បុគ្គលិកលក្ខណៈនិយោជិតទាំង ៦ ដែលអ្នកគួរស្វែងយល់

របាយការណ៍ថ្មីៗនេះដោយ McKinsey & Company ស្តីពីបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំង៦ បង្ហាញឱ្យឃើញពីសារៈសំខាន់នៃចំណុចប្រសព្វនៃវិទ្យាសាស្រ្តអាកប្បកិរិយា និង AI ដើម្បីបង្ហាញពីការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះកម្លាំងការងាររបស់អង្គភាពមួយ។

បុគ្គលិកលក្ខណៈនិយោជិតទាំង៦  រួមមាន៖

  • អ្នក​បោះបង់​ដែល​មាន​ជើង​ម្ខាង​ចេញ​ពី​ទ្វារ​រួច​ទៅហើយ។
  • អ្នកបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកដទៃ។
  • អ្នក​ដែល​មិន​សូវ​ចុះ​សម្រុង​នឹង​គ្នា ​ដែល​កំពុងធ្វើការបាន​តិច​បំផុត។
  • “Double-Dippers” មានន័យថា អ្នកដែលកំពុងធ្វើការងារឱ្យនិយោជកផ្សេងទៀតដោយមិនដឹងខ្លួន។
  • អ្នកមានភាពជឿជាក់ និងប្តេជ្ញាចិត្ត ដែលនឹងឈានទៅមុខ និងលើសពីនេះ។
  • និងចុងក្រោយ តារាកំពុងរះ ដែលកំពុងបង្កើគុណតតម្លៃ និងលើកតម្កើងអ្នកដទៃ។

ប្រភេទនៃការងារនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹកនាំបែងចែកកម្លាំងការងាររបស់ពួកគេទៅជាប្រភេទដែលមានអត្ថន័យ និងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលដំណើរការសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាមិនដំណើរការសម្រាប់អ្នកផ្សេងៗទៀតនោះទេ។ វាក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរចំពោះការពិតដែលថាស្ថានភាពមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នានឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈដែរ។

តើ​ស្ថាប័ន​របស់​អ្នក​មាន​បុគ្គលិកលក្ខណៈទាំង ៦ ទេ? តើវិធីសាស្រ្តនេះអាចជួយអ្នកក្នុងនាមជា CHRO បង្កើនបទពិសោធន៍បុគ្គលិកជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់មួយចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងរបស់ស្ថាប័នរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

ទាញយករបាយការណ៍៖ McKinsey Quarterly_September 2023


សូមណែនាំសៀវភៅ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន (១២ មេរៀន ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន)

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *