អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្វិលការងារ

ការបង្វិលការងារ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តធនធានមនុស្សប្រកបដោយជោគជ័យ។ វាគឺអំពីការដោះស្រាយបុគ្គលិកនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវដែលពួកគេអាចផ្តល់លទ្ធផលអតិបរមា។ នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វាអាចត្រូវបានបង្ហាញថាជាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតដើម្បីស្វែងរកការជំនួសភ្លាមៗនៃបុគ្គលិកដែលមានតម្លៃខ្ពស់ពីក្នុងស្ថាប័ន។ ការស្វែងរកមនុស្សដែលស័ក្តិសមបំផុត និងផ្លាស់ប្តូរពួកគេឱ្យទទួលបន្ទុកក្នុងកម្រិតខ្ពស់ គឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយ។ ការបង្វិលការងារ ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សកំណត់ថាអ្នកណាអាចជំនួសដោយអ្នកណា ហើយបង្កើតភាពសាកសម និងមានប្រយោជន៍។

ដំណើរការបង្វិលការងារដែលបានគ្រោងទុក និងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងតួនាទីរបស់អង្គភាព និងជួយឱ្យវាដោះស្រាយជាមួយនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅដែលមិនច្បាស់លាស់ និងបណ្តោះអាសន្ន។ តោះយើងមកពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដំណើរការបង្វិលការងារក្នុងរយៈពេលយូរ ដើម្បីដឹងពីសារៈសំខាន់ និងសក្តានុពលរបស់វា៖

Job Rotation Benefits

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្វិលការងារ (Benefits of Job Rotation)

  • ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងស្វែងរកទេពកោសល្យដែលលាក់កំបាំង (Helps Managers Explore the Hidden Talent)៖ ការបង្វិលការងារ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញបុគ្គលិកឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយចំពោះប្រតិបត្តិការ ដើម្បីជួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការស្វែងរកទេពកោសល្យលាក់កំបាំងរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងដំណើរការ ពួកគេត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការចាត់តាំងជាច្រើន ដើម្បីពួកគេអាចទទួលបានការយល់ដឹងអំពីទម្រង់ការងារជាក់ស្តែងរបស់អង្គភាព និងយល់ពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅគ្រប់ដំណាក់កាល។ តាមរយៈដំណើរការនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្វីដែលបុគ្គលិកជាក់លាក់មួយពូកែ ហើយស្របទៅតាមគាត់ ឬនាងត្រូវបានចាត់តាំងកិច្ចការជាក់លាក់មួយ។
  • ជួយបុគ្គលម្នាក់ៗស្វែងយល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ (Helps Individuals Explore Their Interests)៖ ពេលខ្លះ និយោជិតមិនដឹងពីអ្វីដែលចង់ធ្វើរហូតដល់ពួកគេមានអ្វីត្រូវធ្វើលើការងារជាក់លាក់មួយចំនួន។ ប្រសិនបើការងាររបស់ពួកគេត្រូវបានបង្វិល ឬពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ ពួកគេអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្វីដែលពួកគេពូកែ និងអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តធ្វើ។ ពួកគេមានឱកាសស្វែងយល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ និងសក្តានុពលលាក់កំបាំងរបស់ពួកគេ។
  • កំណត់ចំណេះដឹង ជំនាញ និងអាកប្បកិរិយា (Identifies Knowledge, Skills and Attitudes)៖ ការបង្វិលការងារ ជួយអ្នកគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាបុគ្គលម្នាក់ៗកំណត់អត្តសញ្ញាណ KSA របស់ពួកគេ (K=ចំណេះដឹង, ជំនាញ=Skills និងអាកប្បកិរិយា=Attutide)។ វា​អាច​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ក្នុង​ការ​កំណត់​ថា​អ្នក​ណា​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​កែ​លម្អ ​ឬ​បង្កើន​ជំនាញ​របស់​គាត់​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរឡើង។ នេះវាជួយក្នុងការវិភាគតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍របស់និយោជិត ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផលិតទិន្នផលកាន់តែច្រើន។
  • លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ (Motivates Employees to Deal with New Challenges)៖ នៅពេលដែលនិយោជិតត្រូវប្រឈមមុខនឹងការងារផ្សេងៗគ្នា ឬត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចថ្មី ពួកគេព្យាយាមផ្តល់ឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមាន។ វាលើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យសម្តែងបានល្អប្រសើរនៅគ្រប់ដំណាក់កាល និងបង្ហាញថាពួកគេមិនអន់ជាងអ្នកដទៃទេ។ នេះបង្កើតឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយស្ថានភាពល្អនៅក្នុងអង្គភាព ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើបានល្អជាងអ្នកដទៃ។
  • បង្កើនការពេញចិត្ត និងបន្ថយអត្រាការខាតបង់ (Increases Satisfaction and Decreases Attrition Rate)៖ ការបង្ហាញបុគ្គលិកចំពោះកិច្ចការ និងមុខងារផ្សេងៗ បង្កើនកម្រិតពេញចិត្តរបស់ពួកគេ។ ការប្រែប្រួលការងារ កាត់បន្ថយភាពធុញទ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារដដែលៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត វា​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​​ខាតបង់​របស់​អង្គភាព។ និយោជិតបង្កើតអារម្មណ៍នៃភាពជាម្ចាស់ចំពោះអង្គភាព ហើយនៅជាប់នឹងវារហូតដល់យូរអង្វែង។
  • ជួយតម្រឹមសមត្ថភាពជាមួយនឹងតម្រូវការ (Helps Align Competencies with Requirements)៖ ការតម្រឹមសមត្ថភាពជាមួយនឹងតម្រូវការ មានន័យថាដឹកនាំធនធាននៅពេល និងកន្លែងដែលពួកគេត្រូវការ។ វាវាយតម្លៃបុគ្គលិក និងដាក់ពួកគេនៅកន្លែងដែលជំនាញ សមត្ថភាព និងសេចក្ដីអង់អាចរបស់ពួកគេ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

ការបង្វិលការងារ គឺជាជម្រើសមួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពធុញទ្រាន់ដែលបណ្តាលមកពីការងារដដែលៗ និងធ្វើឱ្យមានឆន្ទៈក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារ និងបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយវាឡើងវិញដោយក្តីរំភើប និងភាពខ្នះខ្នែងដូចគ្នា។


អត្ថបទទាក់ទង

ការបង្វិលការងារ – អត្ថន័យ និងគោលបំណងរបស់វា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *