គន្លឹះចំនួន ៣ សម្រាប់ផ្តល់មតិយោបល់ដល់ចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នក

ការ​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​នរណា​ម្នាក់​ ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ចំពោះ​ការ​អនុវត្ត​របស់​បុគ្គល​នោះ។ នេះជាការពិតជាពិសេសចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែការដឹងថាតើ — និងរបៀប — ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់ដល់ចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកគឺពិបាកណាស់។ នេះ​ជា​គន្លឹះ​ ៣ ​យ៉ាង ​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​ពេល​ណា​ត្រូវ​ចែក​រំលែក​ការ​យល់​ដឹង​របស់​អ្នក និង​ពេល​ណា​ដែល​ត្រូវ​រក្សា​ភាព​ស្ងៀមស្ងាត់។

១. រង់ចាំ ឬសុំការអនុញ្ញាត

កុំបើកចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃអ្វីដែលចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកអាចធ្វើបានប្រសើរជាងនេះ។ ដោយគិតពីលក្ខណៈនៃទំនាក់ទំនង វាជាការប្រសើរក្នុងការរង់ចាំដើម្បីសួរយោបល់ ឬសួរថាតើចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកបើកចំហចំពោះមតិកែលម្អដែរឬទេ។

២. ផ្តោតលើការជួយគាត់

ផ្តល់ការបញ្ចូលដែលនឹងជួយគាត់ឱ្យប្រសើរឡើងនូវការសម្តែងរបស់គាត់។ ចៀសវាងប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកជាចៅហ្វាយនាយ។

៣. នៅពេលដែលមានការសង្ស័យ ចូររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកនឹងមិនទទួលយក ឬប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេដឹងថានឹងទាត់ចោលនូវបញ្ចេញមតិរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនា នោះអ្នកគួរបិទមាត់របស់អ្នកប្រសើរជាង។ សូមស្វែងរកមធ្យោបាយអនាមិកផ្សេងទៀត (ឧ. ការពិនិត្យឡើងវិញ ៣៦០ ដឺក្រេ) ដើម្បីផ្តល់មតិកែលម្អរបស់អ្នក។


អត្ថបទទាក់ទង

៣ សំណួរ ដើម្បីជួយអ្នកសម្របខ្លួនទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចថ្មី

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *