុវត្ត ការអនុវត្ត ការអនុវត្ត

អ្នកកាន់តែអនុវត្តការនិយាយរបស់អ្នក អ្នកនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តនៅពេលអ្នកនិយាយវា។ សូមហាត់នៅមុខកញ្ចក់ ឬជាមួយមិត្តភក្តិ ឬសមាជិកគ្រួសារ។

៨. ធ្វើទំនាក់ទំនងតាមកែវភ្នែក

ទំនាក់ទំនងតាមកែវភ្នែក មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយទស្សនិកជនរបស់អ្នក និងធ្វើឱ្យការនិយាយរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។ សូមក្រឡេកមើលសមាជិកទស្សនិកជនរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកនិយាយ និងធ្វើទំនាក់ទំនងភ្នែកជាមួយមនុស្សឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

៩. និយាយឱ្យច្បាស់ និងមានទំនុកចិត្ត

សូមនិយាយឲ្យច្បាស់ៗ និងខ្លាំងៗ ដើម្បីឱ្យអ្នកគ្រប់គ្នាអាចឮអ្នក។ ត្រូវនិយាយដោយទំនុកចិត្ត និងជឿជាក់។

១០. បញ្ចប់ដោយការអំពាវនាវឱ្យធ្វើសកម្មភាព

សូមប្រាប់ទស្សនិកជនរបស់អ្នកនូវអ្វីដែលអ្នកចង់ឱ្យពួកគេធ្វើបន្ទាប់ពីសុន្ទរកថារបស់អ្នក។ តើអ្នកចង់ឱ្យពួកគេស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រធានបទរបស់អ្នកទេ? តើអ្នកចង់ឱ្យពួកគេចាត់វិធានការលើអ្វីមួយទេ? ត្រូវផ្តល់ឱ្យទស្សនិកជនរបស់អ្នកនូវការអំពាវនាវឱ្យធ្វើសកម្មភាព នោះអ្នកនឹងទំនងជាបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍យូរអង្វែង។

យើងសង្ឃឹមថាមេរៀនទាំងនេះជួយអ្នកឱ្យបញ្ចេញនូវសុន្ទរកថាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាក់ទាញបន្ថែមទៀត។


អត្ថបទទាក់ទង

គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន ៥ ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាព

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *