បញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Gazetteer of Cambodia)

ព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សៀវភៅព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤៖ ផែនទី ភូមិសាស្រ្ត

គុណ​សម្បត្តិ​កំពូល​ទាំង​ ៣ ចំពោះការសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រង

ជំនាញគ្រប់គ្រង គឺជាជំនាញមួយដែលពេញ​និយ​ម​បំផុត​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រក​ម្ពុជា

មនុស្សជំនាន់ Z កំពុងកាន់កាប់បន្ត…

មនុស្សជំនាន់ Z កំពុងកាន់កាប់បន្ត។ នៅក្នុងពិភពអ្នកមាន មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់

១០ ជំហានក្នុងការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

រចនាសម្ព័ន្ធ [រៈ-ចៈ-ណា-សំ-ព័ន] ន. រូបរាង គ្រឿងការកសាង អ្វីដែលរចនារួមគ្នា; របៀបសង់ផ្គុំ

ការកំណត់គោលដៅ និងឥរិយាបថប្រកបដោយអភិសមាចារ

ទោះបីជាស្ថាប័នជាច្រើនប្រើប្រាស់គោលដៅដើម្បីណែនាំ និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក៏ដោយ

តើការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំអាចជំរុញការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងដោយរបៀបណា?

ខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ៗដែលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាព

៧ ចំណុចសំខាន់ៗដែលបុគ្គលិកមិនដឹងអំពីការគិត និងសកម្មភាពរបស់អ្នកដឹកនាំ

បុគ្គលិក [បុក-គៈ-លិក]  ន. ភ្នាក់ងាររាជការដែលធ្វើការក្នុងក្រសួងរាជការផ្សេងៗ ឬនិយោជិត

សម្រង់សំនួនវោហារ ១៣ ឃ្លា ពីក្នុងរឿងមហាភារតៈ

សៀវភៅរឿង មហាភារតយុទ្ធ និយាយអំពីរឿងចម្បាំងដ៏ធំមួយ ដែលស្រដៀងនឹងរឿង រាមកេរ្ដិ៍ ដែរ។

សង្ខេបសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ដើរតាមប្រព័ន្ធទីផ្សារបើកចំហ (សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ) ហើយ

ជំនាញទន់ទាំង១៦ សម្រាប់អ្នកដឹកនាំជោគជ័យម្នាក់ក្នុងស្ថាប័ន

ជំនាញទន់ (Soft Skill) គឺពិតជាមានសារសំខាន់ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសតវត្សទី២១។

របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្ដីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្ដីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារតាមចំណែកនៃ GDP ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣!

ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី នាំមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយ

សស្រ្តវិជ្ជា និងសាស្រ្តវិជ្ជា

សាស្រ្តវិជ្ជា ជាគ្រឿងកាត់បង់នូវសេចក្ដីសង្ស័យជាអនេក ជាគ្រឿងបើកបង្ហាញនូវអាថ៌កំបាំង

តើអ្វីជាគោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្រ្តដឹកនាំ?

យុទ្ធសាស្រ្ត ជាសិល្បៈ​នៃ​ការ​រៀបចំ ឬ​ការ​ដឹកនាំ ដើម្បី​សម្រេច​កិច្ចការ​ឲ្យ​ស្រប​តាម​គោលបំណង

លំនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់

មនុស្ស ៧៥% លាឈប់ដោយសារការដឹកនាំមិនល្អ។ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​ដឹក​នាំ​ល្អ?

ពាក្យទូទៅដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យធនធានមនុស្ស (HR)

ខាងក្រោមនេះ យើងសូមណែនាំនូវ ១៩ ពាក្យទូទៅ  ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យ

គតិលោក ភាគ១ – ១០ មួយចប់ ដោយ ឧកញ៉ាសុតន្តប្រីជា ឥន្ទ (World Wisdom)

តម្រាគតិលោកនេះ គឺទីឧកញ៉សុត្តន្តប្រីជាឥន្ទ អ្នកតែងឡើង ដើម្បីកុលបុត្រអ្នករៀនគតិបុរាណ

ម៉ូដែលនៃការអភិវឌ្ឈកម្មវិធីជាលក្ខណៈ Agile (ទាញយកគំរូជាកម្មវិធី Excel ដោយឥតគិតថ្លៃ)

Agile ទាក់ទងនឹង ឬបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោង ដែលត្រូវបានប្រើជាពិសេស

ស្វែងយល់ពីម៉ូដែលនៃការអភិវឌ្ឈកម្មវិធី Waterfall

ការអភិវឌ្ឈកម្មវិធី មិនថាតូច ឬធំ សុទ្ធតែតម្រូវឲ្យមានផែនការច្បាស់លាស់ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។