ក្របខណ្ឌនៃការប្រកាសជ្រើសរើស និងរើសយកបុគ្គលិក

បុគ្គលិក (បុក-គៈលិកៈ​ ឬ –លិក) បា.; សំ. ( គុ. ) (បុទ្គលិក) ដែល​ចំពោះ​បុគ្គល ឬ​សម្រាប់​បុគ្គល​ម្នាក់​ៗ មិន​មែន​ជា​សាធារណៈ​ទួទៅ : របស់​បុគ្គលិក ។ ព. ផ្ទ. សង្ឃិក, សាធារណៈ, សាធារណ៍ ។ ន. ភ្នាក់ងារ​រាជការ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​ក្រសួង​រាជការ​ផ្សេង​ៗ ឬ​និយោជិត​នៃ​គ្រឹះស្ថាន​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាដើម : បុគ្គលិក​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ, បុគ្គលិក​ទិនិក ។(បារ. Personnel)។ បុគ្គលិក​ភាព ភាព​នៃ​បុគ្គលិក គឺ​ភាព​នៃ​បុគ្គល​ម្នាក់​ៗ ។ បុគ្គលិក​លក្ខណៈ លក្ខណៈ​នៃ​បុគ្គលិក គឺ​លក្ខណៈ​របស់​បុគ្គល​ម្នាក់​ៗ ។ល។

តើអ្វីជាការប្រកាសជ្រើសរើស និងរើសយកបុគ្គលិក?

ក្របខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាធម្មតារួមបញ្ចូលនូវសមាសធាតុសំខាន់ៗចំនួន៥៖

១. សមត្ថភាព

នេះសំដៅទៅលើសមត្ថភាពយល់ដឹង និងបញ្ញារបស់បេក្ខជន ដូចជាៈ ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ការគិតវិភាគ និងការសម្របខ្លួន ជាដើម។

២. ជំនាញរឹង ឬជំនាញបច្ចេកទេស

វាគឺជាជំនាញជាក់លាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ការងារ។ ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលនូវភាសាសរសេរកម្មវិធី ឬចំណេះដឹងជាក់លាក់ក្នុងវិស័យ ដូចជាវិស័យ IT ឬដឹកជញ្ជូន ជាដើម ។ល។

៣. ជំនាញទន់

វារួមមានដូចជាជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង ការងារជាក្រុម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងភាពអាចចូលចុះទៅនឹងវប្បធម៌នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

៤. ភាពខ្លាំង

ភាពខ្លាំង គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិ ឬគុណសម្បតិ្តពិសេសរបស់បេក្ខជន ដែលធ្វើឲ្យពួកគេស័ក្តិសមទៅនឹងមុខតំណែង។ ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ ភាពធន់ ឬក្រមសីលធម៌ការងារល្អ។

៥. បទពិសោធន៍

បទពិសោធន៍ រួមបញ្ចូលនូវប្រវត្តិការងារដែលពាក់ព័ន្ធរបស់បេក្ខជន រួមទាំងតួនាទី ទំនួលខុសត្រូវ និងសមិទ្ធិផលពីមុន។ វាជួយវាយតម្លៃចំណេះដឹងជាក់ស្តែង និងភាពស័ក្តិសមសម្រាប់ការងារ។

ក្របខណ្ឌនេះជួយក្នុងការវាយតម្លៃបេក្ខជនជាប្រព័ន្ធ ដោយផ្អែកលើសមត្ថភាព ជំនាញ អាកប្បកិរិយា ភាពខ្លាំង និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស។


យើងសូមណែនាំសៀវភៅ ការវិភាគ និងរចនាការងារ

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *