គុណសម្បត្តិ ២១ប្រការ ដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់អ្នកដឹកនាំ

តើអ្នកមានគុណសម្បត្តិក្នុងការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យហើយឬនៅ? តើអ្នកត្រូវមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមម្នាក់? តើអ្នកធ្លាប់ស្រមៃអំពីអ្វី? នៅក្នុងក្ដីស្រមៃដ៏ធំធេងរបស់ តើអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វី? តើអ្នកដឹងទេថា អ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិ ទាក់ទាញមនុស្សឱ្យដើរតាម ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ ដែលធ្វើឱ្យមានរឿងល្អៗកើតឡើង និងឈានទៅសម្រេចកិច្ចការធំៗហើយឬនៅ? ប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងឱ្យស៊ីជម្រៅ តើអ្នកសម្លឹងឃើញគុណសម្បត្តិចម្បងៗ ដែលចាំបាច់ក្នុងការសម្រេចក្ដីស្រមៃដ៏ធំធេង ដែលអ្នកបានលាក់ទុកជាយូរមកហើយក្នុងខ្លួនអ្នក ដោយមិនដែលបានចែករំលែកដល់អ្នកណាម្នាក់ហើយឬនៅ? នេះជាសំណួរដែលយើងគ្រប់គ្នា ត្រូវមានសេចក្ដីក្លាហានក្នុងការសួរខ្លួនឯង និងឆ្លើយដោយស្មោះត្រង់ បើយើងចង់សម្រេចសក្ដានុពលដ៏ពិតប្រាកដរបស់យើង។  ឥឡូវនេះ តើអ្វីជាគម្លាតរវាងអ្នកស្ថិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ន និងក្ដីស្រមៃទៅមុខរបស់អ្នក? ចម្លើយ គឺភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ “អ្វីគ្រប់យ៉ាងងើបឡើង ឬធ្លាក់ចុះ គឺដោយសារតែភាពជាអ្នកដឹកនាំ” នេះគឺជាសំដីរបស់លោក ចន ម៉ាកស្ស្វែល (John … Continue reading គុណសម្បត្តិ ២១ប្រការ ដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់អ្នកដឹកនាំ