របៀបដែលគោលការណ៍បង្វិលការងារឆ្លាតវៃអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអង្គភាព និងបុគ្គលិក

តើការបង្វិលការងារគឺជាអ្វី និងតើវាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអង្គភាពដោយរបៀបណា (What is Job Rotation and How It Can Enhance Organizational Effectiveness)

ការបង្វិលការងារ ឬការអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិករវាងគម្រោងផ្សេងៗនៅក្នុងអង្គភាព អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអង្គភាព និងបុគ្គលិក។ ដោយធានាថានិយោជិតមិននៅទ្រឹង ឬនៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងគម្រោងជាក់លាក់មួយសម្រាប់រយៈពេលដែលត្រូវបានបន្ត អង្គភាពអាចសម្រេចបាននូវការលើកទឹកចិត្ត និងការបំផុសគំនិតពីបុគ្គលិក។

នៅពេលដែលនិយោជិតចាប់ផ្តើមគម្រោងថ្មីៗបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំ ឬពីរបីខែ ពួកគេអាចទន្ទឹងរង់ចាំបទពិសោធន៍ និងឱកាសផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនជំនាញរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជារក្សាភាពស្រស់ស្រាយនៅពេលពួកគេចូលធ្វើការ។

ជាការពិតណាស់ គោលនយោបាយបង្វិលការងារដ៏ឆ្លាតវៃ អាចដើរតួនាទីយ៉ាងវែងឆ្ងាយក្នុងការលុបបំបាត់ ឬកាត់បន្ថយការបាក់ទឹកចិត្ត និងការធ្វើឱ្យខូចសីលធម៌របស់បុគ្គលិក។ តាមរបៀបនេះ លទ្ធផលរបស់អង្គភាព អាចត្រូវបានធ្វើឡើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព បន្ថែមពីលើការកើនឡើងនៃផលិតភាព ក៏ដូចជានវានុវត្តន៍ និងការច្នៃប្រតិដ្ឋថ្មីពីបុគ្គលិក។

គោលការណ៍បង្វិលការងារឆ្លាតវៃ អាចរួមចំណែកដល់សុខុមាលភាពបុគ្គលិក ក៏ដូចជាសុខភាពអង្គភាព និងបុគ្គល និងភាពជាប់លាប់យូរអង្វែង។ ជាងនេះទៅទៀត គោលការណ៍បង្វិលការងារឆ្លាតវៃ អាចជួយឱ្យនិយោជិតទទួលបានបទពិសោធន៍ដោយក្ដីស្វាគមន៍ និងរីករាយក្នុងការងារថ្មីនៅក្នុងគម្រោងនីមួយៗ ដោយការផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវបទពិសោធន៍ដែលស្រដៀងនឹងការផ្លាស់ប្តូរការងារ។

វាក៏អាចនិយាយបានថា ការបង្វិលការងារ ជួយកាត់បន្ថយការខាតបង់ ដោយសារបុគ្គលិកដោយការបង្វិលក្នុងចំណោមគម្រោង អាចមានអារម្មណ៍ថាពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថ្មីៗនៅក្នុងអង្គភាព ជំនួសឱ្យការស្វែងរកកន្លែងផ្សេងខាងក្រៅសម្រាប់តម្រូវការរបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃការបំពេញការងារ និងការបំផុសគំនិត។

លើសពីនេះ គំនិតចេញមកបានល្អ និងគោលនយោបាយបង្វិលការងារដែលត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អាចជួយកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់ការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកគ្រប់គ្រង និងនិយោជិត ដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈមិនដូចគ្នា និងភាពខុសគ្នាលើលំនាំការងារ និងលក្ខណៈនៃការងារ ក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភលើការរើសអើងដែលទំនងជានឹងកើតឡើងរវាងពួកគេបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃ និងប៉ាន់ស្មានការអនុវត្ត។

ការបង្វិលការងារតែមួយដោយគ្មានផែនការ និងការអនុវត្ត នឹងមិនអាចជួយអ្វីបានទេ (Job Rotation Per Se without Planning and Implementation would not Help)។

វាត្រូវតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា ការបង្វិលការងារតែមួយ នឹងមិនមែនជារឿងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវរឿងគ្រប់យ៉ាង (panacea) ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកមុននោះទេ។ ជាការពិតណាស់ ការបង្វិលការងារជាទម្លាប់ និងដោយមិនគិត អាចធ្វើឲ្យបញ្ហាមួយចំនួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងមិនកាត់បន្ថយការខកចិត្ត ឬការបាក់ទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូរបស់អង្គភាពដែលធំជាងមុន។

ជាឧទាហរណ៍ ការបង្វិលការងារដោយគ្រាន់តែសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិករវាងគម្រោង អាចបង្កើនពេលវេលានាំមុខដែលវាត្រូវការសម្រាប់បុគ្គលិកនៅក្នុងគម្រោងថ្មីដើម្បីឈានដល់ការដំណើរការ និងចាប់ផ្តើមការរួមចំណែកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ដោយសារការស្គាល់ និងសម្របខ្លួនជាមួយគម្រោងថ្មី ហើយអ្នកគ្រប់គ្រង និងមិត្តរួចការងារផ្សេងៗទៀតក្នុងគម្រោងត្រូវការពេលវេលា វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះនូវផលិតភាព ក៏ដូចជាដំណើរការយឺត ដោយសារពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់បុគ្គលិកដើម្បីកែសម្រួលគម្រោងថ្មី និងស្គាល់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងបរិស្ថានថ្មី។

ជាងនេះទៅទៀត ប្រសិនបើជំនាញរបស់និយោជិតមិនអាចផ្ទេរបាន មានន័យថា និយោជិតដែលត្រូវបានបង្វិលរវាងគម្រោង ត្រូវរៀនជំនាញ និងគុណលក្ខណៈថ្មីៗ ដោយវានឹងធ្វើឱ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា និងធនធានដ៏មានតម្លៃលើ “ការកែច្នៃកង់ឡើងវិញ” ដែលមានន័យថាបុគ្គលិកនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមឡើងវិញម្តងទៀតពីដំបូង ដោយហេតុនេះវានឹងខាតបង់ពេលវេលា និងចំណាយលើការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងដំណើរការ។

តម្រូវការសម្រាប់គោលការណ៍បង្វិលការងារឆ្លាតវៃ (Need for Smart Job Rotation Policies)

ដូច្នេះ វាច្បាស់ណាស់ថា អ្វីដែលត្រូវការ គឺគោលការណ៍បង្វិលការងារឆ្លាតវៃ ដែលការបំពេញបន្ថែមរវាងគម្រោងដែលបុគ្គលិកដែលកំពុងត្រូវបានបង្វិលគឺខ្ពស់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ត្រូវតែមានគំរូមួយដែលបុគ្គលិកត្រូវបានបង្វិលរវាងគម្រោងដែលមានតម្រូវការជំនាញស្រដៀងគ្នា និងមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងពួកគេ។

ជាការពិតណាស់ ពាក្យគន្លឹះនៅទីនេះ គឺការរួមផ្សំគ្នា ដោយនិយោជិតដែលត្រូវបានបង្វិលរវាងគម្រោងនានា គួរតែអាចផ្ទេរជំនាញរបស់ពួកគេទៅគម្រោងថ្មី ក៏ដូចជាធានាថា ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគម្រោងត្រូវបានសម្រេច។

ដូចគ្នានេះផងដែរ គោលការណ៍បង្វិលការងារឆ្លាតវៃ គឺជាគោលនយោបាយដែលគិតគូរពីតម្រូវការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ហើយមិនមែនត្រឹមតែបុគ្គលិក ឬអ្នកគ្រប់គ្រង ឬផលប្រយោជន៍របស់ស្ថាប័នកាន់តែទូលំទូលាយប៉ុណ្ណោះទេ។ ម៉្យាងទៀត ការបង្វិលការងារ ត្រូវតែមានរបៀបដែលថាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងគម្រោងចាស់ និងគម្រោងថ្មី ត្រូវតែមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងជាមួយនិយោជិត ក៏ដូចជាតម្រូវការ និងគុណលក្ខណៈរបស់អង្គភាពដែលធំជាងមុន។

នេះមានន័យថា ការបង្វិលការងារណាមួយ ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមជាក់លាក់មួយ ឬផ្នែក ឬរវាងផ្នែក និងមុខងាររួមគ្នា ហើយសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបង្វិលអ្នកណា និងអ្នកណាត្រូវរក្សាទុក។

ការពិភាក្សាទាំងនេះ មិនគួរត្រូវបានយកមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងចំពោះការពិចារណាផ្នែកនយោបាយ និងផ្ទាល់ខ្លួនទេ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវតែមានការទិញចូលពីអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ដើម្បីធានាថាជំនាញទន់ដូចជា សមត្ថភាពប្រាស្រ័យទាក់ទង គុណលក្ខណៈអ្នកសម្ដែងក្នុងក្រុម និងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗទៀត ក៏ស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង និងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ជាមួយនឹងគោលដៅ និងតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នកាន់តែទូលំទូលាយ។

ហាមចូល​ក្នុងនយោបាយ​ និង​សកម្មភាពនយោបាយ (Keep out Politics and Politicking)

លើសពីនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងមិនត្រូវបង្ហាញការនិយមចំពោះនរណាម្នាក់ ឬអ្វីមួយក្នុងអំឡុងពេលបង្វិលការងារ ដោយពួកគេផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកដែលមិនពេញចិត្តនឹងពួកគេ ហើយរក្សាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ និងពេញចិត្តចំពោះពួកគេនោះទេ។ ជាការពិតណាស់ មូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឱ្យការបង្វិលការងារត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ថាប័ន គឺដើម្បីការពារការកើតឡើងបែបនេះ ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនលេងនយោបាយជាមួយបុគ្គលិករបស់ពួកគេ ហើយដំឡើងតំណែងពួកគេ ឬបង្វិលពួកគេដោយផ្អែកលើរបៀបវារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ដូច្នេះ វាច្បាស់ណាស់ថា ការបង្វិលការងារ មិនគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីលោះដោយរបៀបវារៈនយោបាយ និងសកម្មភាពនយោបាយអំណាចកណ្តាលនោះទេ។ មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះ គឺដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិយាយកាន់តែច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបង្វិលការងារ ក៏ដូចជាការចូលរួមពីអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ក្នុងដំណើរការដើម្បីឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ក្រុម និងអង្គភាពត្រូវគ្នាទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ និងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។

សរុបមក គោលការណ៍បង្វិលការងារឆ្លាតវៃ ពិតជាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ស្ថាប័ន ប្រសិនបើអនុវត្តដោយការឧស្សាហ៍ព្យាយាមត្រឹមត្រូវ។


អត្ថបទទាក់ទង

សារៈសំខាន់នៃការបង្វិល ការពង្រឹង និងការពង្រីកការងារក្នុងការលូតលាស់អាជីពការងារ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *