បញ្ហាផ្សេងៗជាមួយនឹងការវិភាគការងារ

គ្មានដំណើរការណាមួយអាចត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង និងបំពេញគោលបំណងទាំងស្រុងនោះទេ។ ការវិភាគការងារ គឺមិនមានករណីលើកលែងចំពោះវានោះទេ។ ដំណើរការនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្រ្ត ឧបករណ៍ ផែនការ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនរបស់មនុស្ស។ ហើយកន្លែងដែល “មនុស្ស” ពាក់ព័ន្ធ គ្មានអ្វីអាចត្រឹមត្រូវ ១០០ ភាគរយនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេអាចនឹងមានភាពសមស្របដោយពិចារណាលើកត្តាផ្សេងៗ រួមទាំងតម្រូវការរបស់អង្គភាព ពេលវេលា ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។ ដោយសារដំណើរការវិភាគការងារទាំងមូល វិធីសាស្រ្ត និងឧបករណ៍ត្រូវបានរចនាឡើងដោយមនុស្ស ពួកគេមានទំនោរមានបញ្ហាជាក់ស្តែងដែលទាក់ទងនឹងពួកគេ។ ខួរក្បាលរបស់មនុស្ស ទទួលរងនូវដែនកំណត់មួយចំនួន ដូច្នេះហើយ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបង្កើត រចនា ឬអភិវឌ្ឍដោយមនុស្ស ក៏មានឧបសគ្គខ្លះ ឬផ្សេងទៀតដែរ។

ត្រលប់មកប្រធានបទវិញ សូម្បីតែដំណើរការនៃការវិភាគការងារ ក៏មានបញ្ហាជាក់ស្តែងជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងវាដែរ។ ទោះបីជាដំណើរការអាចមានប្រសិទ្ធភាព សមស្រប ជាក់ស្តែង ប្រសិទ្ធផល និងផ្តោតសំខាន់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាអាចចំណាយប្រាក់ ចំណាយពេលវេលា និងរំខានដល់បុគ្គលិកក្នុងពេលតែមួយ។ វាគឺដោយសារតែមានបញ្ហាទូទៅមួយចំនួនដែលត្រូវបានជួបប្រទះដោយអ្នកវិភាគការងារខណៈពេលកំពុងអនុវត្តដំណើរការនេះ។ តោះយើងមកពិភាក្សាពីពួកវា និងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលដំណើរការនៃការវិភាគការងារអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ដោយការកែលម្អពួកវាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

បញ្ហាផ្សេងៗជាមួយនឹងការវិភាគការងារ

Problems with Job Analysis

កង្វះនៃការគាំទ្រផ្នែកគ្រប់គ្រង (Lack of Management Support)៖ បញ្ហាដ៏ធំបំផុត កើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកវិភាគការងារមិនទទួលបានការគាំទ្រត្រឹមត្រូវពីអ្នកគ្រប់គ្រង។ អ្នកគ្រប់គ្រងកំពូល ត្រូវប្រាស្រ័យទាក់ទងវាទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្រិតមធ្យម និងនិយោជិត ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល ឬផលិតភាពនៃដំណើរការ។ ក្នុងករណីមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងមិនត្រឹមត្រូវ និយោជិតអាចយល់ខុស ហើយចាប់ផ្តើមរកមើលជម្រើសផ្សេងទៀតដែលមាន។ ពួក​គេ​អាច​នឹង​មាន​ការ​យល់​ឃើញ​ថា ការ​នេះ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​ដើម្បី​វាយប្រហារ​ពួក​គេ ឬ​ចាត់​វិធាន​ការ​ណា​មួយ​ប្រឆាំង​ពួក​គេ។ ដើម្បីចៀសវាងកាលៈទេសៈបែបនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងកំពូល ត្រូវតែប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសារត្រឹមត្រូវទៅកាន់អ្នកកាន់តំណែងរបស់ពួកគេ។

កង្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីនិយោជិត (Lack of Co-operation from Employees)៖ ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីការប្រមូលទិន្នន័យការងារពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវ វាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យពិតប្រាកដ និងស្មោះត្រង់ដោយគ្មានការគាំទ្រពីបុគ្គលិក។ ប្រសិនបើពួកគេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសហការទេ វាជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា ថវិកា និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សក្នុងដំណើរការវិភាគការងារ។ តម្រូវការ​ គឺ​ត្រូវ​យក​កម្មករ​ក្នុង​ការ​ជឿជាក់ ​និង​ទំនាក់ទំនង​ថា ​វា​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​ពួកគេ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

អសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ពីតម្រូវការនៃការវិភាគការងារ (Inability to Identify the Need of Job Analysis)៖ ប្រសិនបើគោលបំណង និងតម្រូវការនៃដំណើរការវិភាគការងារមិនត្រូវបានកំណត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទេ ការអនុវត្តទាំងស្រុងនៃការស៊ើបអង្កេត និងអនុវត្តការស្រាវជ្រាវ គឺឥតប្រយោជន៍។ អ្នកគ្រប់គ្រង ត្រូវតែសម្រេចចិត្តជាមុនថាហេតុអ្វីបានជាដំណើរការនេះត្រូវបានអនុវត្ត គោលបំណងរបស់វាជាអ្វី និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយទិន្នន័យដែលបានប្រមូល និងកត់ត្រាទុក។

ភាពលម្អៀរបស់អ្នកវិភាគការងារ (Biasness of Job Analyst)៖ វិធីសាស្រ្តដែលមានតុល្យភាព និងមិនលម្អៀង គឺជាភាពចាំបាច់មួយខណៈពេលដែលអនុវត្តដំណើរការនៃការវិភាគការងារ។ ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពិតប្រាកដ និងស្មោះត្រង់ អ្នកវិភាគការងារ ត្រូវតែមានភាពមិនលម្អៀងក្នុងវិធីសាស្រ្តរបស់គាត់។ ប្រសិនបើមិនអាចចៀសវាងបានទេ វាជាការប្រសើរជាងក្នុងការប្រើប្រភពខាងក្រៅចំពោះដំណើរការនេះ ឬជួលអ្នកវិភាគការងារដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

ការប្រើប្រាស់ប្រភពទិន្នន័យតែមួយ (Using Single Data Source)៖ អ្នកវិភាគការងារ ត្រូវពិចារណាប្រភពទិន្នន័យច្រើនជាងមួយ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពិត។ ការប្រមូលទិន្នន័យពីប្រភពតែមួយ អាចបណ្តាលឱ្យមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ហើយដូច្នេះវាបំផ្លាញគោលបំណងទាំងមូលនៃដំណើរការវិភាគការងារ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេ។ វាអាចមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការវិភាគការងារដូចជា ពេលវេលា និងធនធានមិនគ្រប់គ្រាន់ ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយពីអ្នកកាន់តំណែង កង្វះការប្រាស្រ័យទាក់ទងត្រឹមត្រូវ កម្រងសំណួរមិនត្រឹមត្រូវ និងទម្រង់ផ្សេងៗទៀត អវត្តមាននៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងពិនិត្យដំណើរការវិភាគការងារ និងកង្វះរង្វាន់ ឬការទទួលស្គាល់សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានពិត និងប្រកបដោយគុណភាព។

សម្រួលពី៖ Management Study Guide


អត្ថបទទាក់ទង

ឧបករណ៍វិភាគការងារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *