មនុស្សចេះ និងមិនចេះ ៤ ប្រភេទ ដែលអ្នកត្រូវដឹង

មៈនុស បា. ឬ​ សំ. ( ន. ) (មនុឞ្យ) ជន​អ្នក​ដឹង​ការ​ខុស​ត្រូវ, សត្វ​វិសេស​មួយ​ប្រភេទ​ជា​ពូជ​វង្ស​នៃ​មនុ, នរៈ ។ មនុស្ស​ជាតិ (មៈនុស-សៈជាត) ជាតិ​ជា​មនុស្ស, ពួក​មនុស្ស ។ 

មនុស្ស ៤ ប្រភេទ ដែលអ្នកត្រូវដឹង៖

១. មនុស្ស​ដែល​ចេះ ​ហើយ​ដឹង​ថា​ខ្លួន​ចេះ។ ម្នាក់នេះ​ជា​អ្នក​ប្រាជ្ញ ដូច្នេះ សូមយក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​រៀនសូត្រ​ពី​គាត់។

២. មនុស្ស​ចេះ ​តែ​មិន​ដឹង​ថាខ្លួន​ចេះ។ ម្នាក់នេះភ្លេចហើយ សូមរំឮកគាត់ដោយស្ងាត់ៗ។

៣. មនុស្សមិន​ចេះ ​ហើយ​ដឹង​ថា​មិន​ចេះ។ ម្នាក់នេះ​ជា​សិស្ស ដូច្នេះសូម​បង្រៀន​គាត់​បន្ត​ទៀត ព្រោះ​គាត់​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ប្រាជ្ញ​ដ៏​អស្ចារ្យ​នៅ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ។

៤. មនុស្សដែល​មិន​ចេះ ​ហើយ​មិន​ដឹង​ថា​មិន​ចេះ​ ហើយ​ក៏​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​ចង់​ចេះ​ដែរ។ នេះ​ជា​មនុស្ស​ល្ងង់ ដូច្នេះ​សូម​បដិសេធគេទៅ។


សូមណែនាំសៀវភៅ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន (១២ មេរៀន ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន)

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *