មេរៀនចំនួន ១០ ពីរបៀបដែលមនុស្សជោគជ័យដឹកនាំ

មេរៀនចំនួន ១០ ពី “របៀបដែលមនុស្សជោគជ័យដឹកនាំ៖ ការទទួលយកឥទ្ធិពលរបស់អ្នកទៅកម្រិតបន្ទាប់” ដោយ John C. Maxwell:

១. ដឹកនាំដោយឧទាហរណ៍

អ្នកដឹកនាំជោគជ័យ យល់ថា សកម្មភាពរបស់ពួកគេនិយាយខ្លាំងជាងពាក្យសំដី។ ពួកគេបានធ្វើជាគំរូវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកដទៃដើម្បីធ្វើតាម និងបង្ហាញពីគុណតម្លៃដែលពួកគេចង់បណ្តុះនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេ។

២. ផ្តល់អាទិភាពដល់មនុស្ស

ការដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺផ្តោតលើមនុស្ស។ អ្នកដឹកនាំដែលជោគជ័យ វិនិយោគពេលវេលា និងការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនង ស្វែងយល់ពីភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយរបស់សមាជិកក្រុម និងគាំទ្រដល់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេ។

៣. ប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា គឺជាគន្លឹះក្នុងការដឹកនាំប្រកបដោយជោគជ័យ។ អ្នកដឹកនាំ ត្រូវតែអាចបញ្ជាក់អំពីចក្ខុវិស័យ គោលដៅ និងការរំពឹងទុករបស់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ និងសកម្មក្នុងការស្តាប់អ្នកដទៃ។ ពួកគេបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងបើកចំហ និងជំរុញវប្បធម៌នៃតម្លាភាព និងទំនុកចិត្ត។

៤. ទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ

អ្នកដឹកនាំជោគជ័យ ទទួលស្គាល់ថា ការផ្លាស់ប្តូរ គឺចៀសមិនរួច និងចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់។ ពួកគេសម្របខ្លួនទៅនឹងកាលៈទេសៈដែលផ្លាស់ប្តូរ លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការបង្កើតថ្មី និងជំរុញក្រុមរបស់ពួកគេឱ្យទទួលយកគំនិត និងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ។

៥. ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

កិច្ចសហការ និងការងារជាក្រុម មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការសម្រេចបានជោគជ័យ។ អ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បង្កើតបរិយាកាសដែលលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហការ លើកកម្ពស់ទស្សនវិស័យចម្រុះ និងឱ្យតម្លៃចំពោះការរួមចំណែករបស់សមាជិកក្រុមនីមួយៗ។

៦. ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយសុចរិតភាព

អ្នកដឹកនាំជោគជ័យ ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើគុណតម្លៃស្នូល និងគោលការណ៍សីលធម៌របស់ពួកគេ។ ពួកគេផ្តល់អាទិភាពលើភាពស្មោះត្រង់ តម្លាភាព និងយុត្តិធម៌ ដោយធានាថាជម្រើសរបស់ពួកគេស្របនឹងភាពល្អប្រសើរជាង។

៧. បន្តរៀនសូត្រ និងរីកចម្រើន

អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ មិនដែលឈប់រៀនទេ។ ពួកគេស្វែងរកឱកាសអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ រក្សាការចង់ដឹងចង់ឃើញ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានវប្បធម៌នៃការរៀនសូត្រនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេ។

៨. ផ្តល់អំណាចដល់អ្នកដទៃ

អ្នកដឹកនាំជោគជ័យ ផ្តល់អំណាចដល់សមាជិកក្រុមរបស់ពួកគេដោយផ្ទេរភារកិច្ច ផ្តល់ការណែនាំ និងការគាំទ្រ និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេកាន់កាប់ភាពជាម្ចាស់នៃការងាររបស់ពួកគេ។ ពួកគេជឿជាក់លើក្រុមរបស់ពួកគេ និងបង្កើតបរិយាកាសដែលជំរុញឱ្យមានស្វ័យភាព និងការរីកចម្រើន។

៩. ស្វែងរកមតិកែលម្អ និងការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯង

អ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺបើកចំហចំពោះមតិកែលម្អ និងស្វែងរកឱកាសយ៉ាងសកម្មសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងកែលម្អខ្លួនឯង។ ពួកគេឲ្យតម្លៃលើការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនា ហើយប្រើវាជាឧបករណ៍សម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ។

១០. បំផុសគំនិត និងលើកទឹកចិត្ត

អ្នកដឹកនាំជោគជ័យ បំផុស និងជំរុញក្រុមរបស់ពួកគេឱ្យសម្រេចបាននូវភាពអស្ចារ្យ។ ពួកគេដឹកនាំដោយភាពរីករាយ ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងភាពវិជ្ជមាន ហើយពួកគេលើកទឹកចិត្តសមាជិកក្រុមរបស់ពួកគេឱ្យទាញយកសក្តានុពលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងខិតខំដើម្បីឧត្តមភាព។

ដកស្រង់ និងសម្រួលពីសៀវភៅ៖ “How Successful People Lead: Taking Your Influence to the Next Level” ដោយ John C. Maxwell


សូមណែនាំសៀវភៅ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន (១២ មេរៀន ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន)

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *