របៀប​គ្រប់គ្រង​ពេលវេលា​ប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាព​

ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា គឺការរៀបគម្រោងពីពេលវេលាសម្រាប់ការងារនិមួយៗ។ ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលល្អមួយនឹងអាចជួយអ្នកបំពេញការងារដោយឆ្លាតវៃ ពោលគឺអាចបំពេញការងារច្រើនក្នុងពេលតិចជាងមុន និងបំពេញការងារបានល្អទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាក ឬមានសំពាធខ្លាំង។ អ្នកត្រូវចងចាំថា បើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អ នោះវានឹងបណ្តាលឲ្យកើតមានប្រសិទ្ធភាពការងារមិនល្អ និងជំងឺស្រ្តេស។

តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សោះក្នុងមួយថ្ងៃៗ?

ដើម្បី​អាច​គ្រប់​គ្រង់​ពេលវេលា​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព គឺមាន​គន្លឹះ​ចំនួន​បួន​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ពី​ខ្លួនឯង និង​សួរ​ខ្លួនឯង​ថា៖

ទី១. តើ​ការងារ​ណា​សំខាន់ ហើយ​វា​បន្ទាន់?

ទី២. តើ​ការងារ​ណា​សំខាន់ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​បន្ទាន់?

ទី៣. តើ​ការងារ​ណា​មិន​សំខាន់ ប៉ុន្តែ​វា​បន្ទាន់?

ទី៤. តើ​ការងារ​ណា​មិន​សំខាន់ ហើយក៏​វា​មិន​បន្ទាន់​ដែរ?

បន្ទាប់​ដឹង​ពី​គន្លឹះ​ទាំងនេះ អ្នក​ត្រូវ​ចាប់ផ្តើម​ចាត់​អាទិភាព​ការងារ​នោះ​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់ ថា​តើ​ការងារ​ណា​ត្រូវធ្វើ​មុនគេ ការងារ​ណា​ត្រូវធ្វើ​បន្ទាប់ និង​ការងារ​ណា​ត្រូវ​ទុក​ធ្វើ​ក្រោយ​គេ ឬលុបវាចោល។ ដើម្បី​អនុវត្តន៍​របៀប​គ្រប់គ្រង​ពេលវេលា​ឲ្យ​ជោគជ័យ អ្នក​ត្រូវមាន​ទម្លាប់​ធ្វើ​ផែនការ​ប្រចាំថ្ងៃ​ឲ្យ​បាន​ទៀងទាត់ ដោយ​ត្រូវ​សរសេរ​ផែនការ​នៅថ្ងៃនេះ​សម្រាប់​អនុវត្តន៍​នៅ​ថ្ងៃស្អែក និង​ត្រូវ​ចំណាយពេល​រម្លឹក​ការអនុវត្ត​របស់​អ្នក ថា​តើ​ត្រូវ​តាម​ពេលវេលា​ដែល​អ្នក​បានកំណត់​ដែរឬទេ? បន្ទាប់មក​អ្នក​ត្រូវ​សរសេរ​ផែនការ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ទៀត។ ដូច្នេះ​អ្នក​ត្រូវ​អនុវត្តន៍​របៀបនេះ​ឲ្យ​ក្លាយជា​ទម្លាប់ ទើប​ការគ្រប់គ្រង​ពេលវេលា​របស់​អ្នកទទួលបាន​ជោគជ័យ និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *