តើអ្វីទៅជាការនិយាយនៅទីសាធារណៈ?

ការនិយាយនៅទីសាធារណៈ (Public Speaking) ជាទូទៅមានភាពចាំបាច់ណាស់ ដែលអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយការងារនឹងការរស់នៅរបស់អ្នក។ ហើយនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវាម្តងៗអ្នកត្រូវរៀបចំវាជាមុន ទើបការ​និយាយរបស់អ្នកប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរ។ ដើម្បីអោយមានភាពប្រសើរឡើង ក្នុង​ការនិយាយរបស់អ្នកនៅទីការធាណៈនោះ អ្នកត្រូវរៀបចំនូវអត្ថបទអោយបានល្អ នឹងឡើងបង្ហាញអោយបានច្រើនដង។ អត្ថបទរបស់អ្នកដែលចង់បង្ហាញនោះ គឺត្រូវសរសេរទៅតាមប្រធានបទដែលចង់បង្ហាញដោយរៀបចំទៅតាមគំនិតដែលបានស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តន៏កន្លងមកនេះ។

ទិសដៅនៃការនិយាយនៅទីសាធារណៈ

ទិសដៅក្នុងការនិយាយនៅទីសាធារណៈ មានបីសំខាន់៖

 • ក. ដើម្បីផ្តល់ពត៌មាន
 • ខ. ដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូល
 • គ​. ដើម្បីធ្វើអោយភាគីម្ខាងទៀតមានអារម្មណ៏សប្បាយរីករាយ

ចំណុចទាំងបីនេះជាទិសដៅសំខាន់របស់អ្នក ក្នុង​ការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ។ ការសន្ទនាស្ទើរតែទាំងអស់តែងតែកើតឡើតដោយគ្មាន​ ការគិតទុកជាមុនដោយប្រើនូវជំនាញនៃការនិយាយផ្សេងៗគ្នា។ ការរៀបចំនូវគំនិតរបស់អ្នកបានសមរម្យ នោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវប្រតិកម្ម ពីទស្សនិកជនរបស់អ្នកវិញជាក់ជាមិនខាន ដូចជាភាពរីករាយ រឺភាពមិនពេញចិត្តនោះ។ ការនិយាយនៅទីសាធារណៈក៏មានភាពខុសប្លែកគ្នាពីការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃផងដែរ ដោយការនិយាយនៅទីសាធារណៈមានរចនាម្ព័ន្ធខ្ពស់ជាងការសន្ទនា។ ជាទូទៅវាបានដាក់កំរិតយ៉ាងជាក់លាក់ ទៅលើការនិយាយដោយតំរូវអោយមានការរៀបចំទុកជាមុននូវពត៌មានដែលត្រូវបង្ហាញនោះ។ ការនិយាយនៅទីសាធារណៈតំរូវអោយមានភាសាជាផ្លូវការច្រើន ហើយមានវិធីសាស្រ្តនៃការចែករំលែកខុសៗគ្នា។

ការអភិវឌ្ឍន៏ជំនឿចិត្ត

មនុស្សភាគច្រើនតែងតែមានការបារម្ភក្នុងការសន្ទនា ជាពិសេសការនិយាយលើវេទិការ។ បើសិនជាអ្នកជួបនូវបញ្ហាមែននោះមែន អ្នកត្រូវដឹងថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលជួបបនូវបញ្ហានេះដែរ ការស្ទាបស្ទង់មួយចំពោះការភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៣ មានដូចខាងក្រោម៖

ការភ័យខ្លាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំនួនមនុស្សជាភាគរយ
ពិធីជប់លៀងជាមួយមនុស្សប្លែកមុខ ៧៥%
ថ្លែងសុន្ទរកថា ៧០%
សួរសំនួរជាមួយបុគ្គលនៅទីសាធារណៈ ៦៥%
ថ្ងៃណាត់ជួបជាមួយដៃគូ ៥៩%
ការសំភាសការងារ ៤៦%

 

មូលហេតុនៃភាពភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយនៅទីសាធារណៈ

 • មិនបានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការឡើងនិយាយ
 • មិនមានពត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយប្រាប់
 • មានមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាង ឬមានអំណាចជាង
 • មានការរំភើប ឬរំជួលចិត្តខ្លាំងពេក
 • មិនមានបទពិសោធន៏ក្នុងការនិយាយនៅទីសាធារណៈ
 • មិនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង
 • មានចំណេះដឹងតិងតូច

ការបង្កើតភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយនៅទីសាធារណៈ

 • ការប្រើប្រាស់គំនិតវិជ្ជាមានចំពោះខ្លួនឯងនឹងអ្នកស្ដាប់
 • ប្រើប្រាស់ទាំងកំលាំងកាយទាំងកំលាំងចិត្តអោយស្របគ្នា
 • ដកដង្ហើមអោយបានវែងែៗមុនពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមនិយាយ
 • រៀបចំអត្ថបទនៃសន្ទរថា អោយបានច្បាប់លាស់ និង​ ស្របទៅតាមគោលដៅដែលចង់និយាយ
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងដោយភាពជិតស្និតជាមួយទស្សនិកជនតាមរយៈខ្សែរភ្នែក

ការនិយាយអោយបានត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយសីលធម៌

មានវិធីសាស្រ្ត៤ ដែលអាចធ្វើអោយសន្ទរកថារបស់អ្នកកាន់តែមានភាពត្រឹមត្រូវ​ និង ប្រកបដោយសីលធម៌៖

 • រៀបចំប្រធានបទអ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវ នឹង ចេះបំផុសគំនិតអោយអ្នកស្គាប់ងាយយល់។
 • ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកនិយាយ។
 • មានអំណាស់អំណាងត្រឹមត្រូវមកពន្យល់ ដើម្បីគាំទ្រនូវប្រធានបទនេះ។
 • ផ្ដល់នូវមូលហេតុដ៏សមរម្យ។

យើងសូមណែនាំវគ្គបណ្តុះបណ្តុះមួយស្តីជំនាញធ្វើបទបង្ហាញប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាព ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

 

 

 

One thought on “តើអ្វីទៅជាការនិយាយនៅទីសាធារណៈ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *